Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 394547-2021

03/08/2021    S148

Netherlands-Tilburg: Supporting services for the government

2021/S 148-394547

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Tilburg
National registration number: 32696202
Postal address: Stadhuisplein 130
Town: Tilburg
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5038 TC
Country: Netherlands
Contact person: Ronald Janssens
E-mail: aanbestedingen@tilburg.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.tilburg.nl
Address of the buyer profile: http://www.tilburg.nl/aanbestedingen
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/bf904a52625cad5efd297c82c2c0b889
Additional information can be obtained from another address:
Official name: www.tenderned.nl - Vragen om inlichtingen zijn uitsluitend te stellen via www.tenderned.nl
Postal address: Bezuidenhoutseweg 73
Town: Den Haag
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
E-mail: info@tenderned.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/bf904a52625cad5efd297c82c2c0b889
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Aanbesteding Inhuur schaal 9 en hoger - Gemeente Tilburg

Reference number: 2021 / 448 / RJ - JB
II.1.2)Main CPV code
75130000 Supporting services for the government
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De gemeente Tilburg, doorloopt momenteel een Europees aanbestedingstraject met als doel het contracteren van meerdere leveranciers ten behoeve van het detacheren van personeel voor de Gemeente Tilburg.

Naast de gemeente Tilburg participeren als mede aanbestedende diensten de Diamant Groep en de taskforce RIEC. Deze 2 (aanbestedende) diensten zullen na het afronden van deze aanbesteding zelfstandig een Overeenkomst afsluiten met alle te contracteren leveranciers. Daarnaast zullen zij aan de hand van de af te sluiten Overeenkomsten zelfstandig hun inkoopproces én zelfstandig de contracten managen.

De Gemeente Tilburg is voor deze aanbesteding de zogeheten penvoerder.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL412 Midden-Noord-Brabant
Main site or place of performance:

Tilburg

II.2.4)Description of the procurement:

De totale opdrachtwaarde van inhuur op schaal 9 en hoger bedraagt op basis van de afgelopen vier jaar ongeveer

€ 70 miljoen. Gemiddeld dus 17,5 miljoen per jaar.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwalitatieve criteria / Weighting: 100
Cost criterion - Name: Commerciele condities / Weighting: 0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De uitvoering van de Opdracht is gepland in de periode vanaf het moment van inwerkingtreding van de Overeenkomst voorzien met ingang van 1 december 2021 tot en met 30 november 2023, met een optie tot eenzijdige verlenging door de Aanbestedende Dienst van 2 maal één jaar. De uiterste einddatum van de overeenkomst is alsdan 30 november 2025.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Verlengingsmogelijkheid

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Handelsregister

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

- Financiële en economische draagkracht,

- Aansprakelijkheidsverzekering

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid (kerncompetentie),

- Kwaliteitszorg- en borging

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 10
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Aantal ondernemingen is geduid met 10. Uit de aanbestedingsdocumenten blijkt dat er geen limiet is aan het aantal te contracten Inschrijvers.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/09/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/09/2021
Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Zeeland-West-Brabant (zittingslocatie Breda)
Postal address: Stationslaan 10
Town: Breda
Postal code: 4815 GW
Country: Netherlands
E-mail: handelsrecht.breda.zwb@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2021