Urakat - 393784-2019

21/08/2019    S160    Urakat - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Rakennustyöt

2019/S 160-393784

Hankintailmoitus

Rakennusurakat

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0201256-6
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Kimmo Antola
Sähköpostiosoite: kimmo.antola@hel.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.att.hel.fi/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=249870&tpk=4e7fd51e-0b56-4879-8af4-618ff4399bee
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

SR-laatukilpailu-urakka, uudisrakennus, Kuninkaantammi, Heka Asetelmankatu / Haso Asetelmanpolku

Viitenumero: 2825002052 / 2825001065
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on asuinkerrostalojen ja pihakannen alaisen autohallin suunnittelu ja rakentaminen Helsingin Kuninkaantammeen kiinteähintaisena SR-urakkana sisältäen kokonaissuunnittelun ja rakennusteknisten töiden lisäksi kaikki LVISA-työt.

Hankkeessa toteutetaan seuraavat yhtiöt:

- Tontti 33400/1, Helsingin Asumisoikeus Oy Asetelmanpolku

- Tontti 33400/2, Heka Kuninkaantammi Asetelmankatu.

Jokaisesta hallintamuodosta laaditaan oma urakkasopimuksensa. Hankkeen SR-urakoitsija valitaan laatukilpailulla. Suunnittelutyö voidaan aloittaa esisopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Rakennustyön arvioitu alkamisajankohta on 10/2020.

Hankintaa ei jaeta osiin, sillä usean toimittajan malli tuottaisi epätarkoituksenmukaisen sopimuskokonaisuuden aikataulunhallinnan sekä töiden yhteensovittamisen kannalta ja voisi vaarantaa edullisen kustannustason saavuttamisen.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki, Kuninkaantammi.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Laatukilpailu:

Kuvaus kilpailun kulusta ja valintakriteereistä löytyy tarjouspyynnön liitteenä olevasta Kilpailuohjelmasta ja muista tarjouspyyntöasiakirjoista. Tarjoaja tuottaa suunnittelukilpailuun kilpailuohjelmassa määritellyn materiaalin arvostelua varten. Kilpailuehdotukset pisteytetään ja voittajaksi valitaan hinta-laatusuhteeltaan paras ehdotus. Voittaneen ehdotuksen tuottaneen tarjoajan kanssa tehdään SR-urakkasopimus ja sijalle 2. sijoittuva saa rahallisen palkkion kilpailuehdotuksestaan (40 000,00 EUR, sis. alv 24 %). Kohteen tietoja:

Haso Asetelmanpolku

- Rakennusoikeutta 3 400 k-m2

- Kerrosluku 3-4

- Keskipinta-alatavoite noin 60-65 m2.

Heka Kuninkaantammi Asetelmankatu

- Rakennusoikeutta 3 600 k-m2

- Kerrosluku 3-4

- Keskipinta-alatavoite noin 50-55 m2.

Suunnittelu (SR-urakassa):

- SR-urakoitsija hyväksyttää suunnittelijat rakennusvalvonnalla ja tilaajalla

- SR-urakoitsija vastaa kaikesta suunnittelusta

- Kohteen suunnittelu tehdään tietomallipohjaisesti.

Suunnittelun tavoitteet:

- Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n asettamiin hintarajoihin mahtuvat kustannukset

- Hyvä hinta-laatusuhde

- Julkisivujen, vesikaton, pihojen ja yleisten tilojen pitkä käyttöikä ja helppo huollettavuus

- Rakennusosat ja materiaalit vakiotuotteita.

Alustava aikataulu:

- Suunnittelukilpailu 8/2019-12/2019

- Suunnittelu käynnistyy voittajan kanssa esisopimuksella 2/2020

- Rakennuslupa vireille 8/2020

- Valmiin rakennuksen luovutus 8/2022.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 50
Hinta - Painotus: 50
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 30
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Urakassa noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660 urakkaohjelmassa ja työstä laadittavassa urakkasopimuksessa mainituin poikkeuksin.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 13/12/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 13/12/2019
Paikallinen aika: 12:15
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Urakkatarjousten julkista avausta ei järjestetä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
20/08/2019