S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

Niektoré oznámenia v elektronických formulároch sa zobrazujú chybne. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Ďalšie informácie a pokyny nájdete na našej osobitnej stránke.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Služby - 393250-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

07/11/2015    S216

Belgicko-Brusel: 15.ESI.OP.162 Preklenovací strategický program výskumu (OSRA) a harmonizácia strategických programov výskumu CapTech

2015/S 216-393250

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 21.10.2015, 2015/S 204-369566)

Európska obranná agentúra, do rúk: oddelenie pre uzatváranie zmlúv, rue des Drapiers 17 – 23, 1050 Brusel, BELGICKO. Fax +32 25042975. E-mail: procurement@eda.europa.eu

Namiesto 

III.2.4) Informácie o vyhradených zákazkách:

Vykonanie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest.

Viď 

III.2.4) Informácie o vyhradených zákazkách:

Neuplatniteľné.