Roboty budowlane - 392817-2021

TITytułPolska-Świerklaniec: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
NDNumer publikacji ogłoszenia392817-2021
PDData publikacji03/08/2021
OJNumer wydania Dz.U. S148
TWMiejscowość nabywcyŚWIERKLANIEC
AUNazwa urzędowa nabywcyGmina Świerklaniec
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy3 - Władze lokalne
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany29/07/2021
DTTermin składania ofert20/08/2021
NCRodzaj zamówienia1 - Roboty budowlane
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)45232000 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45232440 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45233200 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45000000 - Roboty budowlane
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231100 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232423 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45111291 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45236000 - Wyrównywanie terenu
45111240 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45232130 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45233142 - Roboty w zakresie naprawy dróg
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL228
IAAdres internetowy (URL)https://samorzad.gov.pl/web/gmina-swierklaniec
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE