Szolgáltatások - 392533-2021

02/08/2021    S147

Magyarország-Szeged: Kertészeti szolgáltatások

2021/S 147-392533

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVM Démász Áramhálózati Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_92590780
Postai cím: Kossuth Lajos Sgt. 64-66.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Diána
E-mail: magyar.diana@nagyeskiss.hu
Telefon: +36 709353930
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mvm.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001258972020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001258972020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Villamos energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Gallyazási és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

Hivatkozási szám: EKR001258972020
II.1.2)Fő CPV-kód
77300000 Kertészeti szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. alábbiakban részletezett szolgáltatási területein és üzemeltetésében lévő nagy-, közép-, kisfeszültségű hálózatok mentén biztonsági övezet létrehozása, és annak fenntartása érdekében szükségessé váló gallyazási és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása:

1. rész: bajai szolgáltatási területén

2. rész: kiskunhalasi szolgáltatási területén

3. rész: békéscsabai szolgáltatási területén

4. rész: orosházi szolgáltatási területén

5. rész: ceglédi szolgáltatási területén

6. rész: kecskeméti szolgáltatási területén

7. rész: hódmezővásárhelyi szolgáltatási területén

8. rész: szegedi szolgáltatási területén

A közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás részletes feladatleírását és mennyiségét a Közbeszerzési dokumentumok (KD) Műszaki leírás része tartalmazza.

AK a 2021-2027 programozási időszakban rendelkezésre álló EU-s alapok felhasználásával is megvalósíthatja tárgyi beszerzését.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Baja

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77300000 Kertészeti szolgáltatások
50532400 Villamos elosztóberendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
77211400 Favágási szolgáltatások
77211500 Faápolási szolgáltatások
77312100 Gyomirtási szolgáltatások
77341000 Fametszés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

Baja, Kalocsa

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. bajai szolgáltatási területén és üzemeltetésében lévő nagy-, közép-, kisfeszültségű hálózatok mentén biztonsági övezet létrehozása, és annak fenntartása érdekében szükségessé váló gallyazási és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, az alábbiak szerint:

1. rész: Baja szolgáltatási területén nyújtandó szolgáltatás

Ütemezett gallyazási, nyiladéktisztítási, nyiladékszélesítés, favágási, tuskózási, mély-szárzúzási feladatok folyamatos végzése a meglévő hálózatok biztonsági övezetében, továbbá a biztonsági övezetekben lévő tartószerkezetekről a növényzet eltávolítása, oszloptövek tisztán tartása a fás szárú növényzettől.

Mennyisége: a szolgáltatási terület kül - és belterület szerinti megoszlása:

- külterület: 1 866 873 m2/év

- kiemelt belterület és zártkertek: 271 248 m2/év

- nem kiemelt belterület és zárkertek: 549 399 m2/év

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.

A szolgáltatási terület az alábbi alállomásokat foglalja magában: Baja, Kalocsa, Csátalja.

A kapcsolódó szolgáltatások várható mennyiségei:

Üzemzavar elhárításhoz, valamint rendkívüli időjárási helyzetekben felmerülő munkákhoz kapcsolódó szolgáltatások elvégzése (havária): 24 db/év

A meglévő hálózat nyomvonal bővítéséhez, vagy új hálózat létesítéséhez kapcsolódó új erdőnyiladék létesítési, vagy meglévő szélesítési, fakivágási, tuskózás, mély- szárzúzási és faültetési feladatok: 6 db/év

Biztonsági övezeten kívüli veszélyes fák kivágása, fák pótlása egyedi megrendelésre: 200 db/év

Biztonsági övezeten belüli kertészeti gallyazás egyedi megrendelésre: 12 000 m2/év

Biztonsági övezeten belüli facsere végrehajtása egyedi megrendelésre: 80 db/év

Figyelmeztető, azonosító és tájékoztató táblák felszerelése a közcélú hálózat tartóoszlopaira, egyedi megrendelésre: 715 db/év

Szabadvezeték földtől mért legkisebb magasság ellenőrzése, egyedi megrendelésre: 190 db/év

A hálózati diagnosztika I. - vizuális ellenőrzés (Megrendelő egyedi megrendelésére): 95 db/év

Hálózati diagnosztika II. - földelési ellenállás mérés (Megrendelő egyedi megrendelésére): 45 db/év

AK részéről elvárás az új gallyazandó területek bejelentése, amelyet GPS koordinátákkal és dátummal rendelkező fotó készítésével kell igazolni, és az új gallyazandó területek digitális térképen való megjelenítését a MIRTUSZ WPC-ben biztosítani kell. Továbbá az is elvárás, hogy a gallyazási, tisztántartási tevékenység elvégzését GPS koordinátákkal és dátummal rendelkező fotóval kell igazolni a teljesítés során.

A közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás részletes feladatleírását és mennyiségét a Közbeszerzési dokumentumok (KD) Műszaki leírás része tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Szakmai vezető szakember [M2./a] alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata (minimum 0 - maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Felelős műszaki vezető szakember [M2./b] alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata (minimum 0 - maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Legalább középfokú kertészeti vagy erdészeti minimum technikusi végzettséggel és legalább 3 éves kertészeti vagy erdészeti területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező helyszíni munkavezető teljesítésbe történő bevonásának vállalása (0-2 fő) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.4. A III.1.3. M.2/e) pontnak megfelelő - a minimumkövetelményen (1fő) felüli - többletszakember teljesítésbe történő bevonásának vállalása (0 - 5 fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a II.2.4) pontban feltüntetett egyes szolgáltatások, illetve azok össz-mennyisége esetében fenntartja a jogot, hogy attól a szerződés teljes időtartama alatt max. + 30%-ban eltérjen (opcionális mennyiség).

Az ajánlatkérő az opcionális mennyiség megrendelésére nem köteles. Az AK az opcionális tételek megrendelésére (a lehívásra kerülő mennyiség megjelölésével) a szerződés hatályán belül jogosult.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7) indoka:

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 88.§ (5) bek.; a NAF, a KÖF és a KIF hálózatok üzembiztonságát befolyásoló alap elvárások nyomán szükséges hosszútávú megbízható partneri kör biztosítása; az ún. szárzúzási tevékenység időszakossága; az érintett területek vegetációs adottságai megismerésének időszükséglete; a költséghatékonyság (speciális gépi kiszolgálás, és jelentős humánerőforrás biztosítása); valamint munkabiztonsági szempontok indokolják a Kbt. 133. § (1) bek.-nek aspektusából.

Az áron belüli alszempontok a következőek:

1.1. Ütemezett gallyazási, nyiladéktisztítási, nyiladékszélesítés, favágási, tuskózási, mély-szárzúzási feladatok: 55

1.2. Üzemzavar elhárításhoz, valamint rendkívüli időjárási helyzetekben felmerülő munkákhoz kapcsolódó szolgáltatások elvégzése (havária): 3

1.3. Biztonsági övezeten kívüli veszélyes fák kivágása, fák pótlása (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 2

1.4. A meglévő hálózat nyomvonal bővítéséhez, vagy új hálózat létesítéséhez kapcsolódó új erdőnyiladék létesítési, vagy meglévő szélesítési, fakivágási, tuskózás, mély- szárzúzási és faültetési feladatok: 2

1.5. Biztonsági övezeten belüli kertészeti gallyazás (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 2

1.6. Szabadvezeték földtől mért legkisebb magasság ellenőrzése (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 1

1.7. Figyelmeztető, azonosító és tájékoztató táblák felszerelése a közcélú hálózat tartóoszlopaira (Ajánlatkérő egyedi

megrendelésére): 1

1.8. Biztonsági övezeten belüli facsere végrehajtása (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 2

1.9. Hálózati diagnosztika I. - vizuális ellenőrzés (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 1

1.10. Hálózati diagnosztika II. - földelési ellenállás mérés (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 1

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Kiskunhalas

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77300000 Kertészeti szolgáltatások
50532400 Villamos elosztóberendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
77211400 Favágási szolgáltatások
77211500 Faápolási szolgáltatások
77312100 Gyomirtási szolgáltatások
77341000 Fametszés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

Bácsalmás, Kiskunhalas, Kiskőrös, Kiskunmajsa

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. kiskunhalasi szolgáltatási területén és üzemeltetésében lévő nagy-, közép-, kisfeszültségű hálózatok mentén biztonsági övezet létrehozása, és annak fenntartása érdekében szükségessé váló gallyazási és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, az alábbiak szerint:

2. rész: Kiskunhalas szolgáltatási területén nyújtandó szolgáltatás

Ütemezett gallyazási, nyiladéktisztítási, nyiladékszélesítés, favágási, tuskózási, mély-szárzúzási feladatok folyamatos végzése a meglévő hálózatok biztonsági övezetében, továbbá a biztonsági övezetekben lévő tartószerkezetekről a növényzet eltávolítása, oszloptövek tisztán tartása a fás szárú növényzettől.

Mennyisége: a szolgáltatási terület kül - és belterület szerinti megoszlása:

- külterület: 3 194 671 m2/év

- kiemelt belterület és zártkertek: 318 024 m2/év

- nem kiemelt belterület és zárkertek: 495 951 m2/év

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.

A szolgáltatási terület az alábbi alállomásokat foglalja magában: Bácsalmás, Kiskunhalas, Kiskőrös, Kiskunmajsa.

