Services - 394326-2021

03/08/2021    S148

Lietuva-Kaunas: Programavimo paslaugos, susijusios su sistemomis ir vartotojo programine įranga

2021/S 148-394326

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Kauno miesto savivaldybės administracija
Nacionalinis registracijos Nr.: 188764867
Adresas: Laisvės al. 96
Miestas: Kaunas
NUTS kodas: LT Lietuva
Pašto kodas: 44251
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Indra Jasiukaitienė
El. paštas: indra.jasiukaitiene@kaunas.lt
Telefonas: +370 37220270
Faksas: +370 37223106
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunas.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4786
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=590566
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=590566&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Kauno miesto ir artimojo priemiesčio gyventojų vežimo maršrutų sudarymo informacinės sistemos su mobiliąja programa sukūrimo ir įdiegimo paslaugų pirkimas

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
72211000 Programavimo paslaugos, susijusios su sistemomis ir vartotojo programine įranga
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Kauno miesto ir artimojo priemiesčio gyventojų vežimo maršrutų sudarymo informacinės sistemos su mobiliąja programa sukūrimo paslaugos, atitinkančios techninę ir funkcinę specifikaciją. Paslaugos perkamos įgyvendinant bendradarbiavimo programos „Interreg Baltijos jūros regionas“ projektą #R101 RESPONSE „Užsakomasis keleivinis transportas, užtikrinantis patogų, prieinamą ir patikimą viešąjį transportą nutolusiose vietovėse“ (angl. „RESPONSE – Demand-Responsive Transport to ensure accessibility, availability and reliability of rural public transport“).

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
72211000 Programavimo paslaugos, susijusios su sistemomis ir vartotojo programine įranga
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT Lietuva
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Kauno miestas

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Kauno miesto ir artimojo priemiesčio gyventojų vežimo maršrutų sudarymo informacinės sistemos su mobiliąja programa sukūrimo paslaugų, atitinkančių pirkimo dokumentuose pateiktą techninę ir funkcinę specifikaciją, pirkimas. Paslaugos perkamos įgyvendinant bendradarbiavimo programos „Interreg Baltijos jūros regionas“ projektą #R101 RESPONSE „Užsakomasis keleivinis transportas, užtikrinantis patogų, prieinamą ir patikimą viešąjį transportą nutolusiose vietovėse“ (angl. „RESPONSE – Demand-Responsive Transport to ensure accessibility, availability and reliability of rural public transport“).

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 31/12/2021
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Bendradarbiavimo programos „Interreg Baltijos jūros regionas“ projektas #R101 RESPONSE „Užsakomasis keleivinis transportas, užtikrinantis patogų, prieinamą ir patikimą viešąjį transportą nutolusiose vietovėse“ (angl. „RESPONSE – Demand-Responsive Transport to ensure accessibility, availability and reliability of rural public transport“).

II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis.

Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai abi sutarties šalys ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais (kai sutartis sudaroma elektronine forma elektroninių ryšių priemonėmis) arba ją pasirašo ir patvirtina antspaudais (jei tokius privalo turėti) (jei sutartis sudaroma pasirašant popierinį dokumentą) ir paslaugų teikėjas per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikia paslaugų gavėjui 2 500 Eur sutarties įvykdymo užtikrinimą, išduotą banko / kredito unijos ar kito turinčio teisę verstis šia veikla garantuotojo, galiojantį iki sutarties galiojimo termino pabaigos. Sutartis galioja iki 2021-12-31 arba iki sutarties nutraukimo. Paslaugų teikėjas paslaugas turi suteikti iki 2021-11-15.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 01/09/2021
Vietos laikas: 11:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 01/11/2021
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 01/09/2021
Vietos laikas: 11:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Vokų atplėšimo procedūroje tiekėjai ar jų įgalioti asmenys nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Kauno apygardos teismas
Adresas: A. Mickevičiaus g. 18
Miestas: Kaunas
Pašto kodas: LT-44312
Šalis: Lietuva
El. paštas: kauno.apygardos@teismas.lt
Telefonas: +370 37490941
Faksas: +370 37324164
Interneto adresas: http://kat.teismai.lt/lt/titulinis.html
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
29/07/2021