Priecājamies paziņot, ka TED portāla jaunā versija tiks publicēta 2024. gada 29. janvārī! (Šis datums ir orientējošs un tiks apstiprināts vēlāk.) Vēlaties uzzināt vairāk par jaunajām funkcijām, uzlabojumiem un to, kas mainīsies lietotājiem? Izlasiet mūs rakstu, kur pastāstīts par galvenajām izmaiņām un jaunām funkcijām.

Šobrīd dažas tehniskas kļūdas ietekmē to, kā tiek rādīti e-veidlapu paziņojumi. Mēs cenšamies novērst šo problēmu. Kamēr tā vēl nav novērsta, plašāku informāciju un norādījumus atradīsiet mūsu īpaši izveidotajā tīmekļlapā.

Aicinām TED datu atkalizmantotājus reģistrēties mūsu 4. semināram, kas notiks 2023. gada 14. decembrī

Pakalpojumi - 393676-2018

11/09/2018    S174

Beļģija-Brisele: Pamatnolīgums par kolektīvo veselības apdrošināšanu noteiktu ES iestāžu nodarbinātajiem praktikantiem

2018/S 174-393676

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture Directorate D – Culture and Creativity
Pasta adrese: Rue Joseph II. 70
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: EAC Bureau des Stages
E-pasts: Eac-Stages@ec.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index_en.htm
I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Padome
Pasta adrese: Rue de la Loi 175
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pasta indekss: 1048
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: EAC Bureau des Stages
E-pasts: Eac-Stages@ec.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://consilium.europa.eu/
I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesa
Pasta adrese: TB/01LB0042
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU000 Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona: EAC Bureau des Stages
E-pasts: Eac-Stages@ec.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://curia.europa.eu/
I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Pasta adrese: Rue Belliard 99
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pasta indekss: 1040
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: EAC Bureau des Stages
E-pasts: Eac-Stages@ec.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://www.eesc.europa.eu/
I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Reģionu komiteja
Pasta adrese: Rue Belliard 99-101
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pasta indekss: 1040
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: EAC Bureau des Stages
E-pasts: Eac-Stages@ec.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://cor.europa.eu/en/Pages/home.aspx
I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Parlaments
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU000 Luxembourg
Pasta indekss: L-2929
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona: EAC Bureau des Stages
E-pasts: Eac-Stages@ec.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.europarl.europa.eu/portal/en
I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pasta adrese: Rue Wiertz 60
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pasta indekss: 1047
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: EAC Bureau des Stages
E-pasts: Eac-Stages@ec.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: www.ombudsman.europa.eu
I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Revīzijas palāta
Pasta adrese: 12, rue Alcide De Gasperi
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU000 Luxembourg
Pasta indekss: L-1615
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona: EAC Bureau des Stages
E-pasts: Eac-Stages@ec.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: www.eca.europa.eu
I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Investīciju banka
Pasta adrese: 100, Bd Konrad Adenauer
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU000 Luxembourg
Pasta indekss: L-2950
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona: EAC Bureau des Stages
E-pasts: Eac-Stages@ec.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: www.eib.org
I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
Līgums ietver kopējo iepirkumu
Vairāku valstu kopēja iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:

Beļģija

I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4013
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4013
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Pamatnolīgums par kolektīvo veselības apdrošināšanu noteiktu ES iestāžu nodarbinātajiem praktikantiem

Atsauces numurs: EAC/25/2018
II.1.2)Galvenās CPV kods
66512200 Veselības apdrošināšanas pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Šī līguma vispārējais mērķis ir nodrošināt kolektīvās veselības apdrošināšanas polisi noteiktu Eiropas Savienības (ES) iestāžu praktikantiem, noslēdzot konkrētus līgumus ar saistītajām ES iestādēm.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 3 500 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
85100000 Veselības pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
NUTS kods: LU00 Luxembourg
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Šī starpiestāžu uzaicinājuma uz konkursu darbības joma ir saistīta ar veselības apdrošināšanas seguma nodrošināšanu līgumslēdzējas iestādes (saistītās ES iestādes) praktikantiem.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 3 500 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 12
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

līgumu var atjaunot ne vairāk kā 3 reizes, katru reizi uz 12 mēnešu izpildes periodu.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

tiesiskais pamats, kas attiecas uz Eiropas Komisijas oficiālo Zilās grāmatas ierēdņu stažēšanās programmu (Komisijas 2.3.2005 Lēmums – C(2005)458).

II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 23/10/2018
Vietējais laiks: 14:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 9 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 24/10/2018
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

DG EAC – Rue Joseph II 70, 1000 Brussels, BEĻĢIJA

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
Pieņems elektroniskos rēķinus
Izmantos elektroniskos maksājumus
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxemburg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 43031
Fakss: +352 43032100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

prasību par piešķiršanas lēmuma atcelšanu var iesniegt 2 mēnešu laikā no piešķiršanas lēmuma paziņošanas. Ja jūs iesniegsiet kādus pieprasījumus vai mēs sniegsim atbildes, vai tiks iesniegtas sūdzības par administratīvu kļūmi, tas nenozīmēs, ka to mērķis ir atlikt termiņu, kas noteikts prasības par atcelšanu iesniegšanai, vai atklāt jaunu periodu prasības par atcelšanu iesniegšanai vai ka to dēļ šis termiņš tiks atlikts vai tiks atklāts jauns periods. Par atcelšanas procedūru izskatīšanu atbildīgā struktūra ir norādīta VI.4.1) iedaļā.

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
04/09/2018