A kapcsolódó szolgáltatások várható mennyiségei:

Üzemzavar elhárításhoz, valamint rendkívüli időjárási helyzetekben felmerülő munkákhoz kapcsolódó szolgáltatások elvégzése (havária): 36 db/év

A meglévő hálózat nyomvonal bővítéséhez, vagy új hálózat létesítéséhez kapcsolódó új erdőnyiladék létesítési, vagy meglévő szélesítési, fakivágási, tuskózás, mély- szárzúzási és faültetési feladatok: 9 db/év

Biztonsági övezeten kívüli veszélyes fák kivágása, fák pótlása egyedi megrendelésre: 300 db/év

Biztonsági övezeten belüli kertészeti gallyazás egyedi megrendelésre: 18 000 m2/év

Biztonsági övezeten belüli facsere végrehajtása egyedi megrendelésre: 120 db/év

Figyelmeztető, azonosító és tájékoztató táblák felszerelése a közcélú hálózat tartóoszlopaira, egyedi megrendelésre: 875 db/év

Szabadvezeték földtől mért legkisebb magasság ellenőrzése, egyedi megrendelésre: 310 db/év

A hálózati diagnosztika I. - vizuális ellenőrzés (Megrendelő egyedi megrendelésére): 155 db/év

Hálózati diagnosztika II. - földelési ellenállás mérés (Megrendelő egyedi megrendelésére: 55 db / év

AK részéről elvárás az új gallyazandó területek bejelentése, amelyet GPS koordinátákkal és dátummal rendelkező fotó készítésével kell igazolni, és az új gallyazandó területek digitális térképen való megjelenítését a MIRTUSZ WPC-ben biztosítani kell. Továbbá az is elvárás, hogy a gallyazási, tisztántartási tevékenység elvégzését GPS koordinátákkal és dátummal rendelkező fotóval kell igazolni a teljesítés során.

A közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás részletes feladatleírását és mennyiségét a Közbeszerzési dokumentumok (KD) Műszaki leírás része tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Szakmai vezető szakember [M2./a] alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata (minimum 0 - maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Felelős műszaki vezető szakember [M2./b] alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata (minimum 0 - maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Legalább középfokú kertészeti vagy erdészeti minimum technikusi végzettséggel és legalább 3 éves kertészeti vagy erdészeti területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező helyszíni munkavezető teljesítésbe történő bevonásának vállalása (0-2 fő) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.4. A III.1.3. M.2/e) pontnak megfelelő - a minimumkövetelményen (1fő) felüli - többletszakember teljesítésbe történő bevonásának vállalása (0 - 5 fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a II.2.4) pontban feltüntetett egyes szolgáltatások, illetve azok össz-mennyisége esetében fenntartja a jogot, hogy attól a szerződés teljes időtartama alatt max. + 30%-ban eltérjen.

Az ajánlatkérő az opcionális mennyiség megrendelésére nem köteles. Az AK az opcionális tételek megrendelésére (a lehívásra kerülő mennyiség megjelölésével) a szerződés hatályán belül jogosult.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7) indoka:

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 88.§ (5) bek.; a NAF, a KÖF és a KIF hálózatok üzembiztonságát befolyásoló alap elvárások nyomán szükséges hosszútávú megbízható partneri kör biztosítása; az ún. szárzúzási tevékenység időszakossága; az érintett területek vegetációs adottságai megismerésének időszükséglete; a költséghatékonyság (speciális gépi kiszolgálás, és jelentős humánerőforrás biztosítása); valamint munkabiztonsági szempontok indokolják a Kbt. 133. § (1) bek.-nek aspektusából.

Az áron belüli alszempontok a következőek:

1.1. Ütemezett gallyazási, nyiladéktisztítási, nyiladékszélesítés, favágási, tuskózási, mély-szárzúzási feladatok: 55

1.2. Üzemzavar elhárításhoz, valamint rendkívüli időjárási helyzetekben felmerülő munkákhoz kapcsolódó szolgáltatások elvégzése (havária): 3

1.3. Biztonsági övezeten kívüli veszélyes fák kivágása, fák pótlása (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 2

1.4. A meglévő hálózat nyomvonal bővítéséhez, vagy új hálózat létesítéséhez kapcsolódó új erdőnyiladék létesítési, vagy meglévő szélesítési, fakivágási, tuskózás, mély- szárzúzási és faültetési feladatok: 2

1.5. Biztonsági övezeten belüli kertészeti gallyazás (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 2

1.6. Szabadvezeték földtől mért legkisebb magasság ellenőrzése (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 1

1.7. Figyelmeztető, azonosító és tájékoztató táblák felszerelése a közcélú hálózat tartóoszlopaira (Ajánlatkérő egyedi

megrendelésére): 1

1.8. Biztonsági övezeten belüli facsere végrehajtása (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 2

1.9. Hálózati diagnosztika I. - vizuális ellenőrzés (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 1

1.10. Hálózati diagnosztika II. - földelési ellenállás mérés (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 1

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Békéscsaba

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77300000 Kertészeti szolgáltatások
50532400 Villamos elosztóberendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
77211400 Favágási szolgáltatások
77211500 Faápolási szolgáltatások
77312100 Gyomirtási szolgáltatások
77341000 Fametszés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Békéscsaba, Békés, Gyula

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. békéscsabai szolgáltatási területén és üzemeltetésében lévő nagy-, közép-, kisfeszültségű hálózatok mentén biztonsági övezet létrehozása, és annak fenntartása érdekében szükségessé váló gallyazási és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, az alábbiak szerint:

3. rész: Békéscsaba szolgáltatási területén nyújtandó szolgáltatás

Ütemezett gallyazási, nyiladéktisztítási, nyiladékszélesítés, favágási, tuskózási, mély-szárzúzási feladatok folyamatos végzése a meglévő hálózatok biztonsági övezetében, továbbá a biztonsági övezetekben lévő tartószerkezetekről a növényzet eltávolítása, oszloptövek tisztán tartása a fás szárú növényzettől.

Mennyisége: a szolgáltatási terület kül - és belterület szerinti megoszlása:

- külterület: 1 205 181 m2/év

- kiemelt belterület és zártkertek: 720 860 m2/év

- nem kiemelt belterület és zárkertek: 531 973 m2/év

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.

A szolgáltatási terület az alábbi alállomásokat foglalja magában: Békéscsaba, Békés, Gyula, Sarkad, Szeghalom.

A kapcsolódó szolgáltatások várható mennyiségei:

Üzemzavar elhárításhoz, valamint rendkívüli időjárási helyzetekben felmerülő munkákhoz kapcsolódó szolgáltatások elvégzése (havária): 40 db/év

A meglévő hálózat nyomvonal bővítéséhez, vagy új hálózat létesítéséhez kapcsolódó új erdőnyiladék létesítési, vagy meglévő szélesítési, fakivágási, tuskózás, mély- szárzúzási és faültetési feladatok: 3 db/év

Biztonsági övezeten kívüli veszélyes fák kivágása, fák pótlása egyedi megrendelésre: 340 db/év

Biztonsági övezeten belüli kertészeti gallyazás egyedi megrendelésre: 30 600 m2/év

Biztonsági övezeten belüli facsere végrehajtása egyedi megrendelésre: 140 db/év

Figyelmeztető, azonosító és tájékoztató táblák felszerelése a közcélú hálózat tartóoszlopaira, egyedi megrendelésre. 840 db/év

Szabadvezeték földtől mért legkisebb magasság ellenőrzése, egyedi megrendelésre: 290 db/év

A hálózati diagnosztika I. - vizuális ellenőrzés (Megrendelő egyedi megrendelésére): 145 db/év

Hálózati diagnosztika II. - földelési ellenállás mérés (Megrendelő egyedi megrendelésére): 55 db/év

AK részéről elvárás az új gallyazandó területek bejelentése, amelyet GPS koordinátákkal és dátummal rendelkező fotó készítésével kell igazolni, és az új gallyazandó területek digitális térképen való megjelenítését a MIRTUSZ WPC-ben biztosítani kell. Továbbá az is elvárás, hogy a gallyazási, tisztántartási tevékenység elvégzését GPS koordinátákkal és dátummal rendelkező fotóval kell igazolni a teljesítés során.

A közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás részletes feladatleírását és mennyiségét a Közbeszerzési dokumentumok (KD) Műszaki leírás része tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Szakmai vezető szakember [M2./a] alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata (minimum 0 - maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Felelős műszaki vezető szakember [M2./b] alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata (minimum 0 - maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Legalább középfokú kertészeti vagy erdészeti minimum technikusi végzettséggel és legalább 3 éves kertészeti vagy erdészeti területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező helyszíni munkavezető teljesítésbe történő bevonásának vállalása (0-2 fő) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.4. A III.1.3. M.2/e) pontnak megfelelő - a minimumkövetelményen (1fő) felüli - többletszakember teljesítésbe történő bevonásának vállalása (0 - 5 fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a II.2.4) pontban feltüntetett egyes szolgáltatások, illetve azok össz-mennyisége esetében fenntartja a jogot, hogy attól a szerződés teljes időtartama alatt max. + 30%-ban eltérjen.

Az ajánlatkérő az opcionális mennyiség megrendelésére nem köteles. Az AK az opcionális tételek megrendelésére (a lehívásra kerülő mennyiség megjelölésével) a szerződés hatályán belül jogosult.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7) indoka:

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 88.§ (5) bek.; a NAF, a KÖF és a KIF hálózatok üzembiztonságát befolyásoló alap elvárások nyomán szükséges hosszútávú megbízható partneri kör biztosítása; az ún. szárzúzási tevékenység időszakossága; az érintett területek vegetációs adottságai megismerésének időszükséglete; a költséghatékonyság (speciális gépi kiszolgálás, és jelentős humánerőforrás biztosítása); valamint munkabiztonsági szempontok indokolják a Kbt. 133. § (1) bek.-nek aspektusából.

