Prekės - 392897-2022

19/07/2022    S137

Lietuva-Vilnius: Troleibusai

2022/S 137-392897

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: UAB "Vilniaus viešasis transportas"
Nacionalinis registracijos Nr.: 302683277
Adresas: Žolyno g. 15
Miestas: Vilnius
NUTS kodas: LT Lietuva
Pašto kodas: 10209
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Gaudenis Sadaunykas
El. paštas: gaudenis.sadaunykas@vilniausvt.lt
Telefonas: +370 52394736
Faksas: +370 52394749
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/27121
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=650522
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=650522&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.6)Pagrindinė veikla
Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Naujų žemagrindžių dviejų ašių troleibusų pirkimas

Nuorodos numeris: 614036
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
34622300 Troleibusai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Perkami nauji žemagrindžiai dviejų ašių troleibusai (toliau – troleibusai). Perkantysis subjektas, gavęs Europos Sąjungos investicijų lėšų ir (ar) kitų finansavimo šaltinių finansavimą, preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu numato įsigyti 90 troleibusų, su galimybe įsigyjamų troleibusų kiekį pagal poreikį padidinti iki 101 troleibuso arba sumažinti iki 80 troleibusų. Su troleibusais tiektinų kitų prekių pobūdis – troleibusų techniniams aptarnavimams ir priežiūrai, troleibusų garantiniams remontams ir troleibusų negarantiniams remontams troleibusams suteiktų garantijų (60 mėn.) laikotarpiu reikiamos dalys ir medžiagos.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 57 469 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
34300000 Transporto priemonių ir jų variklių dalys ir pagalbiniai reikmenys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT Lietuva
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Vilnius

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Perkami nauji žemagrindžiai dviejų ašių troleibusai (toliau – troleibusai, transporto priemonės, prekės). Perkantysis subjektas, gavęs Europos Sąjungos investicijų lėšų ir (ar) kitų finansavimo šaltinių finansavimą, preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu numato įsigyti 90 troleibusų, su galimybe įsigyjamų troleibusų kiekį pagal poreikį padidinti iki 101 troleibuso arba sumažinti iki 80 troleibusų. Su troleibusais tiektinų kitų prekių pobūdis – troleibusų techniniams aptarnavimams ir priežiūrai, troleibusų garantiniams remontams ir troleibusų negarantiniams remontams reikiamos dalys ir medžiagos. Pirkimo tikslas – išsirinkti 1 tiekėją ir su juo sudaryti preliminariąją sutartį, kurios pagrindu Perkantysis subjektas, gavęs Europos Sąjungos investicijų lėšų ir (ar) kitų finansavimo šaltinių finansavimą, su tiekėju sudarys pirkimo sutartis, pagal kurias tiekėjas Perkančiajam subjektui pateiktų, perduotų ir parduotų troleibusus (Perkančiojo subjekto užsakytą troleibusų kiekį, dėl kurio sudaryta pirkimo sutartis) ir garantijų troleibusams laikotarpiu (60 mėn.) Perkančiajam subjektui tiektų troleibusų techniniams aptarnavimams ir priežiūrai bei jų garantiniams ir negarantiniams remontams reikiamas medžiagas ir dalis. Perkantysis subjektas numato, kad preliminariosios sutarties pagrindu sudaryta pirmąja pirkimo sutartimi bus užsakoma 50 troleibusų, o kiekviena vėlesne pirkimo sutartimi – nemažiau 10 troleibusų. Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpis – neilgesnis nei 24 mėnesiai nuo preliminariosios sutarties sudarymo dienos. Troleibusų ir kitų prekių tiekimo terminai: 1. preliminariosios sutarties pagrindu bet kuria sudaryta pirkimo sutartimi perkamų troleibusų nemažiau nei 20 procentų bendro kiekio turi būti pristatyta ir Perkančiajam subjektui perduota neilgiau nei per 435 kalendorines dienas, o visi troleibusai (visas troleibusų kiekis) – neilgiau nei per 600 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos, šios dienos neskaičiuojant.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Sąnaudos - Vardas: Vienos transporto priemonės gyvavimo ciklo sąnaudos be PVM / Lyginamasis svoris: 100
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 57 469 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Troleibusų pirkimas dalinai (10 mln. eurų) finansuojamas LR aplinkos ministerijos APVA Klimato kaitos programos priemonės "Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas ir (ar) plėtra, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones" (kvietimas 2021-06, paraiškos Nr. KK-AM-AU02-0002) lėšomis.

