Tjenesteydelser - 394501-2019

21/08/2019    S160

Danmark-Aalborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2019/S 160-394501

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Callsen
E-mail: cc@optimumIT.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rn.dk
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Løsning til telemedicinsk sårvurdering

Sagsnr.: 2018-028269
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

De 5 regioner og de 98 kommuner forventer i efteråret 2019 at offentliggøre et udbud om ny fællesoffentlig løsning til telemedicinsk sårvurdering.

Udbuddet vil blive gennemført af Region Nordjylland som Fælles Offentlig System Administrator (FOSA) for de øvrige regioner og landets kommuner.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende forhåndsmeddelelse har til formål at informere potentielle it-leverandører om regionernes og kommunernes kommende udbud af ny løsning til telemedicinsk sårvurdering.

Om telemedicinsk sårjournal og systemforvaltningen:

I perioden 2012 til 2015 blev den nuværende telemedicinske sårjournalløsning rullet ud til alle regioner og kommuner. Sårjournalen er den fælles platform, som alle kommuner og alle regioner anvender som fælles kommunikations- og udvekslingsplatform til sårvurdering. Via Sårjournalen deles billeder af sår og behandlingsforløb, således at alle parter kan følge patientens udviklingen.

Sårjournalen er fortsat i drift hos systemforvaltningens nuværende leverandør.

Region Nordjylland varetager systemforvaltningen af Sårjournalen på vegne af alle landets kommuner og regioner.

Mere information om Sårjournalen kan findes på Sårjournalens hjemmeside hos Region Nordjylland: http://www.rn.dk/sundhed/til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/national-og-tvaerregional-it/saarjournalen

Om ny løsning til telemedicinsk sårvurdering:

Det er besluttet at anskaffe en ny løsning til telemedicinsk sårvurdering som en fælles landsdækkende tværsektoriel løsning. Anskaffelsen vil ske via et EU-udbud med forhandling.

Det er ligeledes besluttet, at den nye løsning til telemedicinsk sårvurdering skal integrere til/anvende den telemedicinske infrastruktur, der anskaffes og idriftsættes af Fælles Udvikling af Telemedicin (FUT).

Til medarbejderne forventes det, at der skal leveres både en løsning, som kan anvendes på mobile devices, bl.a. til at tage billeder og vurdere disse, samt en webbaseret løsning, hvor egentlig administration, kommunikation og overblik over borgerens forløb opretholdes.

Til borgerne forventes tilsvarende en løsning, som kan anvende på borgerens eget mobile device, også til at tage billeder og sende besked. Borgeren skal ligeledes have mulighed for at se eget forløb, enten fra mobil device eller via webløsning.

Interesserede kan læse mere om FUT på FUTs site hos Digitaliseringsstyrelsen https://digst.dk/fut

Udbuddet forventes offentliggjort i Q4/2019 i EU-tidende og på Region Nordjyllands hjemmeside.

Der er endnu ikke udarbejdet materiale, der kan udleveres.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Der er endnu ikke udarbejdet materiale, der kan udleveres.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
28/10/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbuddet vil blive gennemført som udbud med forhandling.

Der forventes prækvalificeret 4 tilbudsgivere.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/08/2019