Az áron belüli alszempontok a következők:

1.1. Ütemezett gallyazási, nyiladéktisztítási, nyiladékszélesítés, favágási, tuskózási, mély-szárzúzási feladatok: 55

1.2. Üzemzavar elhárításhoz, valamint rendkívüli időjárási helyzetekben felmerülő munkákhoz kapcsolódó szolgáltatások elvégzése (havária): 3

1.3. Biztonsági övezeten kívüli veszélyes fák kivágása, fák pótlása (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 2

1.4. A meglévő hálózat nyomvonal bővítéséhez, vagy új hálózat létesítéséhez kapcsolódó új erdőnyiladék létesítési, vagy meglévő szélesítési, fakivágási, tuskózás, mély- szárzúzási és faültetési feladatok: 2

1.5. Biztonsági övezeten belüli kertészeti gallyazás (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 2

1.6. Szabadvezeték földtől mért legkisebb magasság ellenőrzése (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 1

1.7. Figyelmeztető, azonosító és tájékoztató táblák felszerelése a közcélú hálózat tartóoszlopaira (Ajánlatkérő egyedi

megrendelésére): 1

1.8. Biztonsági övezeten belüli facsere végrehajtása (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 2

1.9. Hálózati diagnosztika I. - vizuális ellenőrzés (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 1

1.10. Hálózati diagnosztika II. - földelési ellenállás mérés (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 1

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Orosháza

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77300000 Kertészeti szolgáltatások
50532400 Villamos elosztóberendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
77211400 Favágási szolgáltatások
77211500 Faápolási szolgáltatások
77312100 Gyomirtási szolgáltatások
77341000 Fametszés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Orosháza

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. orosházi szolgáltatási területén és üzemeltetésében lévő nagy-, közép-, kisfeszültségű hálózatok mentén biztonsági övezet létrehozása, és annak fenntartása érdekében szükségessé váló gallyazási és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, az alábbiak szerint:

4. rész: Orosháza szolgáltatási területén nyújtandó szolgáltatás

Ütemezett gallyazási, nyiladéktisztítási, nyiladékszélesítés, favágási, tuskózási, mély-szárzúzási feladatok folyamatos végzése a meglévő hálózatok biztonsági övezetében, továbbá a biztonsági övezetekben lévő tartószerkezetekről a növényzet eltávolítása,

oszloptövek tisztán tartása a fás szárú növényzettől.

Mennyisége: a szolgáltatási terület kül - és belterület szerinti megoszlása:

- külterület: 426 397 m2/év

- kiemelt belterület és zártkertek: 187 586 m2/év

- nem kiemelt belterület és zárkertek: 517 007 m2/év

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.

A szolgáltatási terület az alábbi alállomásokat foglalja magában: Medgyesegyháza, Mezőhegyes, Orosháza.

A kapcsolódó szolgáltatások várható mennyiségei:

Üzemzavar elhárításhoz, valamint rendkívüli időjárási helyzetekben felmerülő munkákhoz kapcsolódó szolgáltatások elvégzése (havária): 20 db/év

A meglévő hálózat nyomvonal bővítéséhez, vagy új hálózat létesítéséhez kapcsolódó új erdőnyiladék létesítési, vagy meglévő szélesítési, fakivágási, tuskózás, mély- szárzúzási és faültetési feladatok: 2 db/év

Biztonsági övezeten kívüli veszélyes fák kivágása, fák pótlása egyedi megrendelésre: 160 db/év

Biztonsági övezeten belüli kertészeti gallyazás egyedi megrendelésre: 14 400 m2/év

Biztonsági övezeten belüli facsere végrehajtása egyedi megrendelésre: 60 db/év

Figyelmeztető, azonosító és tájékoztató táblák felszerelése a közcélú hálózat tartóoszlopaira, egyedi megrendelésre. 685 db/év

Szabadvezeték földtől mért legkisebb magasság ellenőrzése, egyedi megrendelésre: 210 db/év

A hálózati diagnosztika I. - vizuális ellenőrzés (Megrendelő egyedi megrendelésére) : 105 db/év

Hálózati diagnosztika II. - földelési ellenállás mérés (Megrendelő egyedi megrendelésére): 45 db/év

AK részéről elvárás az új gallyazandó területek bejelentése, amelyet GPS koordinátákkal és dátummal rendelkező fotó készítésével kell igazolni, és az új gallyazandó területek digitális térképen való megjelenítését a MIRTUSZ WPC-ben biztosítani kell. Továbbá az is elvárás, hogy a gallyazási, tisztántartási tevékenység elvégzését GPS koordinátákkal és dátummal rendelkező fotóval kell igazolni a teljesítés során.

A közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás részletes feladatleírását és mennyiségét a Közbeszerzési dokumentumok (KD) Műszaki leírás része tartalmazza

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Szakmai vezető szakember [M2./a] alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata (minimum 0 - maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Felelős műszaki vezető szakember [M2./b] alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata (minimum 0 - maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Legalább középfokú kertészeti vagy erdészeti minimum technikusi végzettséggel és legalább 3 éves kertészeti vagy erdészeti területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező helyszíni munkavezető teljesítésbe történő bevonásának vállalása (0-2 fő) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.4. A III.1.3. M2./e) pontnak megfelelő - a minimumkövetelményen (1fő) felüli - többletszakember teljesítésbe történő bevonásának vállalása (0 - 5 fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a II.2.4) pontban feltüntetett egyes szolgáltatások, illetve azok össz-mennyisége esetében fenntartja a jogot, hogy attól a szerződés teljes időtartama alatt max. + 30%-ban eltérjen.

Az ajánlatkérő az opcionális mennyiség megrendelésére nem köteles. Az AK az opcionális tételek megrendelésére (a lehívásra kerülő mennyiség megjelölésével) a szerződés hatályán belül jogosult.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7) indoka:

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 88.§ (5) bek.; a NAF, a KÖF és a KIF hálózatok üzembiztonságát befolyásoló alap elvárások nyomán szükséges hosszútávú megbízható partneri kör biztosítása; az ún. szárzúzási tevékenység időszakossága; az érintett területek vegetációs adottságai megismerésének időszükséglete; a költséghatékonyság (speciális gépi kiszolgálás, és jelentős humánerőforrás biztosítása); valamint munkabiztonsági szempontok indokolják a Kbt. 133. § (1) bek.-nek aspektusából.

Az áron belüli alszempontok a következőek:

1.1. Ütemezett gallyazási, nyiladéktisztítási, nyiladékszélesítés, favágási, tuskózási, mély-szárzúzási feladatok: 55

1.2. Üzemzavar elhárításhoz, valamint rendkívüli időjárási helyzetekben felmerülő munkákhoz kapcsolódó szolgáltatások elvégzése (havária): 3

1.3. Biztonsági övezeten kívüli veszélyes fák kivágása, fák pótlása (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 2

1.4. A meglévő hálózat nyomvonal bővítéséhez, vagy új hálózat létesítéséhez kapcsolódó új erdőnyiladék létesítési, vagy meglévő szélesítési, fakivágási, tuskózás, mély- szárzúzási és faültetési feladatok: 2

1.5. Biztonsági övezeten belüli kertészeti gallyazás (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 2

1.6. Szabadvezeték földtől mért legkisebb magasság ellenőrzése (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 1

1.7. Figyelmeztető, azonosító és tájékoztató táblák felszerelése a közcélú hálózat tartóoszlopaira (Ajánlatkérő egyedi

megrendelésére): 1

1.8. Biztonsági övezeten belüli facsere végrehajtása (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 2

1.9. Hálózati diagnosztika I. - vizuális ellenőrzés (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 1

1.10. Hálózati diagnosztika II. - földelési ellenállás mérés (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 1

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Cegléd

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77300000 Kertészeti szolgáltatások
50532400 Villamos elosztóberendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
77211400 Favágási szolgáltatások
77211500 Faápolási szolgáltatások
77341000 Fametszés
77312100 Gyomirtási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Cegléd, Nagykőrös

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. ceglédi szolgáltatási területén és üzemeltetésében lévő nagy-, közép-, kisfeszültségű hálózatok mentén biztonsági övezet létrehozása, és annak fenntartása érdekében szükségessé váló gallyazási és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, az alábbiak szerint:

5. rész: Cegléd szolgáltatási területén nyújtandó szolgáltatás

Ütemezett gallyazási, nyiladéktisztítási, nyiladékszélesítés, favágási, tuskózási, mély-szárzúzási feladatok folyamatos végzése a meglévő hálózatok biztonsági övezetében, továbbá a biztonsági övezetekben lévő tartószerkezetekről a növényzet eltávolítása,

oszloptövek tisztán tartása a fás szárú növényzettől.

Mennyisége: a szolgáltatási terület kül - és belterület szerinti megoszlása:

- külterület: 3 544 986 m2/év

- kiemelt belterület és zártkertek: 317 259 m2/év

- nem kiemelt belterület és zárkertek: 529 765 m2/év

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.

A szolgáltatási terület az alábbi alállomásokat foglalja magában: Cegléd, Lajosmizse, Monor, Nagykőrös.

