Tjenesteydelser - 393251-2020

21/08/2020    S162

Danmark-København: Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension

2020/S 162-393251

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Sund & Bælt Holding A/S
CVR-nummer: 15694688
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Yun Linde
E-mail: cyl@SBF.DK
Telefon: +45 33416242
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/udbud/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=277328&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Infrastrukturejer

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Forsikringsmægler

II.1.2)Hoved-CPV-kode
66500000 Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Øresundsbro Konsortiet I/S og Sund & Bælt Holding A/S ønsker at gennemføre en dialog vedr. et kommende udbud af en kontrakt med forsikringsmægler. Kontrakten vil angå følgende 8 selskaber:

- Øresundsbro Konsortiet I/S

- Sund & Bælt Holding A/S

- A/S Storebælt

- A/S Øresund

- A/S Femern Landanlæg

- Sund & Bælt Partner A/S

- BroBizz A/S

- BroBizz Operatør A/S.

I det følgende benævnt under ét som "Ordregiver".

Dialogen gennemføres for at sikre, at udbudsmaterialet er konformt med markedets muligheder, således at udbuddet kan tilrettelægges og gennemføres i en form, som dels svarer til forventninger og behov, der er hos ordregiver, dels svarer til de muligheder, markedet kan tilbyde.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66519300 Hjælpetjenester i forbindelse med forsikring
66519310 Forsikringskonsulentvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

København V

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker at gennemføre en dialog med markedet om følgende:

— Kontraktens bestemmelser

— Ydelsesbeskrivelse

— Priser

— Ordregivers forsikringspolitik og betydningen heraf i fht. tilbudsgivers tilbud.

Dialogen vil blive afholdt som individuelle møder af forventeligt 1 times varighed. Dialogen vil foregå på dansk.

Udvælgelseskriterier:

Dialogmøderne vil af hensyn til ressourceforbruget blive gennemført med et begrænset antal deltagere. S&B forbeholder sig derfor retten til at begrænse antallet til 5. Såfremt et større antal henvender sig, vil udvælgelsen af dialogpartnere ske på grundlag af referencer med lignende ordregivere (ejere af kritisk infrastruktur) og erfaring med tegning af større forsikringer på det internationale marked.

Tilmeldingen til dialogmødet bedes fremsendt via EU Supply senest den 2. september 2020, kl. 10:00.

Tilmeldingen skal indeholde oplysninger om kontaktperson, email og antal deltagere til den indledende markedsdialog.

For at ordregiver kan foretage en eventuel udvælgelse af 5 virksomheder skal tilmeldingen ledsages af følgende:

— Kort beskrivelse af virksomheden

— Referenceliste med de 3 mest sammenlignelige referencer.

S&B forventer at udsende beslutning om udvælgelse af deltagere til dialogmøderne den 4. september 2020.

Dialogmøderne vil blive afholdt den 9. og 10. september 2020 i tidsrummet 12.00 - 17.00 den 9. september og i tidsrummet 09.00 til 17.00 den 10. september i Vester Søgade 10, 1601 København V.

De udvalgte deltagere vil få nærmere oplysninger om tidspunkt.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Virksomheder, der ikke inviteres til dialogmøde er velkomne til - på baggrund af de dokumenter der er offentliggjort - at sende deres skriftlige kommentarer til ordregiver via EU Supply. Alle skriftlige kommentarer vil blive gennemgået nøje. Frist for modtagelse af skriftlige kommentarer er den 10. september 2020..

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
14/09/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Den kommende forsikringsmægler til Øresundsbro Konsortiet og Sund & Bælt Holding og de anførte datterselskaber forventes at skulle rådgive og assistere ordregiver vedrørende risk management. Derudover skal mægleren bistå med at opstille effektive programmer til finansiering af mulige økonomiske tab og således sikre, at risici identificeres og styres på en hensigtsmæssig og professionel måde. Der henvises til bilag 1 for en nærmere gennemgang af mæglerens ydelser.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/08/2020