Služby - 392773-2016

Zobraziť úsporné zobrazenie

09/11/2016    S216

Luxembursko-Luxemburg: Preprava expresnej pošty

2016/S 216-392773

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 4.11.2016, 2016/S 213-387424)

Európska komisia, bâtiment Ariane 01, bureau A1/048, L-2920 Luxembourg, LUXEMBURSKO. Kontakt: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres». Tel. +352 4301-31938. Fax +352 4301-32109. E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu


Poznámka:

Informujeme uchádzačov, že oznámenie o korigende bolo zverejnené v dánskej jazykovej verzii.