A kapcsolódó szolgáltatások várható mennyiségei:

Üzemzavar elhárításhoz, valamint rendkívüli időjárási helyzetekben felmerülő munkákhoz kapcsolódó szolgáltatások elvégzése (havária): 30 db/év

A meglévő hálózat nyomvonal bővítéséhez, vagy új hálózat létesítéséhez kapcsolódó új erdőnyiladék létesítési, vagy meglévő szélesítési, fakivágási, tuskózás, mély- szárzúzási és faültetési feladatok: 25 db/év

Biztonsági övezeten kívüli veszélyes fák kivágása, fák pótlása egyedi megrendelésre: 250 db/év

Biztonsági övezeten belüli kertészeti gallyazás egyedi megrendelésre: 17 500 m2/év

Biztonsági övezeten belüli facsere végrehajtása egyedi megrendelésre: 100 db/év

Figyelmeztető, azonosító és tájékoztató táblák felszerelése a közcélú hálózat tartóoszlopaira, egyedi megrendelésre. 720 db/év

Szabadvezeték földtől mért legkisebb magasság ellenőrzése, egyedi megrendelésre: 200 db/év

A hálózati diagnosztika I. - vizuális ellenőrzés (Megrendelő egyedi megrendelésére) : 40 db/év

Hálózati diagnosztika II. - földelési ellenállás mérés (Megrendelő egyedi megrendelésére): 40 db/év

AK részéről elvárás az új gallyazandó területek bejelentése, amelyet GPS koordinátákkal és dátummal rendelkező fotó készítésével kell igazolni, és az új gallyazandó területek digitális térképen való megjelenítését a MIRTUSZ WPC-ben biztosítani kell. Továbbá az is elvárás, hogy a gallyazási, tisztántartási tevékenység elvégzését GPS koordinátákkal és dátummal rendelkező fotóval kell igazolni a teljesítés során.

A közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás részletes feladatleírását és mennyiségét a Közbeszerzési dokumentumok (KD) Műszaki leírás része tartalmazza

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Szakmai vezető szakember [M2./a] alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata (minimum 0 - maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Felelős műszaki vezető szakember [M2./b] alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata (minimum 0 - maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Legalább középfokú kertészeti vagy erdészeti minimum technikusi végzettséggel és legalább 3 éves kertészeti vagy erdészeti területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező helyszíni munkavezető teljesítésbe történő bevonásának vállalása (0-2 fő) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.4. A III.1.3. M2./e) pontnak megfelelő - a minimumkövetelményen (1fő) felüli - többletszakember teljesítésbe történő bevonásának vállalása (0 - 5 fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a II.2.4) pontban feltüntetett egyes szolgáltatások, illetve azok össz-mennyisége esetében fenntartja a jogot, hogy attól a szerződés teljes időtartama alatt max. + 30%-ban eltérjen.

Az ajánlatkérő az opcionális mennyiség megrendelésére nem köteles. Az AK az opcionális tételek megrendelésére (a lehívásra kerülő mennyiség megjelölésével) a szerződés hatályán belül jogosult.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7) indoka:

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 88.§ (5) bek.; a NAF, a KÖF és a KIF hálózatok üzembiztonságát befolyásoló alap elvárások nyomán szükséges hosszútávú megbízható partneri kör biztosítása; az ún. szárzúzási tevékenység időszakossága; az érintett területek vegetációs adottságai megismerésének időszükséglete; a költséghatékonyság (speciális gépi kiszolgálás, és jelentős humánerőforrás biztosítása); valamint munkabiztonsági szempontok indokolják a Kbt. 133. § (1) bek.-nek aspektusából.

Az áron belüli alszempontok a következőek:

1.1. Ütemezett gallyazási, nyiladéktisztítási, nyiladékszélesítés, favágási, tuskózási, mély-szárzúzási feladatok: 55

1.2. Üzemzavar elhárításhoz, valamint rendkívüli időjárási helyzetekben felmerülő munkákhoz kapcsolódó szolgáltatások elvégzése (havária): 3

1.3. Biztonsági övezeten kívüli veszélyes fák kivágása, fák pótlása (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 2

1.4. A meglévő hálózat nyomvonal bővítéséhez, vagy új hálózat létesítéséhez kapcsolódó új erdőnyiladék létesítési, vagy meglévő szélesítési, fakivágási, tuskózás, mély- szárzúzási és faültetési feladatok: 2

1.5. Biztonsági övezeten belüli kertészeti gallyazás (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 2

1.6. Szabadvezeték földtől mért legkisebb magasság ellenőrzése (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 1

1.7. Figyelmeztető, azonosító és tájékoztató táblák felszerelése a közcélú hálózat tartóoszlopaira (Ajánlatkérő egyedi

megrendelésére): 1

1.8. Biztonsági övezeten belüli facsere végrehajtása (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 2

1.9. Hálózati diagnosztika I. - vizuális ellenőrzés (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 1

1.10. Hálózati diagnosztika II. - földelési ellenállás mérés (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 1

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Kecskemét

Rész száma: 6
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77300000 Kertészeti szolgáltatások
50532400 Villamos elosztóberendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
77211400 Favágási szolgáltatások
77211500 Faápolási szolgáltatások
77312100 Gyomirtási szolgáltatások
77341000 Fametszés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

Kecskemét, Kiskunfélegyháza

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. kecskeméti szolgáltatási területén és üzemeltetésében lévő nagy-, közép-, kisfeszültségű hálózatok mentén biztonsági övezet létrehozása, és annak fenntartása érdekében szükségessé váló gallyazási és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, az alábbiak szerint:

6. rész: Kecskemét szolgáltatási területén nyújtandó szolgáltatás

Ütemezett gallyazási, nyiladéktisztítási, nyiladékszélesítés, favágási, tuskózási, mély-szárzúzási feladatok folyamatos végzése a meglévő hálózatok biztonsági övezetében, továbbá a biztonsági övezetekben lévő tartószerkezetekről a növényzet eltávolítása,

oszloptövek tisztán tartása a fás szárú növényzettől.

Mennyisége: a szolgáltatási terület kül - és belterület szerinti megoszlása:

- külterület: 3 192 550 m2/év

- kiemelt belterület és zártkertek: 403 754 m2/év

- nem kiemelt belterület és zárkertek: 555 854 m2/év

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.

A szolgáltatási terület az alábbi alállomásokat foglalja magában: Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Solt, Szabadszállás, Tiszakécske.

A kapcsolódó szolgáltatások várható mennyiségei:

Üzemzavar elhárításhoz, valamint rendkívüli időjárási helyzetekben felmerülő munkákhoz kapcsolódó szolgáltatások elvégzése (havária): 30 db/év

A meglévő hálózat nyomvonal bővítéséhez, vagy új hálózat létesítéséhez kapcsolódó új erdőnyiladék létesítési, vagy meglévő szélesítési, fakivágási, tuskózás, mély- szárzúzási és faültetési feladatok: 25 db/év

Biztonsági övezeten kívüli veszélyes fák kivágása, fák pótlása egyedi megrendelésre: 250 db/év

Biztonsági övezeten belüli kertészeti gallyazás egyedi megrendelésre: 17 500 m2/év

Biztonsági övezeten belüli facsere végrehajtása egyedi megrendelésre: 100 db/év

Figyelmeztető, azonosító és tájékoztató táblák felszerelése a közcélú hálózat tartóoszlopaira, egyedi megrendelésre. 1030 db/év

Szabadvezeték földtől mért legkisebb magasság ellenőrzése, egyedi megrendelésre: 300 db/év

A hálózati diagnosztika I. - vizuális ellenőrzés (Megrendelő egyedi megrendelésére) : 60 db/év

Hálózati diagnosztika II. - földelési ellenállás mérés (Megrendelő egyedi megrendelésére): 60 db/év

AK részéről elvárás az új gallyazandó területek bejelentése, amelyet GPS koordinátákkal és dátummal rendelkező fotó készítésével kell igazolni, és az új gallyazandó területek digitális térképen való megjelenítését a MIRTUSZ WPC-ben biztosítani kell. Továbbá az is elvárás, hogy a gallyazási, tisztántartási tevékenység elvégzését GPS koordinátákkal és dátummal rendelkező fotóval kell igazolni a teljesítés során.

A közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás részletes feladatleírását és mennyiségét a Közbeszerzési dokumentumok (KD) Műszaki leírás része tartalmazza

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Szakmai vezető szakember [M2./a] alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata (minimum 0 - maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Felelős műszaki vezető szakember [M2./b] alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata (minimum 0 - maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Legalább középfokú kertészeti vagy erdészeti minimum technikusi végzettséggel és legalább 3 éves kertészeti vagy erdészeti területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező helyszíni munkavezető teljesítésbe történő bevonásának vállalása (0-2 fő) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.4. A III.1.3. M2./e) pontnak megfelelő - a minimumkövetelményen (1fő) felüli - többletszakember teljesítésbe történő bevonásának vállalása (0 - 5 fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a II.2.4) pontban feltüntetett egyes szolgáltatások, illetve azok össz-mennyisége esetében fenntartja a jogot, hogy attól a szerződés teljes időtartama alatt max. + 30%-ban eltérjen.

Az ajánlatkérő az opcionális mennyiség megrendelésére nem köteles. Az AK az opcionális tételek megrendelésére (a lehívásra kerülő mennyiség megjelölésével) a szerződés hatályán belül jogosult.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7) indoka:

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 88.§ (5) bek.; a NAF, a KÖF és a KIF hálózatok üzembiztonságát befolyásoló alap elvárások nyomán szükséges hosszútávú megbízható partneri kör biztosítása; az ún. szárzúzási tevékenység időszakossága; az érintett területek vegetációs adottságai megismerésének időszükséglete; a költséghatékonyság (speciális gépi kiszolgálás, és jelentős humánerőforrás biztosítása); valamint munkabiztonsági szempontok indokolják a Kbt. 133. § (1) bek.-nek aspektusából.

Az áron belüli alszempontok a következőek:

1.1. Ütemezett gallyazási, nyiladéktisztítási, nyiladékszélesítés, favágási, tuskózási, mély-szárzúzási feladatok: 55

1.2. Üzemzavar elhárításhoz, valamint rendkívüli időjárási helyzetekben felmerülő munkákhoz kapcsolódó szolgáltatások elvégzése (havária): 3

1.3. Biztonsági övezeten kívüli veszélyes fák kivágása, fák pótlása (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 2

1.4. A meglévő hálózat nyomvonal bővítéséhez, vagy új hálózat létesítéséhez kapcsolódó új erdőnyiladék létesítési, vagy meglévő szélesítési, fakivágási, tuskózás, mély- szárzúzási és faültetési feladatok: 2

1.5. Biztonsági övezeten belüli kertészeti gallyazás (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 2

1.6. Szabadvezeték földtől mért legkisebb magasság ellenőrzése (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 1

1.7. Figyelmeztető, azonosító és tájékoztató táblák felszerelése a közcélú hálózat tartóoszlopaira (Ajánlatkérő egyedi

megrendelésére): 1

1.8. Biztonsági övezeten belüli facsere végrehajtása (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 2

1.9. Hálózati diagnosztika I. - vizuális ellenőrzés (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 1

1.10. Hálózati diagnosztika II. - földelési ellenállás mérés (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 1

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Hódmezővásárhely

Rész száma: 7
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77300000 Kertészeti szolgáltatások
50532400 Villamos elosztóberendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
77211400 Favágási szolgáltatások
77211500 Faápolási szolgáltatások
77312100 Gyomirtási szolgáltatások
77341000 Fametszés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Csongrád, Hódmezővásárhely, Makó, Szentes

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. hódmezővásárhelyi szolgáltatási területén és üzemeltetésében lévő nagy-, közép-, kisfeszültségű hálózatok mentén biztonsági övezet létrehozása, és annak fenntartása érdekében szükségessé váló gallyazási és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, az alábbiak szerint:

7. rész: Hódmezővásárhely szolgáltatási területén nyújtandó szolgáltatás

Ütemezett gallyazási, nyiladéktisztítási, nyiladékszélesítés, favágási, tuskózási, mély-szárzúzási feladatok folyamatos végzése a meglévő hálózatok biztonsági övezetében, továbbá a biztonsági övezetekben lévő tartószerkezetekről a növényzet eltávolítása,

oszloptövek tisztán tartása a fás szárú növényzettől.

Mennyisége: a szolgáltatási terület kül - és belterület szerinti megoszlása:

- külterület: 1 464 904 m2/év

- kiemelt belterület és zártkertek: 894 625 m2/év

- nem kiemelt belterület és zárkertek: 272 683 m2/év

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.

A szolgáltatási terület az alábbi alállomásokat foglalja magában: Csongrád, Hódmezővásárhely, Makó, Szentes.

A kapcsolódó szolgáltatások várható mennyiségei:

Üzemzavar elhárításhoz, valamint rendkívüli időjárási helyzetekben felmerülő munkákhoz kapcsolódó szolgáltatások elvégzése (havária): 20 db/év

A meglévő hálózat nyomvonal bővítéséhez, vagy új hálózat létesítéséhez kapcsolódó új erdőnyiladék létesítési, vagy meglévő szélesítési, fakivágási, tuskózás, mély- szárzúzási és faültetési feladatok: 5 db/év

Biztonsági övezeten kívüli veszélyes fák kivágása, fák pótlása egyedi megrendelésre: 175 db/év

Biztonsági övezeten belüli kertészeti gallyazás egyedi megrendelésre: 31 500 m2/év

Biztonsági övezeten belüli facsere végrehajtása egyedi megrendelésre: 70 db/év

Figyelmeztető, azonosító és tájékoztató táblák felszerelése a közcélú hálózat tartóoszlopaira, egyedi megrendelésre. 890 db/év

Szabadvezeték földtől mért legkisebb magasság ellenőrzése, egyedi megrendelésre: 190 db/év

A hálózati diagnosztika I. - vizuális ellenőrzés (Megrendelő egyedi megrendelésére) : 190 db/év

Hálózati diagnosztika II. - földelési ellenállás mérés (Megrendelő egyedi megrendelésére): 50 db/év

AK részéről elvárás az új gallyazandó területek bejelentése, amelyet GPS koordinátákkal és dátummal rendelkező fotó készítésével kell igazolni, és az új gallyazandó területek digitális térképen való megjelenítését a MIRTUSZ WPC-ben biztosítani kell. Továbbá az is elvárás, hogy a gallyazási, tisztántartási tevékenység elvégzését GPS koordinátákkal és dátummal rendelkező fotóval kell igazolni a teljesítés során.

A közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás részletes feladatleírását és mennyiségét a Közbeszerzési dokumentumok (KD) Műszaki leírás része tartalmazza

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Szakmai vezető szakember [M2./a] alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata (minimum 0 - maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Felelős műszaki vezető szakember [M2./b] alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata (minimum 0 - maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Legalább középfokú kertészeti vagy erdészeti minimum technikusi végzettséggel és legalább 3 éves kertészeti vagy erdészeti területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező helyszíni munkavezető teljesítésbe történő bevonásának vállalása (0-2 fő) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.4. A III.1.3. M2./e) pontnak megfelelő - a minimumkövetelményen (1fő) felüli - többletszakember teljesítésbe történő bevonásának vállalása (0 - 5 fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a II.2.4) pontban feltüntetett egyes szolgáltatások, illetve azok össz-mennyisége esetében fenntartja a jogot, hogy attól a szerződés teljes időtartama alatt max. + 30%-ban eltérjen.

Az ajánlatkérő az opcionális mennyiség megrendelésére nem köteles. Az AK az opcionális tételek megrendelésére (a lehívásra kerülő mennyiség megjelölésével) a szerződés hatályán belül jogosult.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7) indoka:

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 88.§ (5) bek.; a NAF, a KÖF és a KIF hálózatok üzembiztonságát befolyásoló alap elvárások nyomán szükséges hosszútávú megbízható partneri kör biztosítása; az ún. szárzúzási tevékenység időszakossága; az érintett területek vegetációs adottságai megismerésének időszükséglete; a költséghatékonyság (speciális gépi kiszolgálás, és jelentős humánerőforrás biztosítása); valamint munkabiztonsági szempontok indokolják a Kbt. 133. § (1) bek.-nek aspektusából.

Az áron belüli alszempontok a következőek:

1.1. Ütemezett gallyazási, nyiladéktisztítási, nyiladékszélesítés, favágási, tuskózási, mély-szárzúzási feladatok: 55

1.2. Üzemzavar elhárításhoz, valamint rendkívüli időjárási helyzetekben felmerülő munkákhoz kapcsolódó szolgáltatások elvégzése (havária): 3

1.3. Biztonsági övezeten kívüli veszélyes fák kivágása, fák pótlása (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 2

1.4. A meglévő hálózat nyomvonal bővítéséhez, vagy új hálózat létesítéséhez kapcsolódó új erdőnyiladék létesítési, vagy meglévő szélesítési, fakivágási, tuskózás, mély- szárzúzási és faültetési feladatok: 2

1.5. Biztonsági övezeten belüli kertészeti gallyazás (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 2

1.6. Szabadvezeték földtől mért legkisebb magasság ellenőrzése (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 1

1.7. Figyelmeztető, azonosító és tájékoztató táblák felszerelése a közcélú hálózat tartóoszlopaira (Ajánlatkérő egyedi

megrendelésére): 1

1.8. Biztonsági övezeten belüli facsere végrehajtása (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 2

1.9. Hálózati diagnosztika I. - vizuális ellenőrzés (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 1

1.10. Hálózati diagnosztika II. - földelési ellenállás mérés (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 1

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szeged

Rész száma: 8
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77300000 Kertészeti szolgáltatások
50532400 Villamos elosztóberendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
77211400 Favágási szolgáltatások
77211500 Faápolási szolgáltatások
77312100 Gyomirtási szolgáltatások
77341000 Fametszés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Kistelek, Mórahalom, Szeged

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. szegedi szolgáltatási területén és üzemeltetésében lévő nagy-, közép-, kisfeszültségű hálózatok mentén biztonsági övezet létrehozása, és annak fenntartása érdekében szükségessé váló gallyazási és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, az alábbiak szerint:

8. rész: Szeged szolgáltatási területén nyújtandó szolgáltatás

Ütemezett gallyazási, nyiladéktisztítási, nyiladékszélesítés, favágási, tuskózási, mély-szárzúzási feladatok folyamatos végzése a meglévő hálózatok biztonsági övezetében, továbbá a biztonsági övezetekben lévő tartószerkezetekről a növényzet eltávolítása,

oszloptövek tisztán tartása a fás szárú növényzettől.

Mennyisége: a szolgáltatási terület kül - és belterület szerinti megoszlása:

- külterület: 3 534 549 m2/év

- kiemelt belterület és zártkertek: 881 483 m2/év

- nem kiemelt belterület és zárkertek: 369 467 m2/év

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.

A szolgáltatási terület az alábbi alállomásokat foglalja magában: Kiskundorozsma, Kistelek, Mórahalom, Szeged.

A kapcsolódó szolgáltatások várható mennyiségei:

Üzemzavar elhárításhoz, valamint rendkívüli időjárási helyzetekben felmerülő munkákhoz kapcsolódó szolgáltatások elvégzése (havária): 40 db/év

A meglévő hálózat nyomvonal bővítéséhez, vagy új hálózat létesítéséhez kapcsolódó új erdőnyiladék létesítési, vagy meglévő szélesítési, fakivágási, tuskózás, mély- szárzúzási és faültetési feladatok: 10 db/év

Biztonsági övezeten kívüli veszélyes fák kivágása, fák pótlása egyedi megrendelésre: 325 db/év

Biztonsági övezeten belüli kertészeti gallyazás egyedi megrendelésre: 58 500 m2/év

Biztonsági övezeten belüli facsere végrehajtása egyedi megrendelésre: 130 db/év

Figyelmeztető, azonosító és tájékoztató táblák felszerelése a közcélú hálózat tartóoszlopaira, egyedi megrendelésre. 1000 db/év

Szabadvezeték földtől mért legkisebb magasság ellenőrzése, egyedi megrendelésre: 310 db/év

A hálózati diagnosztika I. - vizuális ellenőrzés (Megrendelő egyedi megrendelésére) : 310 db/év

Hálózati diagnosztika II. - földelési ellenállás mérés (Megrendelő egyedi megrendelésére): 50 db/év

AK részéről elvárás az új gallyazandó területek bejelentése, amelyet GPS koordinátákkal és dátummal rendelkező fotó készítésével kell igazolni, és az új gallyazandó területek digitális térképen való megjelenítését a MIRTUSZ WPC-ben biztosítani kell. Továbbá az is elvárás, hogy a gallyazási, tisztántartási tevékenység elvégzését GPS koordinátákkal és dátummal rendelkező fotóval kell igazolni a teljesítés során.

A közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás részletes feladatleírását és mennyiségét a Közbeszerzési dokumentumok (KD) Műszaki leírás része tartalmazza

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Szakmai vezető szakember [M2./a] alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata (minimum 0 - maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Felelős műszaki vezető szakember [M2./b] alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata (minimum 0 - maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Legalább középfokú kertészeti vagy erdészeti minimum technikusi végzettséggel és legalább 3 éves kertészeti vagy erdészeti területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező helyszíni munkavezető teljesítésbe történő bevonásának vállalása (0-2 fő) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.4. A III.1.3. M2./e.) pontnak megfelelő - a minimumkövetelményen (1fő) felüli - többletszakember teljesítésbe történő bevonásának vállalása (0 - 5 fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a II.2.4) pontban feltüntetett egyes szolgáltatások, illetve azok össz-mennyisége esetében fenntartja a jogot, hogy attól a szerződés teljes időtartama alatt max. + 30%-ban eltérjen.

Az ajánlatkérő az opcionális mennyiség megrendelésére nem köteles. Az AK az opcionális tételek megrendelésére (a lehívásra kerülő mennyiség megjelölésével) a szerződés hatályán belül jogosult.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7) indoka:

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 88.§ (5) bek.; a NAF, a KÖF és a KIF hálózatok üzembiztonságát befolyásoló alap elvárások nyomán szükséges hosszútávú megbízható partneri kör biztosítása; az ún. szárzúzási tevékenység időszakossága; az érintett területek vegetációs adottságai megismerésének időszükséglete; a költséghatékonyság (speciális gépi kiszolgálás, és jelentős humánerőforrás biztosítása); valamint munkabiztonsági szempontok indokolják a Kbt. 133. § (1) bek.-nek aspektusából.

Az áron belüli alszempontok a következőek:

1.1. Ütemezett gallyazási, nyiladéktisztítási, nyiladékszélesítés, favágási, tuskózási, mély-szárzúzási feladatok: 55

1.2. Üzemzavar elhárításhoz, valamint rendkívüli időjárási helyzetekben felmerülő munkákhoz kapcsolódó szolgáltatások elvégzése (havária): 3

1.3. Biztonsági övezeten kívüli veszélyes fák kivágása, fák pótlása (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 2

1.4. A meglévő hálózat nyomvonal bővítéséhez, vagy új hálózat létesítéséhez kapcsolódó új erdőnyiladék létesítési, vagy meglévő szélesítési, fakivágási, tuskózás, mély- szárzúzási és faültetési feladatok: 2

1.5. Biztonsági övezeten belüli kertészeti gallyazás (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 2

1.6. Szabadvezeték földtől mért legkisebb magasság ellenőrzése (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 1

1.7. Figyelmeztető, azonosító és tájékoztató táblák felszerelése a közcélú hálózat tartóoszlopaira (Ajánlatkérő egyedi

megrendelésére): 1

1.8. Biztonsági övezeten belüli facsere végrehajtása (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 2

1.9. Hálózati diagnosztika I. - vizuális ellenőrzés (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 1

1.10. Hálózati diagnosztika II. - földelési ellenállás mérés (Ajánlatkérő egyedi megrendelésére): 1

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Minden rész esetében:

Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a 63. §-ban foglalt kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók.

Kizáró okok igazolása:

A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.

Azon AV-k vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. és 63.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).

AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7)-(8) bek. rendelkezéseire.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67.§ (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése.

Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:

P.1) A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (villanyvezeték alatti nyiladék tisztántartása és/vagy villanyvezeték növényzet mentesítése és/vagy szabadvezetékek biztonsági övezetében történő gallyazása és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó oszloptő tisztítása és/vagy erdőnyiladék tisztítás és/vagy fakivágás és/vagy bozót-és cserjeirtás és/vagy erdészeti és/vagy kertészeti szolgáltatás) származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek., a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek-ben foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1) Alkalmatlan az AT, ha jelen felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (villanyvezeték alatti nyiladék tisztántartása és/vagy villanyvezeték növényzet mentesítése és/vagy szabadvezetékek biztonsági övezetében történő gallyazása és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó oszloptő tisztítása és/vagy erdőnyiladék tisztítás és/vagy fakivágás és/vagy bozót-és cserjeirtás és/vagy erdészeti és/vagy kertészeti szolgáltatás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a legalább:

1. rész esetében: nettó 126 000 000,- Ft-ot,

2. rész esetében: nettó 189 000 000,-Ft-ot,

3. rész esetében: nettó 154 000 000,-Ft-ot,

4. rész esetében: nettó 76 000 000,- Ft-ot

5. rész esetében: nettó 295 000 000,-Ft-ot.

6. rész esetében: nettó 295 000 000,-Ft-ot.

7. rész esetében: nettó 210 000 000,-Ft-ot.

8. rész esetében: nettó 380 000 000,-Ft-ot.

A P/1) alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek

TÖBB RÉSZRE TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTEL ESETÉN ELEGENDŐ A MEGAJÁNLOTT RÉSZEKHEZ TARTOZÓ ALK-I ELŐÍRÁSOK KÖZÜL A LEGSZIGORÚBB ELŐÍRÁSNAK MEGFELELNI.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése.

Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján kötelező.

M.1) A Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 6 évben befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett referenciáinak (továbbiakban: ref) ismertetését. A ref.-át a Kr. 22.§ (1)-(2) bek. szerint kell igazolni.

Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

- szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),

- a szolgáltatás tárgya és mennyisége (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),

- teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont),

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A Kr. 22. § (5) bek. megfelelően irányadó.

M.2) A Kr. 21.§ (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakemberek bemutatása során csatolandók:

- ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével, illetve annak megjelölése, hogy milyen jogviszonyban áll a szakember az AT-vel (pl: munkaviszony, megbízási jogviszony);

- szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt végzettsége, szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül, év/hónap pontossággal, a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek

figyelembevételre);

- szakemberek végzettségét, képzettségét, (OKJ képesítést), jogosultságot igazoló dokumentumok egyszerű másolata;

- a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozat.

M.3) A Kr. 21. § (3) bek. i) pontja alapján csatolja a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközpark leírását:

- a gépjárművek esetén forgalmi engedély (amelyből a 12/2007. (III.13.) IRM rendelet előírásai megállapíthatók), egyéb esetekben eszköznyilvántartó csatolásával, továbbá eredetet igazoló számla benyújtásával. A nem saját tulajdonú, bérelt vagy egyéb jogcímen rendelkezésre álló gépjárművek, eszközök esetén a bérleti v. más használatot biztosító szerződés is szükséges

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5) bek., 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11)-(11a) bek-ben foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított legfeljebb 6 évben (egy vagy több szerződésből) összesen, KIF és/vagy KÖF és/vagy NAF nyomvonalon, szerződésszerűen teljesített:

1. rész esetében:

- összesen legalább 330 000 m2 nagyságú belterületen végzett villamos hálózati nyomvonal gallyazási és/vagy tisztántartási tevékenységre vonatkozó és

- összesen legalább 1 000 000 m2 nagyságú külterületen végzett villamos hálózati nyomvonal gallyazási és/vagy tisztántartási tevékenységre vonatkozó

2. rész esetében:

- összesen legalább 490 000 m2 nagyságú belterületen végzett villamos hálózati nyomvonal gallyazási és/vagy tisztántartási tevékenységre vonatkozó és

- összesen legalább 1 500 000 m2 nagyságú külterületen végzett villamos hálózati nyomvonal gallyazási és/vagy tisztántartási tevékenységre vonatkozó

3. rész esetében:

- összesen legalább 670 000 m2 nagyságú belterületen végzett villamos hálózati nyomvonal gallyazási és/vagy tisztántartási tevékenységre vonatkozó és

- összesen legalább 750 000 m2 nagyságú külterületen végzett villamos hálózati nyomvonal gallyazási és/vagy tisztántartási tevékenységre vonatkozó

4. rész esetében:

- összesen legalább 310 000 m2 nagyságú belterületen végzett villamos hálózati nyomvonal gallyazási és/vagy tisztántartási tevékenységre vonatkozó és

