Tjänster - 392773-2016

Visa förkortad version

09/11/2016    S216

Luxemburg-Luxemburg: Transport av expresspost

2016/S 216-392773

Rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 4.11.2016, 2016/S 213-387424)

Europeiska kommissionen, bâtiment Ariane 01, bureau A1/048, L-2920 Luxembourg, LUXEMBURG. Kontaktpunkt: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres». Tfn +352 4301-31938. Fax +352 4301-32109. E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu


Obs:

Anbudsgivare informeras härmed om att ett meddelande om rättelse har publicerats för den danska språkversionen.