Dostawy - 39384-2014

Wyświetl widok skrócony

05/02/2014    S25

Polska-Warszawa: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

2014/S 025-039384

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 151 lok. 25
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
Osoba do kontaktów: Arkadiusz Piotrowski 9:00–17:00
E-mail: biuro@mae.com.pl
Tel.: +48 222902942
Faks: +48 224071417

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.mae.com.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Regionalna Agencja Energetyczna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Oficjalna nazwa: Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku
Adres pocztowy: Andriollego 90
Miejscowość: Otwock
Kod pocztowy: 05-400
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Adres pocztowy: Świętojerska 9
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-236
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu
Adres pocztowy: Sucha 13
Miejscowość: Radom
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Komenda Powiatowa PSP w Pułtusku
Adres pocztowy: Daszyńskiego 19
Miejscowość: Pułtusk
Kod pocztowy: 06-100
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB
Adres pocztowy: Świętokrzyska 20
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-002
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Firma "Z.Osiński" s.c Janina Osińska-Łopaciuk,Andrzej Łopaciuk
Adres pocztowy: Asłanowicza 50
Miejscowość: Siedlce
Kod pocztowy: 08-110
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Brańszczyk
Adres pocztowy: Jana Pawła II 45
Miejscowość: Brańszczyk
Kod pocztowy: 07-221
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pułtusku
Adres pocztowy: 3 maja 20
Miejscowość: Pułtusk
Kod pocztowy: 06-100
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego w Dąbrówce
Adres pocztowy: T.Kościuszki 14
Miejscowość: Dąbrówka
Kod pocztowy: 05-252
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej W Dąbrówce
Adres pocztowy: T.Kościuszki 14
Miejscowość: Dąbrówka
Kod pocztowy: 05-252
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Radzanowo
Adres pocztowy: Płocka 32
Miejscowość: Radzanowo
Kod pocztowy: 09-451
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Dąbrówka
Adres pocztowy: T.Kościuszki 14
Miejscowość: Dąbrówka
Kod pocztowy: 05-252
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Starostwo Powiatowe w Pułtusku
Adres pocztowy: Białowiejska 5
Miejscowość: Pułtusk
Kod pocztowy: 06-100
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku
Adres pocztowy: Al. Tysiąclecia 12
Miejscowość: Pułtusk
Kod pocztowy: 06-100
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Nowodworskie Centrum Medyczne
Adres pocztowy: Miodowa 2
Miejscowość: Nowy Dwór Maz.
Kod pocztowy: 05-100
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Szpital Powiatowy w Pułtusku Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Teofila Kwiatkowskiego 19
Miejscowość: Pułtusk
Kod pocztowy: 06-102
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Wojewódzka Stacja Pogotowia ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" SPZOZ
Adres pocztowy: Poznańska 22
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-685
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku
Adres pocztowy: M. Konopnickiej 9
Miejscowość: Pułtusk
Kod pocztowy: 06-100
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku
Adres pocztowy: Nowy Rynek 3
Miejscowość: Pułtusk
Kod pocztowy: 06-100
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Pułtusku
Adres pocztowy: 3 maja 20
Miejscowość: Pułtusk
Kod pocztowy: 06-100
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Szpital Powiatowy w Wołominie
Adres pocztowy: Gdyńska 1/3
Miejscowość: Wołomin
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Długosiodło
Adres pocztowy: T. Kościuszki 2
Miejscowość: Długosiodło
Kod pocztowy: 07-210
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku
Adres pocztowy: Piotra Skargi 2
Miejscowość: Pułtusk
Kod pocztowy: 06-100
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Mała Wieś
Adres pocztowy: Jana Kochanowskiego 1
Miejscowość: Mała Wieś
Kod pocztowy: 09-460
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku
Adres pocztowy: 3 Maja 20
Miejscowość: Pułtusk
Kod pocztowy: 06-100
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Urząd Miasta Legionowo
Adres pocztowy: marsz J. Piłsudskiego 41
Miejscowość: Legionowo
Kod pocztowy: 05-120
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa nr 7 im. VII Obwodu "Obroża " AK
Adres pocztowy: Królowej Jadwigi 7
Miejscowość: Legionowo
Kod pocztowy: 05-120
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Przedszkole Miejskie Nr 12 im. Króla Maciusia
Adres pocztowy: Królowej Jadwigi 7
Miejscowość: Legionowo
Kod pocztowy: 05-120
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie
Adres pocztowy: Jagiellońska 67
Miejscowość: Legionowo
Kod pocztowy: 05-120
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Szkół nr 1 w Legionowie
Adres pocztowy: Zakopiańska 4
Miejscowość: Legionowo
Kod pocztowy: 05-120
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Szkół Nr 3 w Legionowie
Adres pocztowy: W. Broniewskiego 7
Miejscowość: Legionowo
Kod pocztowy: 05-120
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Legionów Polskich 1914-1918
Adres pocztowy: Jana Pawła II nr 2
Miejscowość: Legionowo
Kod pocztowy: 05-120
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Szkół w Legionowie
Adres pocztowy: Zegrzyńska 3
Miejscowość: Legionowo
Kod pocztowy: 05-120
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego
Adres pocztowy: Królowej Jadwigi 11
Miejscowość: Legionowo
Kod pocztowy: 05-120
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Przedszkole Miejskie Nr 9 w Legionowie
Adres pocztowy: Królowej Jadwigi 11
Miejscowość: Legionowo
Kod pocztowy: 05-120
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Przedszkole Miejskie Nr 1 w Legionowie
Adres pocztowy: Olszankowa E
Miejscowość: Legionowo
Kod pocztowy: 05-120
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Koszałka Opałka
Adres pocztowy: Zegrzyńska 71
Miejscowość: Legionowo
Kod pocztowy: 05-120
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Przedszkole Miejskie Integracyjne Nr 5 im. Misia Uszatka
Adres pocztowy: Kwiatowa 80
Miejscowość: Legionowo
Kod pocztowy: 05-120
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Przedszkole Miejskie Nr 6 „Tęczowa Szóstka”
Adres pocztowy: Broniewskiego 3
Miejscowość: Legionowo
Kod pocztowy: 05-120
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Przedszkole Miejskie Nr 7 w Legionowie
Adres pocztowy: Husarska 18A
Miejscowość: Legionowo
Kod pocztowy: 05-120
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Przedszkole Miejskie Nr 10 w Legionowie
Adres pocztowy: Broniewskiego 6
Miejscowość: Legionowo
Kod pocztowy: 05-120
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Przedszkole Miejskie Nr 11 w Legionowie
Adres pocztowy: Zegrzyńska 9
Miejscowość: Legionowo
Kod pocztowy: 05-119
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Żłobek Miejski w Legionowie
Adres pocztowy: ppłk. E.Dietricha 1
Miejscowość: Legionowo
Kod pocztowy: 05-120
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie
Adres pocztowy: Al. 3-go Maja 28
Miejscowość: Legionowo
Kod pocztowy: 05-120
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Legionowie
Adres pocztowy: W. Broniewskiego 7
Miejscowość: Legionowo
Kod pocztowy: 05-120
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie
Adres pocztowy: C. K. Norwida 10
Miejscowość: Legionowo
Kod pocztowy: 05-120
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Muzeum Historyczne w Legionowie
Adres pocztowy: Adama Mickiewicza 23
Miejscowość: Legionowo
Kod pocztowy: 05-120
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Parzęczew
Adres pocztowy: Południowa 1
Miejscowość: Parzęczew
Kod pocztowy: 95-045
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. o.o.
Adres pocztowy: Aleje Jerozolimskie 151/25
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych – XIV grupa zakupowa MAE.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Podmioty z obszaru POLSKI.