- összesen legalább 350 000 m2 nagyságú külterületen végzett villamos hálózati nyomvonal gallyazási és/vagy tisztántartási tevékenységre vonatkozó

5. rész esetében:

- összesen legalább 460 000 m2 nagyságú belterületen végzett villamos hálózati nyomvonal gallyazási és/vagy tisztántartási tevékenységre vonatkozó és

- összesen legalább 1 800 000 m2 nagyságú külterületen végzett villamos hálózati nyomvonal gallyazási és/vagy tisztántartási tevékenységre vonatkozó

6. rész esetében:

- összesen legalább 440 000 m2 nagyságú belterületen végzett villamos hálózati nyomvonal gallyazási és/vagy tisztántartási tevékenységre vonatkozó és

- összesen legalább 1 800 000 m2 nagyságú külterületen végzett villamos hálózati nyomvonal gallyazási és/vagy tisztántartási tevékenységre vonatkozó

7. rész esetében:

- összesen legalább 420 000 m2 nagyságú belterületen végzett villamos hálózati nyomvonal gallyazási és/vagy tisztántartási tevékenységre vonatkozó és

- összesen legalább 1 000 000 m2 nagyságú külterületen végzett villamos hálózati nyomvonal gallyazási és/vagy tisztántartási tevékenységre vonatkozó

8. rész esetében:

- összesen legalább 790 000 m2 nagyságú belterületen végzett villamos hálózati nyomvonal gallyazási és/vagy tisztántartási tevékenységre vonatkozó és

- összesen legalább 2 000 000 m2 nagyságú külterületen végzett villamos hálózati nyomvonal gallyazási és/vagy tisztántartási tevékenységre vonatkozó

referenciával.

TÖBB RÉSZRE TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTEL ESETÉN ELEGENDŐ A MEGAJÁNLOTT RÉSZEKHEZ TARTOZÓ ALK-I ELŐÍRÁSOK KÖZÜL A LEGSZIGORÚBB ELŐÍRÁSNAK MEGFELELNI. A legszigorúbb elvárás alatt AK a megajánlott részekhez tartozó alkalmassági előírások közül a legnagyobb m2 előírást tartalmazó

- belterületre

- külterületre vonatkozó referenciakövetelményt érti.

Pl, ha AT az 1., 3. és a 8. részre tesz ajánlatot, úgy alkalmas, ha min 790 000 m2 nagyságú belterületen végzett villamos hálózati nyomvonal gally. és/vagy tisztántartási tevékenységre és

min 2 000 000 m2 nagyságú külterületen végzett villamos hálózati nyomvonal gally. és/vagy tisztántartási tevékenységre vonatkozó - a fentieknek megfelelő ref.-munkát igazol.

M.2) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

1-8. rész:

M2a: legalább 1 fő szakmai vezetővel, aki rendelkezik

- felsőfokú villamos mérnöki/üzemmérnöki végzettséggel, és

- legalább 24 hónap a közbeszerzés tárgyában (villanyvezeték alatti nyiladék tisztántartása és/vagy villanyvezeték növényzet mentesítése és/vagy szabadvezetékek biztonsági övezetében történő gallyazása és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó oszloptő tisztítása és/vagy erdőnyiladék tisztítás és/vagy fakivágás és/vagy bozót-és cserjeirtás és/vagy erdészeti és/vagy kertészeti szolgáltatás) szerzett szakmai vezetői tapasztalattal.

M2b: legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki rendelkezik

- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VI, vagy MV-VI-R (vagy ezekkel egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal, továbbá

- az MSZ 1585:2016 szabvány 4.2 101 szakaszában foglaltak szerinti V. csoportnak megfelelő képzettséggel és gyakorlattal.

M2c: legalább 1 fő gépi szár zúzó erőgép vezetésére és kezelésére jogosítvánnyal rendelkező szakemberrel

M2d: legalább 1 fő lakott területi fakitermelő (OKJ 3562301, vagy OKJ 34626201, vagy ezekkel egyenértékű) képesítésű szakemberrel

M2e: legalább 1 fő fakitermelő (OKJ 3162301, vagy OKJ 31626201, vagy ezekkel egyenértékű), vagy erdészeti szakmunkás képesítésű (OKJ 34 62301 vagy ezzel egyenértékű) szakemberrel.

M2.a-M2.b esetén ugyanazon személy megjelölhető valamennyi részajánlat esetén, M2c-M2e. esetén csak 2 rész tekintetében jelölhető meg ugyanazon szakember.

A részen belüli szakemberek közötti átfedés kizárt. Ajánlatkérő az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget és képzettséget is elfogad.

1-8. részben

M.3) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik részenként az alábbi berendezésekkel és eszközökkel és minősítésekkel:

M3a: legalább 1 db terepes kivitelű magassági ágazó géppel (gémes körfűrész), amely legalább 20 m munkamagasságú, vagy legalább 1 db min 20 m emelőmagasságú szerelőkosaras terepes kivitelű gépjárművel.

M3b: legalább 1 db mélységi (fix kalapácsos) erdészeti szárzúzóval, amely talajszint alatt legalább 5 cm munkamélységig és legalább 24 cm faátmérőig használható

M3c: legalább 1 db erőgéppel mélységi szárzúzóhoz, amely legalább 280 LE-s és alkalmas a mélységi szárzúzó tolt üzemmódban történő működtetésére, meghajtására,

M3d: legalább 1db ágdaráló berendezéssel, amely legalább 20 cm átmérőjű ágak, gallyak befogadására alkalmas nyílással rendelkezik és legalább 6 m3/óra kapacitású

Az M3a gépjármű figyelmeztető jelzéssel ellátott legyen, és az feleljen meg a 12/2007. (III.13.) IRM rendelet ide vonatkozó előírásainak.

A részek közti átfedés kizárólag 2 megajánlott rész esetében megengedett.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Minden rész esetében:

Késedelmi kötbér (üzemzavar és egyéb késedelmes esetekben)

Megrendelő késedelme esetén: Ptk. 6:155.§

Meghiúsulási kötbér

Hibás teljesítés - Ptk. 6:159.§ (2) a)

Hibás teljesítési kötbér

Továbbiak a szerződéstervezetben és a KD-ban.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Minden rész esetében:

Ajánlattétel, szerződéskötés, kifizetés, elszámolás HUF-ban.

AK a szolgáltatás ellenértékét banki átutalással, 30 napon belül egyenlíti ki, a Kbt. 135.§ (5), (6) bek., és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. szerint. Részszámlázás biztosított.

AK előleget nem fizet és az előre fizetés sem megengedett. Előteljesítés megengedett.

Ak utal a Kbt. 27/A.§-ára.

Továbbiak a szerződéstervezetben és a KD-ban.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Minden rész esetében:

AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Minden rész esetében:

Teljesítési biztosíték: AK mind a 8 rész esetében az „Ütemezett gallyazási, nyiladéktisztítási, nyiladékszélesítés, favágási, tuskózási, mély-szárzúzási feladatok” alszempontja tekintetében megajánlott nettó ellenérték 5%-áig köt ki biztosítékot a Kbt. 134. §-a szerint.

Továbbiak a KD-ban és szerződéstervezetben.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

Minden rész esetében:

Az ajánlatkérő az elektronikus árlejtést az ellenszolgáltatás mértéke (ajánlati ár: „Ütemezett gallyazási, nyiladéktisztítási, nyiladékszélesítés, favágási, tuskózási, mély-szárzúzási feladatok” alszempontja) vonatkozásában bonyolítja le. Az árlejtés lebonyolítására a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kerül sor.

IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 31/08/2021
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 31/08/2021
Helyi idő: 14:00
Hely:

ekr.gov.hu

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az EKRr. 15. § (2) bek. és a Kbt. 68. § alapján. Az EKR a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve az AT-k részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Minden rész esetében:

1) Ajánlatot kizárólag elektr. úton, EKR rend-en (www.ekr.gov.hu) keresztül lehet benyújtani! Kérjük, az EKR-ben a dok-k/nyilat-k egyszerű elektr. másolatait -a nem elektr. űrlap formájában rend-re álló nyilat-kat - szkennelt, .pdf fájlform-ban nyújtsák be!

2) Elj. nyelve a magyar. Ha az ajánlatban vmely dok. nem magyar nyelven került csat-ra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújt. AK AT általi fordítását elfog.

3)Közös ajánlattétel esetén csat. kell a közös AT-k konzorciális megállap-t.

4)Kieg. tájék. a Kbt. 56.§ szerint, EKR-en keresztül.

5)AK az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához NEM köti.

6)Az ajánlatnak tart. kell: - Felolvasólap (EKR űrlap) - Kbt. 66.§(2) szerinti nyilat. (EKR űrlap) - Kbt. 66.§(6) a) és b) szerinti nyilat. (EKR űrlap, Nemleges tartalmú nyilat. is csat. kell!) - Kbt. 65.§(7) szerinti nyilat.(EKR űrlap, nemleges tartalommal is) - VI.3.15. pont szerinti érvényes eng. másolata -külön ki nem emelt dok-kat, melyeket a Kbt. és KD előír

7) AK a Kbt. 71.§-a szerint bizt. a hiánypótlást, a Kbt. 71.§(6) szerinti korlátozást nem alkalm.

8) IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt AK 30 naptári napot ért.

9) III.1.2) és III.1.3) pontok szerinti alkalmassági feltételek és előírt igazolási módjai a minős. AT-k hiv. jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minős-i szempontokhoz képest szigorúbbak.

10)Idő: CET

11) Ponthatár: ajánlatok részszemp-k szerinti tart-i elemeinek értékelése során adható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont.

