Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 394000-2020

21/08/2020    S162

Magyarország-Szombathely: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2020/S 162-394000

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Vas Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_14356962
Postai cím: Berzsenyi Dániel tér 1.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222 Vas
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Orbán-Németh Eszter
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 94517194
Fax: +36 94517105
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas
A felhasználói oldal címe: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Helyi igazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vas Megyei Kormányhivatal felújítása - Tervezés

Hivatkozási szám: EKR001334092019
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathely, Berzsenyi tér 1. felújításához kapcsolódó tervezés

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 29 600 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71243000 Előzetes tervek (rendszerek és integráció)
71318100 Épületek mesterséges és természetes világításával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:

9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az épület műemléki védelem alatt áll, műemléki törzsszáma: 7548 M I ., műemléki azonosítója: 9376. Továbbá a beruházás a közhiteles régészeti nyilvántartás szerint a 21401, 22793, 67951 számokon nyilvántartott kiemelten és egyedileg védett régészeti lelőhelyeket érinti.

A tervezés keretében elvégzendő feladatok az alábbiak:

— előzetes régészeti dokumentáció elkészítése a 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet alapján,

— építéstörténeti kutatási dokumentáció és értékleltár elkészítése a 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet alapján,

— az engedélyezési tervek elkészítése, az engedélyezési eljárás lefolytatása az építési és örökségvédelmi engedély megszerzése érdekében,

— a teljes körű kiviteli tervek elkészítése, árazott és árazatlan költségvetések összeállítása.

A tervezéssel érintett épület alapterülete:

— Pince nettó alapterülete: 1000 m2

— Földszint nettó alapterülete: 1240 m2

— 1. emelet nettó alapterülete: 1345 m2

— 2. emelet nettó alapterülete: 1200 m2

Összesen: 4785 m2

Az épület felújítása az alábbi főbb területeket érinti:

— belső térszerkezeti átalakítások megtervezése a csatolt alaprajzi vázlattervek szerint, az eredeti állapotok mind teljesebb körű helyreállítása érdekében,

— a fal és padlóburkolatok cseréjének, meglévő, megmaradó belső nyílászárók felújításának megtervezése, színtervek készítése,

— új wc-mosdó blokkok kialakítása,

— az épület teljes felújítása a gépészeti és elektromos hálózatok cseréjével,

— új fűtési rendszer tervezése helyiségenkénti szabályozással, új radiátorokkal és padlóba vagy falakba rejtett vezetékekkel,

— a hűtési, szellőztető rendszerek felújítása,

— a világítási rendszer energiatakarékos átalakítása, az új térkialakításokhoz illeszkedő megtervezése,

— strukturált informatikai hálózat, az épület-felügyeleti és beléptető rendszerének megtervezése,

— a homlokzatok felújítása, a homlokzat-színezést a felkutatás alapján, a műemléki hatósággal és a városi főépítésszel egyeztetve kell megtervezni,

— tető és tetőhéjalás, valamint a bádogozás ellenőrzése, szükség szerinti javítás vagy csere megtervezése,

— a külső nyílászárók cseréje / felújítása, a műemléki kapu és a díszlépcsőház díszes üvegablakai felújításának a megtervezése,

— személy és teherfelvonó kiépítése.

Akadálymentesítés:

Jelenleg sem a földszint, sem az emeletek nem érhetők el akadálymentesen, ezért a főlépcsőház mellé az udvaron egy új felvonót kell tervezni. Ennek az egyik bejárata az udvarról nyílik, így a jövőben mindhárom szint elérhető lesz a mozgásukban akadályozottak számára is. A főbejárat felőli akadálymentesített bejutás – a műemléki védettség miatt – nem követelmény, elegendő az udvar felőli bejutás.

A földszinten a régi/új díszterem mellett egy mozgáskorlátozottak által is használható wc kerül kialakításra.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. É jogosultsággal rendelkező szakember közhasználatú építmény felújításának tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db) / Súlyszám: 12.5
Minőségi kritérium - Név: 3. G jogosultsággal rendelkező szakember közhasználatú építmény felújításának tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db) / Súlyszám: 12.5
Minőségi kritérium - Név: 4. V jogosultsággal rendelkező t szakember közhasználatú építmény felújításának tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db) / Súlyszám: 12.5
Minőségi kritérium - Név: 5. T jogosultsággal rendelkező szakember közhasználatú építmény felújításának tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db) / Súlyszám: 12.5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 216-530521
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vas Megyei Kormányhivatal felújítása - Tervezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/08/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 19
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 19
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 19
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Ekho Építész Műterem Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_13921811
Postai cím: Zólyomi út 18/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: ekho@t-online.hu
Telefon: +36 702835321
Internetcím: http://www.ekho.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29 600 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Épületgépészeti tervezés; épületvillamossági tervezés; tartószerkezeti tervezés.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

ABC Group Ingatlan Fejlesztő és - Üzemeltető Kft. (2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48., adószám: 13098030-2-13)

Arker Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft. (7400 Kaposvár, Dózsa György utca 21., adószám: 11222637-2-14)

B3 Építész Stúdió Kft. (1016 Budapest, Dezső utca 11. 23291124-2-41)

Ekho Építész Műterem Kft. (1118 Budapest, Zólyomi út 18/b.; adószám: 12938263-2-43)

Gáspár Mérnöki Iroda Kft. (9700 Szombathely, Szily János utca 8., adószám: 11316529-2-18)

GÉPÉPVILL Kft. (1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. II/14.; adószám: 25448009-2-42)

Global Terv Kft. (1143 Budapest, Stefánia út 81., adószám: 14541744-2-42)

Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft. (1191 Budapest, Ady Endre út 32-40., adószám: 22799894-2-43)

Konstruma Mérnöki Iroda Kft. (1078 Budapest, Murányi utca 1., adószám: 10259470-2-42)

Kulcsár és Apja Építészstúdió Bt. (1164 Budapest, Rózsalevél utca 51., adószám: 21412286-2-42)

Kunyhó Építésziroda Kft. (1024 Budapest, Keleti Károly utca 15., adószám: 12184512-2-41)

Masszi Építész Iroda Kft. (7625 Pécs, Aradi Vértanúk útja 8., adószám: 23023851-2-02)

Mányi István Építész Stúdió Kft. (1122 Budapest, Határőr út 13/b, adószám: 10879016-2-43)

MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. (1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a. al. 1., adószám: 13079909-2-43)

Perfektum Építész Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2., adószám: 26295464-2-41)

Pécsépterv Stúdió Szolgáltató Kft. (7621 Pécs, Rákóczi út 1., adószám: 11001036-2-02)

TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft. (2800 Tatabánya, Bakony utca 1/1., adószám: 11474762-2-11)

Vilma Studió Építésziroda Bt. (8619 Pusztaszemes, Kishegy utca 6., adószám: 21392236-2-14)

ZIP Architects Kft. (9022 Győr, Bajcsy-Zsilinzsky utca 44., adószám: 25880689-2-08)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/08/2020