Tjenesteydelser - 393289-2020

21/08/2020    S162

Danmark-Vejle: Tjenester i forbindelse med hotel, restaurant og detailhandel

2020/S 162-393289

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
CVR-nummer: 29189900
Postadresse: Skolegade 1
By: Vejle
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Lina Elkær
E-mail: linas@vejle.dk
Telefon: +45 76811736
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6c61e521-f2fe-4f42-8dd5-56df6a695e1f/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6c61e521-f2fe-4f42-8dd5-56df6a695e1f/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6c61e521-f2fe-4f42-8dd5-56df6a695e1f/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6c61e521-f2fe-4f42-8dd5-56df6a695e1f/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Fremstilling og levering af madservice til borgere i eget hjem

II.1.2)Hoved-CPV-kode
55000000 Tjenester i forbindelse med hotel, restaurant og detailhandel
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Fremstilling og levering af madservice til borgere i eget hjem. Aktuelt leveres mad til ca. 600 borgere. Området er underlagt reglerne om frit valg, hvorefter borger kan vælge anden leverandør end den/de kommunen har aftale med, mod selv at betale evt. merudgift.

Ordregiver ønsker at indgå aftale med 2 leverandører (nr. 1 og 2), med henblik på at sikre borgeren det frie valg.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
55520000 Cateringvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Vejle Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører fremstilling og levering af madservice til borgere i eget hjem. Udbuddet gennemføres efter light regimet, jf. udbudslovens afsnit III.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Vejle Kommune ønsker option på tilkøb af økologisk mad i henhold til det økologiske spisemærke i bronze, således at den enkelte borger skal kunne tilvælge økologisk mad. Vejle Kommunes seniorudvalg træffer beslutning om, hvorvidt option skal udnyttes og borgere skal tilbydes valg om økologi.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Krav til omsætning på minimum 10 mio. DKK i hvert af de seneste 2 regnskabsår.

- Krav til soliditetsgrad på minimum 30 % i hvert af de seneste 2 regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Minimum 10 mio. DKK i omsætning i hvert af de seneste 2 regnskabsår.

- Minimum 30 % i soliditetsgrad i hvert af de seneste 2 regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse mindst én sammenlignelig reference, på madservice til visiterede borgere eller madproduktion og levering til større antal (minimum 100 kuverter), der er leveret indenfor de seneste 2 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der skal oplyses mindst én reference, jf. ovenfor.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 041-096921
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/09/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/09/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/08/2020