Módszer: ár: fordított arányosítás, minőségi részszempontok: egyenes arányosítás (2.1-2.4.) Kbt. 76.§(10) alapján a módszerek részletes ismertetését KD tart.

12) FAKSZ: Dr. Magyar Diána (lajstromszám: 01114) és Dr. Pete Judit (lajstromszám: 00353)

13) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

14) Az ajánlatkérő jelzi, hogy fenntartja annak a lehetőségét, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot, dönthet úgy, hogy nem tart elektronikus árlejtést, hanem a benyújtott ajánlat bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. Ebben az esetben döntéséről haladéktalanul értesíti az ajánlattevőt, az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az értesítés ajánlatkérő általi megküldésével áll be.

15) Egyéb érvényességi feltétel: az Ajánlattevőnek és/vagy a teljesítésbe általa bevonni kívánt alvállalkozónak rendelkeznie kell a közbeszerzés tárgyára (villanyvezeték alatti nyiladék tisztántartása és/vagy villanyvezeték növényzet mentesítése és/vagy szabadvezetékek biztonsági övezetében történő gallyazása és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó oszloptő tisztítása és/vagy erdőnyiladék tisztítás és/vagy fakivágás és/vagy bozót-és cserjeirtás és/vagy erdészeti és/vagy kertészeti szolgáltatás) vonatkozó 439/2012.(XII.29.) Korm. r. előírásainak megfelelő engedéllyel.

16.) A Vállalkozási szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba azzal, hogy amennyiben a Vállalkozási szerződés Felek általi aláírására 2021. november 1-jét megelőzően kerül sor, úgy a Vállalkozási szerződés 2021. november 1-jén lép hatályba.

17.) AK szerződéskötési feltételként írja elő, hogy a nyertes AT (közös AT-k mindegyike) rendelkezzen legkésőbb a szerződéskötés időpontjára érvényes, harmadik személynek közvetlenül vagy közvetve okozott károkra kiterjedő, legalább 1-8. részek esetén minimum 30 millió Ft/káresemény, valamint minimum az 1. rész esetén 160 millió ft/év, 2. rész esetén 240 millió ft/év, 3. rész esetén 136 millió ft/év, 4. rész esetén 64 millió ft/év, 5. rész esetén 204 millió ft/év, 6. rész esetén 196 millió ft/év, 7. rész esetén 140 millió ft/év, 8. rész esetén 260 millió Ft/év kártérítési limitű, a közbeszerzés tárgyára (villanyvezeték alatti nyiladék tisztántartása és/vagy villanyvezeték növényzet mentesítése és/vagy szabadvezetékek biztonsági övezetében történő gallyazása és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó oszloptő tisztítása és/vagy erdőnyiladék tisztítás és/vagy fakivágás és/vagy bozót-és cserjeirtás és/vagy erdészeti és/vagy kertészeti szolgáltatás) vonatkozó érvényes szakmai felelősségbiztosítással.

Amennyiben a nyertes AT (közös AT-k mindegyike) nem rendelkezik legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a 17.) pont szerinti felelősségbiztosítással, úgy azt, az AK a nyertes visszalépéseként értékleli.

18.)

1. Ajánlatkérő előírja, hogy a felhívás III.1.3. M2b) pont szerinti szakember ajánlattevő nyertessége esetén a szerződéskötésig a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VI, vagy MV-VI-R jogosultsággal rendelkezzen, ellenkező esetben azt Ajánlatkérő a szerződéstől való visszalépésnek értékeli. Az ajánlatban erről nyilatkozni kell.

2. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződéskötésig a következő szakemberekkel rendelkezzen, ellenkező esetben azt Ajánlatkérő a szerződéstől való visszalépésnek értékeli. Az ajánlatban erről nyilatkozni kell.

1. rész: Baja

3 fő B jogosítvánnyal rendelkező szakemberrel

1 fő B+E jogosítvánnyal rendelkező szakemberrel

1 fő C jogosítvánnyal rendelkező szakemberrel

Átfedés nem lehetséges.

2. rész: Kiskunhalas

5 fő B jogosítvánnyal rendelkező szakemberrel

1 fő B+E jogosítvánnyal rendelkező szakemberrel

2 fő C jogosítvánnyal rendelkező szakemberrel

Átfedés nem lehetséges.

3. rész: Békéscsaba

3 fő B jogosítvánnyal rendelkező szakemberrel

1 fő B+E jogosítvánnyal rendelkező szakemberrel

2 fő C jogosítvánnyal rendelkező szakemberrel

Átfedés nem lehetséges

4. rész: Orosháza

2 fő B jogosítvánnyal rendelkező szakemberrel

1 fő B+E jogosítvánnyal rendelkező szakemberrel

1 fő C jogosítvánnyal rendelkező szakemberrel

Átfedés nem lehetséges

5. rész: Cegléd

6 fő B jogosítvánnyal rendelkező szakemberrel

1 fő B+E jogosítvánnyal rendelkező szakemberrel

2 fő C jogosítvánnyal rendelkező szakemberrel

Átfedés nem lehetséges

6. rész: Kecskemét

5 fő B jogosítvánnyal rendelkező szakemberrel

1 fő B+E jogosítvánnyal rendelkező szakemberrel

1 fő C jogosítvánnyal rendelkező szakemberrel

Átfedés nem lehetséges

7. rész: Hódmezővásárhely

4 fő B jogosítvánnyal rendelkező szakemberrel

1 fő B+E jogosítvánnyal rendelkező szakemberrel

1 fő C jogosítvánnyal rendelkező szakemberrel

Átfedés nem lehetséges

8. rész: Szeged

7 fő B jogosítvánnyal rendelkező szakemberrel

2 fő B+E jogosítvánnyal rendelkező szakemberrel

2 fő C jogosítvánnyal rendelkező szakemberrel

Átfedés nem lehetséges

Folyt. VI.4.3) pontban

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.

VI. 3) folyt:

AK valamennyi rész esetében szerződéskötési feltételként írja elő legalább

- 1 fő munkavédelmi szakember (aki rendelkezik az 5/1993. (XII.26) MÜM rendelet 2. számú melléklet szerinti szakképesítéssel), ugyanazon személy megjelölhető valamennyi részajánlat esetén.

- 1 fő szerelőkosaras gépkocsi kezelésére jogosítvánnyal rendelkező szakember (aki a 40/2009. (VIII.31.) KHEM rendelet szerinti 4224 kódszámú hidraulikus szerelőkosaras gépjármű kezelésére jogosított), csak 2 rész tekintetében jelölhető meg ugyanazon szakember.

- 1 fő ágaprító berendezés kezelésére vonatkozó jogosítvánnyal rendelkező szakember csak 2 rész tekintetében jelölhető meg ugyanazon szakember.

- 1 fő elsősegélynyújtó szakvizsgával rendelkező szakember, csak 2 rész tekintetében jelölhető meg ugyanazon szakember.

1 fő OKJ 35 522 03 Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló képesítésű szakember bemutatását, mely szakembereknek a szerződés teljesítésében részt kell venniük. Csak 2 rész tekintetében jelölhető meg ugyanazon szakember.

A részen belüli szakemberek közötti átfedés kizárt.

Amennyiben a nyertes AT nem rendelkezik legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a 18.) pont szerinti szakemberekkel, úgy azt, az AK a nyertes visszalépéseként értékeli.

AK valamennyi rész esetében szerződéskötési feltételként írja elő legalább

- 1 db, min. 15 m emelőmagasságú szerelőkosaras gépkocsival, valamint 1 db min. 15 m emelőmagasságú 4x4 vagy összekerékhajtású szerelőkosaras gépkocsival, melyek rendelkeznek - 0,4-20 kV-os térerő detektorral, amely KIF és KÖF vonal 2 méterre történő megközelítése esetén a kezelő részére figyelmeztető hang és fényjelzést ad. A részek közti átfedés kizárólag 2 megajánlott rész esetében megengedett.

- 1 db ágdaráló vontatására és a ledarált gally elszállítására alkalmas teherszállító gépkocsival, mely legalább 1 m oldalmagasítással rendelkezik. A részek közti átfedés kizárólag 2 megajánlott rész esetében megengedett.

- 2 db min. 5 m hosszú, kézi, szigetelt magassági fűrésszel, amely rudazata részben, vagy teljes mértékben villamos szigetelő anyagból készül, mely ellenáll min 30 000 volt feszültségnek. A részek közti átfedés kizárólag 2 megajánlott rész esetében megengedett.

Amennyiben a nyertes AT nem rendelkezik legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a 18.) pont szerinti eszközökkel, úgy azt, az AK a nyertes visszalépéseként értékeli.

19.) Szerződéskötési feltétel a KD-ban részletezetteknek megfelelően a technológiai utasítás AK számára való rendelkezésre bocsátása. Amennyiben a nyertes AT nem rendelkezik legkésőbb a szerződéskötés időpontjára technológiai utasítással, azt AK a nyertes visszalépéseként értékeli.

20.) Ajánlatkérő az ajánlati ár 1.2.-1.10. alszempontjai esetén 105%-ban határozza meg azt az értéket, amelyet meghaladó megajánlást tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani, és az ajánlat ezen értéket meghaladja.

21.) Legalább a helyszíni munkavezető [2.3. bírálati részszempont], és a fakitermelő jogosultsággal rendelkező szakemberek [M2. e)] esetén előírás, hogy ezen szakemberek „Feszültség közelében végzett munkavégzés kockázatai és szabályai„ tárgyú -BME által végzett - elméleti és gyakorlati vagy azzal egyenértékű képzésben részt vegyen, és azt elvégezze a szerződéskötésig.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/07/2021