Kod NUTS PL1 REGION CENTRALNY

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.) dla niżej wymienionych 49 podmiotów (zamawiajacych). Przedmiot zamówienia został podzielony na części w celu uzyskania optymalnych korzyści finansowych. Zamawiającymi są:
1) Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku
2) Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
3) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu
4) Komenda Powiatowa PSP w Pułtusku
5) Gmina Brańszczyk z jednostkami organizacyjnymi
6) Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Pułtusku
7) Gmina Dąbrówka
8) Zakład Gospodarki Komunalnej W Dąbrówce
9) Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego w Dąbrówce
10) Gmina Radzanowo z jednostkami organizacyjnymi
11) Starostwo Powiatowe w Pułtusku
12) Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku
13) Nowodworskie Centrum Medyczne
14) Szpital Powiatowy w Pułtusku
15) Wojewódzka Stacja Pogotowia ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" SPZOZ
16) Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku
17) Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Pułtusku
18) Szpital Powiatowy w Wołominie
19) Gmina Długosiodło z jednostkami organizacyjnymi
20) Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku
21) Gmina Mała Wieś z jednostkami organizacyjnymi
22) Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku
23) Gmina Parzęczew z jednostkami organizacyjnymi
24) Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB
25) Firma "Z.Osiński" s.c Janina Osińska-Łopaciuk,Andrzej Łopaciuk
26) Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku
27) Urząd Miasta Legionowo
28) Szkoła Podstawowa nr 7 im. VII Obwodu "Obroża" AK w Legionowie
29) Przedszkole Miejskie Nr 12 im. Króla Maciusia w Legionowie
30) Zespół Szkół nr 1 w Legionowie
31) Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Legionowie
32) Zespół Szkół Nr 3 w Legionowie
33) Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Legionów Polskich 1914-1918
34) Zespół Szkół w Legionowie
35) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie
36) Przedszkole Miejskie Nr 9 w Legionowie
37) Przedszkole Miejskie Nr 1 w Legionowie
38) Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Koszałka Opałka w Legionowie
39) Przedszkole Miejskie Integracyjne Nr 5 im. Misia Uszatka w Legionowie
40) Przedszkole Miejskie Nr 6 „Tęczowa Szóstka” w Legionowie
41) Przedszkole Miejskie Nr 7 w Legionowie
42) Przedszkole Miejskie Nr 10 w Legionowie
43) Przedszkole Miejskie Nr 11 w Legionowie
44) Żłobek Miejski w Legionowie
45) Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie
46) Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Legionowie
47) Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie
48) Muzeum Historyczne w Legionowie
49) Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09000000 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii, 09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 6 479 655,90 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
MAE/259/2013.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 199-343696 z dnia 12.10.2013

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych - XIV grupa zakupowa MAE. Część nr: 1 - Nazwa: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych - XIV grupa zakupowa MAE - Taryfa Cxx - Oświetlenie uliczne
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.12.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Energa Obrót S.A.
Adres pocztowy: al. Grunwaldzka 472
Miejscowość: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-309
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 911 613,30 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 823 091,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych - XIV grupa zakupowa MAE. Część nr: 2 - Nazwa: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych - XIV grupa zakupowa MAE - Taryfa Cxx - pozostałe obiekty
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.12.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Energa Obrót S.A.
Adres pocztowy: al. Grunwaldzka 472
Miejscowość: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-309
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 4 860 934,23 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 4 470 766,12 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych - XIV grupa zakupowa MAE. Część nr: 3 - Nazwa: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych - XIV grupa zakupowa MAE - Taryfa Bxx
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.12.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Energa Obrót S.A.
Adres pocztowy: al. Grunwaldzka 472
Miejscowość: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-309
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 287 272,56 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 185 798,38 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-679
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
a) na treść ogłoszenia w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
b) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
c) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w ppkt „a” i w ppkt „b”.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-679
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31.1.2014