Roba - 39254-2020

TINazivHrvatska-Varaždin: Medicinske naprave
NDBroj objave obavijesti39254-2020
PDDatum objave27/01/2020
OJBroj izdanja SL S-a18
TWMjesto/grad kupcaVARAŽDIN
AUSlužbeno ime kupcaVaraždinska županija (15877210917)
OLIzvorni jezikHR
CYZemlja kupcaHR
AAVrsta kupca3 - Jedinice lokalne ili regionalne samouprave
HAInstitucija/agencija EU-a-
DSDokument je poslan22/01/2020
NCVrsta ugovora2 - Roba
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti7 - Obavijest o sklopljenim ugovorima
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude9 - Ne primjenjuje se
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)33100000 - Medicinske naprave
RCMjesto izvršenja (NUTS)HR044
IAInternetska adresa (URL)www.varazdinska-zupanija.hr
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU