Usługi - 394196-2014

Wyświetl widok skrócony

19/11/2014    S223    Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Brodnica: Usługi leśnictwa

2014/S 223-394196

Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, Osoba do kontaktów: Dariusz Gnaciński, Magdalena Wysokińska, Brodnica87-300, Polska. Tel.: +48 564943900. Faks: +48 564943923. E-mail: brodnica@torun.lasy.gov.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.11.2014, 2014/S 222-392515)

Przedmiot zamówienia:
CPV:77200000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000, 77600000

Usługi leśnictwa

Usługi pozyskiwania drewna

Usługi wycinania drzew

Usługi pielęgnacji drzew

Sadzenie drzew

Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

Usługi gospodarki leśnej

Usługi zwalczania szkodników leśnych

Usługi rolnicze

Usługi myśliwskie

Zamiast: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

(...)

Powinno być: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

W przypadku wykazania przez Wykonawcę dysponowania harvesterem, minimalna liczba pilarek ulega zmniejszeniu do 2 szt. na jedno leśnictwo.

W przypadku wykazania przez Wykonawcę dysponowania harvesterem, Zamawiający dopuszcza zmniejszenie minimalnej liczby osób posiadających uprawnienia do obalania i ścinki drzew o 1 osobę na jedną część zamówienia.