Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 394554-2021

Submission deadline has been amended by:  459293-2021
03/08/2021    S148

Netherlands-Doetinchem: Supporting services for the government

2021/S 148-394554

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Waterschap Rijn en IJssel
National registration number: 09212548
Postal address: Liemersweg 2
Town: Doetinchem
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 7006 GG
Country: Netherlands
Contact person: Henriette Blumink
E-mail: H.Blumink@wrij.nl
Telephone: +31 314369369
Internet address(es):
Main address: http://www.wrij.nl/
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=182225
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=182225
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Adviesdiensten Portfolio watersystemen Oost-Achterhoek

Reference number: WRIJINKP-1187088822-11262
II.1.2)Main CPV code
75130000 Supporting services for the government
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Waterschap Rijn en IJssel

'Met ruim 420 medewerkers verzorgt Waterschap Rijn en IJssel het waterbeheer in Oost-Gelderland, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe. In dit gebied zorgt het waterschap voor veilige dijken en kaden, het zuiveren van afvalwater van inwoners en bedrijven, voldoende en kwalitatief goed oppervlaktewater en het bevaarbaar houden van de Oude IJssel.' Zie ook www.wrij.nl

Doel van de aanbesteding

​Met deze openbare Europese aanbesteding wil de Aanbestedende dienst komen tot het contracteren één Opdrachtgever per perceel ten behoeve adviesdiensten, (hierna: de Opdracht), gedefinieerd als:

"Adviesdiensten Portfolio watersystemen Oost-Achterhoek 2022-2027"

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Water, ecologie & landschap

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
75130000 Supporting services for the government
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

II.2.4)Description of the procurement:

Doel: Het water-, ecologische- en landschapsaspecten inhoudelijke uit werken en in balans te brengen met inzichten en belangen uit o.a. de andere percelen.

De werkzaamheden binnen dit perceel omvatten verder uitwerken van opdrachten binnen het perceel, zoals; Cultuur- en natuur technische planuitwerking en voorbereiding;Conditionering werkzaamheden: inventariseren, onderzoeken advisering;In mindere mate civiel, werktuigbouw (WTB), elektrotechniek en besturingstechniek t.b.v. watersysteem;Inzet van specialisme bv op gebied van natuurlijke nazuivering, hydrologie, bodemkunde etc.;Ecologisch en Landschappelijk advieswerk van watersystemen en omgeving.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

opties op twee verlengingen van twee jaar alsmede een nazorg periode van één jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

II.2)Description
II.2.1)Title:

Projectenbeheersing en contracteren

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
75130000 Supporting services for the government
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

II.2.4)Description of the procurement:

Doel: Het beheersen van de kosten van een project is meer dan het volgen en verantwoorden van iedere euro die uitgegeven wordt. Projectbeheersing is het integraal vinden van een balans tussen planning, kosten, scope, risico`s, kansen, informatie en kwaliteit. Het is het tijdig herkennen van trends en ontwikkelingen en de gevolgen daarvan kunnen overzien en hierover kunnen adviseren. Het is het beperken van risico's en het benutten van kansen.

Contracteren voor de realisatiefase is binnen de kaders van de marktvisie, eigen Waterschapsbeleid, uit de groslijst de meest geschikte partij(en) te contracteren om de diverse werkzaamheden van de projecten welke vallen binnen het portfolio voor de Opdrachtgever te realiseren met zo min mogelijke risico en faalkosten.De werkzaamheden binnen dit perceel omvatten: (Proces)ondersteunend werk zoals het maken van kostenramingen, planningen en een risico-en kansendossier (het tijdig identificeren, bijhouden, analyseren en beheersen);Contractueel werk, het opstellen van een aanbestedingsdossier om uiteindelijk (via bouwteam/UAV-GC) een betrokken aannemer te krijgen bij de diverse werken.Ondersteuning bij Aanbesteding en inkoopactiviteiten: aanbestedingen voorbereiden, contractdocumenten opstellen en het begeleiden van aanbestedingen, planningsmanagement, risico-en kansenmanagement.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

opties op twee verlengingen van twee jaar alsmede een nazorg periode van één jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

II.2)Description
II.2.1)Title:

Omgevingsmanagement

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
75130000 Supporting services for the government
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

II.2.4)Description of the procurement:

Doel actief benaderen, betrekken, belangen in kaart brengen, onderzoeken, regisseren en onderhouden van de relaties van de omgeving, om de realisatie van de projecten of tussen de projecten en omgeving mogelijk te maken en te versoepelen in dienst van de projecten.

De werkzaamheden binnen dit perceel omvatten omgevingsgericht werk, zoals: Communicatiemiddelen inclusief (3D) impressies, kaarten, films, nieuwsbrieven etc.;Operationeel omgevingsmanagement/stakeholdermanagement, raakvlakkenmanagement, afstemming met betrokkenen (eigenaren, gebruikers, bewoners, belangenverenigingen e.d.);Afstemming met de interne organisatie waaronder de afdeling communicatie, beheersorganisatie, etc.;Ondersteuning bij bestuurlijke communicatie;Opstellen van klanteisen en -wensen;Grondverwervingsproducten;Regelen van vergunningen en toestemmingen.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

opties op twee verlengingen van twee jaar alsmede een nazorg periode van één jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/09/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/09/2021
Local time: 13:00
Place:

Doetinchem

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Arnhem
Town: Arnhem
Country: Netherlands
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

zie Aanbestedingsleidraad

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2021