Dienstleistungen - 394472-2020

21/08/2020    S162

Polen-Biecz: Kreditgewährung

2020/S 162-394472

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 136-334904)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Biecz
Postanschrift: ul. Rynek 1
Ort: Biecz
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 38-340
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Kwilosz, Urząd Miejski w Bieczu – Zespół ds. zamówień publicznych, ul. Rynek 20, 38-340 Biecz
E-Mail: anna.kwilosz@biecz.pl
Telefon: +48 134406848
Fax: +48 134406800
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.biecz.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/biecz

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udzielenie gminie Biecz długoterminowego kredytu w wysokości 14 527 000,00 PLN (czternaście milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągnięteg...

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.6.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66113000 Kreditgewährung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia gminie Biecz długoterminowego kredytu w wysokości 14 427 000,00 PLN (czternaście milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania.

2. Przedmiot zamówienia opisany został szczegółowo w nowym, zmienionym załączniku nr 1 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.

3. W celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej Zamawiający przedkłada dokumenty opisane w załączniku nr 2 do SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/08/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 136-334904

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Krótki opis:
Anstatt:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia gminie Biecz długoterminowego kredytu w wysokości 14 527 000,00 PLN (czternaście milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania.

2. Przedmiot zamówienia opisany został szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.

3. W celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej zamawiający przedkłada dokumenty opisane w załączniku nr 2 do SIWZ.

muss es heißen:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia gminie Biecz długoterminowego kredytu w wysokości 14 427 000,00 PLN (czternaście milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania.

2. Przedmiot zamówienia opisany został szczegółowo w nowym, zmienionym załączniku nr 1 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.

3. W celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej Zamawiający przedkłada dokumenty opisane w załączniku nr 2 do SIWZ.

Abschnitt Nummer: II.2.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis zamówienia:
Anstatt:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia gminie Biecz długoterminowego kredytu w wysokości 14 527 000,00 PLN (czternaście milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100)z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania.

2. Przedmiot zamówienia opisany został szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.

3. W celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej zamawiający przedkłada dokumenty opisane w załączniku nr 2 do SIWZ.

4. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawowymi oraz standardami jakościowymi dla usług finansowych związanych z udzieleniem kredytu.

5. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami określonymi dla przedmiotu zamówienia.

6. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

7. Spełnienie innych wymagań określonych w dziale 28 niniejszej SIWZ – Istotnych postanowieniach umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

8. Wymagania zamawiającego określone w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, opisane w dziale 2 SIWZ.

muss es heißen:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia gminie Biecz długoterminowego kredytu w wysokości 14 427 000,00 PLN (czternaście milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania.

2. Przedmiot zamówienia opisany został szczegółowo w nowym, zmienionym załączniku nr 1 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.

3. W celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej Zamawiający przedkłada dokumenty opisane w załączniku nr

2 do SIWZ.

4. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawowymi oraz standardami jakościowymi dla usług finansowych związanych z udzieleniem kredytu.

5. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami określonymi dla przedmiotu zamówienia.

6. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

7. Spełnienie innych wymagań określonych w zmienionym dziale 28 niniejszej SIWZ – Istotnych postanowieniach umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

8. Wymagania Zamawiającego określone w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, opisane w dziale 2 SIWZ.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 25/08/2020
Ortszeit: 09:30
muss es heißen:
Tag: 10/09/2020
Ortszeit: 09:30
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 25/08/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 10/09/2020
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: