Servizi - 392641-2022

19/07/2022    S137

Polonia-Ustka: Messa in opera di impianti di riscaldamento

2022/S 137-392641

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2022/S 133-379668)

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Indirizzo postale: Lędowo - Osiedle 1N
Città: Ustka
Codice NUTS: PL636 Słupski
Codice postale: 76-271
Paese: Polonia
Persona di contatto: 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy
E-mail: 6wog.przetargi@ron.mil.pl
Tel.: +48 261231608
Fax: +48 261231578
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.6wog.wp.mil.pl
Indirizzo del profilo di committente: www.platformazakupowa.pl/pn/6wog

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Usługa dostawy ciepła oraz konserwacja i serwis systemu cieplnego w kompleksie wojskowym - Sekcja Obsługi Infrastruktury (SOI) Ustka.

Numero di riferimento: 42/INFR/6WOG/2022
II.1.2)Codice CPV principale
50721000 Messa in opera di impianti di riscaldamento
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Usługa dostawy ciepła oraz konserwacja i serwis systemu cieplnego w kompleksie wojskowym - Sekcja Obsługi Infrastruktury (SOI) Ustka - Dostawa ciepła, którego świadczenie rozpoczyna się od przyłącza gazowego doprowadzającego gaz ziemny układu gazowego oraz olejowego do źródła ciepła w budynku elektrociepłowni oraz do licznika wskazanego z ust. 2, zwanym dalej w umowie systemem ciepłowniczym; Usługa konserwacji i serwisu systemu cieplnego składającego się

z wymiennikowni c.o. i c.w.u. wraz z urządzeniami w nich zamontowanymi oraz instalacji c.o. i c.w.u. od rozdzielaczy do odbiorników ciepła włączenie

tj. grzejników, nagrzewnic, central grzewczo-wentylacyjnych w pełnym zakresie ich wyposażenia i pracy zamontowanych na obiektach podłączonych do systemu cieplnego

Sezione VI: Altre informazioni

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
14/07/2022
VI.6)Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2022/S 133-379668

Sezione VII: Modifiche

VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: I.1
anziché:

Adres profilu nabywcy: www.platformazakupowa.pl/pn/6wog

leggi:

Adres profilu nabywcy: https://portal.smartpzp.pl/6wog

VII.2)Altre informazioni complementari: