Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 394534-2021

03/08/2021    S148

Netherlands-Sellingen: Vehicle refuelling services

2021/S 148-394534

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Westerwolde
National registration number: 202163452
Postal address: Dorpsstraat 1
Town: Sellingen
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 9551 AB
Country: Netherlands
Contact person: Daphne van Bruggen
E-mail: d.vanbruggen@westerwolde.nl
Telephone: +31 651099847
Fax: +31 599320299
Internet address(es):
Main address: http://www.westerwolde.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/80c8ddfa6c784b487e08c6bc469f938d
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/80c8ddfa6c784b487e08c6bc469f938d
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Bijvullen dieseltanks gemeentewerven

II.1.2)Main CPV code
63712600 Vehicle refuelling services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De gemeente Westerwolde zoekt een partij voor het bijvullen van de dieseltanks op onze gemeentewerven. Om de beste leverancier te selecteren, kiezen zij voor een zogenoemde ‘openbare Europese aanbesteding’.

Doel van deze aanbesteding is om één opdrachtnemer te selecteren voor het bijvullen van de dieseltanks. De overeenkomst vangt naar verwachting aan per 1 november 2021 en zal twee jaar duren. Daarna kan de gemeente de overeenkomst verlengen met twee keer één jaar.

De opdracht betreft het vullen van de brandstoftanks op de gemeentewerven met diesel en jaarlijks keuren van deze bulktanks. De gemeente Westerwolde heeft op drie locaties een gemeentewerf. Iedere locatie is voorzien van een eigen dieseltank. Deze tank wordt gebruikt voor het aftanken van de bedrijfsvoertuigen van de gemeente Westerwolde. Denk hierbij bijvoorbeeld aan tractoren, maaimachines, etc. Deze bulktanks worden allen gebruikt voor Diesel (DG Shell GTL Fuel).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 300 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Gemeente Westerwolde

II.2.4)Description of the procurement:

De inhoud van de tanks op de werven zijn:

- Vriescheloo: 3000 liter

- Sellingen: 2000 liter

- Ter Apel: 1100 liter

Op jaarbasis wordt gemiddeld 295.000 liter geleverd. Dit is slecht een indicatie op basis van historische gegevens. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

De getoonde geraamde waarde is de waarde per jaar.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 300 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/11/2021
End: 31/10/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De raamovereenkomst zal worden aangegaan voor een periode van twee (2) jaar, met de mogelijkheid tot twee (2) maal een optionele verlenging van één (1) jaar. De beoogde ingangsdatum van de raamovereenkomst is 1 november 2021.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Verlengingsoptie op de overeenkomst

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Referentieformulier

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/09/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/09/2021
Local time: 10:01

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen
Town: Groningen
Postal code: 9712NX
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Binnen 20 kalenderdagen na het versturen van de voorlopige gunningsbeslissing

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2021