II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Tiekėjai privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)Reikalaujami užstatai ir garantijos:

Tiekėjas, užtikrindamas pasiūlymo galiojimą, privalo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pervesti į UAB „Vilniaus viešasis transportas“ sąskaitą banke 800000 Eur užstatą arba kartu su pasiūlymu pateikti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą – pasiūlymo galiojimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimą, kurioje(-iame) pasiūlymas turi būti užtikrinamas 800000 Eur suma. Reikalaujama, kad preliminariosios sutarties įvykdymas būtų užtikrintas netesybomis, kaip nurodyta preliminariosios sutarties projekte (pirkimo sąlygų 3 priedas). Reikalaujama, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas 3% pirkimo sutartimi perkamų visų transporto priemonių kainos be PVM suma – per 10 d.d. nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos pervesta į Perkančiojo subjekto sąskaitą banke arba pateikta(-u) banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštu, galiojančia(-iu) netrumpiau nei 120 k.d. nuo transporto priemonių pristatymo termino paskutinės dienos.

III.1.7)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:

Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu pirkimo sutartis(-ys) bus sudaroma(-os) tik gavus ES investicijų lėšų ir(ar) kitų finansavimo šaltinių finansavimą. Tiekėjui paprašius sumokėti pradinę įmoką (nedidesnę nei 15% visų pirkimo sutartimi perkamų transporto priemonių (TP) kainos be PVM dalį) ir užtikrinus pradinės įmokos grąžinimą (pateikus pradinės įmokos grąžinimo užtikrinimą), pradinė įmoka teikėjui bus sumokėta per 30 k.d. Likusi TP kainos be PVM dalis ir visų TP visos kainos PVM, jei tiekėjui PVM taikomas, atsižvelgiant į pirkimo sutarties pobūdį ir ypatumus, tiekėjui bus sumokėta per 60 k.d. nuo TP perdavimo-priėmimo akto(-ų) pasirašymo dienos pagal tiekėjo pateiktą(-as) sąskaitą(-as). Vykdant pirkimo sutartį(-s), sąskaitos teikiamos tik elektroniniu būdu, o elektroninės sąskaitos priimamos ir apdorojamos tik IS „E.sąskaita“ priemonėmis.

III.1.8)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ta tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Tiekėjas, neperdavęs transporto priemonių (TP) pirkimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, ir kai TP perdavimas vėluoja iki 30k.d. – moka 200 Eur baudas už kiekvienos TP perdavimo pavėluotą 1-30 k.d., kai 31-60k.d. – 400 Eur baudas už kiekvienos TP perdavimo pavėluotą 31-60 k.d., kai 61-90k.d. – 600 Eur baudas už kiekvienos TP perdavimo pavėluotą 61-90k.d. Kai tiekėjas 90-tą k.d. nuo TP pristatymo terminų pabaigos nėra perdavęs bent vienos TP – netenka pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, o jei nei vienos TP, laikoma, kad tai yra esminis pirkimo sutarties pažeidimas. Kai TP perdavimas vėluoja 91-180k.d., tiekėjas moka 800 Eur baudas už kiekvienos TP perdavimo pavėluotą 91-180k.d. Baudos gali būti išskaičiuotos iš tiekėjui mokėtinų sumų. Kai tiekėjas 180-tą k.d. nuo visų TP pristatymo termino pabaigos nėra perdavęs bent vienos TP, laikoma, kad tai yra esminis pirkimo sutarties pažeidimas.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 31/08/2022
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 30/11/2022
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 31/08/2022
Vietos laikas: 10:45
Vieta:

Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks šiame punkte nurodytą dieną, bet neanksčiau nei nurodytas laikas Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje, vyksiančiame UAB "Vilniaus viešasis transportas" patalpose, adresu Žolyno g. 15, LT-10209 Vilniuje, arba nuotoliniu būdu.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Vilniaus apygardos teismas
Adresas: Gedimino pr. 40/1
Miestas: Vilnius
Pašto kodas: 01501
Šalis: Lietuva
El. paštas: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Telefonas: +370 52688037
Interneto adresas: http://www.vat.lt/lt/vilniaus-apygardos-teismas.html
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
14/07/2022