Lieferungen - 394445-2022

20/07/2022    S138

Polen-Celestynów: Leuchten und Beleuchtungszubehör

2022/S 138-394445

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 119-334731)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: GMINA CELESTYNÓW
Nationale Identifikationsnummer: REGON 013268965
Ort: Celestynów
NUTS-Code: PL912 Warszawski wschodni
Postleitzahl: 05-430
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Michalska
E-Mail: zamowienia@celestynow.pl
Telefon: +48 227897060
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.celestynow.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE CELESTYNÓW

Referenznummer der Bekanntmachung: RIZPiFZ.271.28.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31520000 Leuchten und Beleuchtungszubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Celestynów, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego dofinansowanego na podstawie uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w obszarze inwestycyjnym: Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/07/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 119-334731

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: liczba dni: (II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
Anstatt:

150

muss es heißen:

180

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Data i czas lokalny (IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału)
Anstatt:
Tag: 25/07/2022
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 29/07/2022
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Data (IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą)
Anstatt:
Tag: 22/10/2022
muss es heißen:
Tag: 26/10/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Data i czas lokalny (IV.2.7) Warunki otwarcia ofert)
Anstatt:
Tag: 25/07/2022
Ortszeit: 11:30
muss es heißen:
Tag: 29/07/2022
Ortszeit: 11:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: