Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 394889-2021

03/08/2021    S148

Netherlands-Assen: Software programming and consultancy services

2021/S 148-394889

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Assen
National registration number: 341893957
Postal address: Noordersingel 33
Town: Assen
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 9401 JW
Country: Netherlands
Contact person: Peter Koomans van den Dries
E-mail: inkoop@assen.nl
Telephone: +31 592366911
Internet address(es):
Main address: http://www.assen.nl
Address of the buyer profile: https://www.assen.nl/ondernemen/inkoop
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Europese Aanbesteding bedrijfssoftware ter ondersteuning van Primaire bedrijfsprocessen Gemeente Assen - Team Reiniging

Reference number: 122091-2021
II.1.2)Main CPV code
72200000 Software programming and consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De gemeente Assen is voornemens een opdracht voor de levering van bedrijfssoftware ter ondersteuning van primaire bedrijfsprocessen Gemeente Assen - Team Reiniging te plaatsen. Middels deze aanbesteding wenst de gemeente Assen één danwel een combinatie van partijen te selecteren waarbij tevens gebruik mag maken van onderaannemers. Het betreft hier de levering van software als SAAS-oplossing voor Team Reiniging van de gemeente Assen ten behoeve van:

• Klantbeheer inwoners

• Aanvragen van diensten en services van inwoners en klanten

• Inzameling afval (HHA en BA)

• Het milieupark, in- en uitgaande stromen

• Beheer (individuele) inzamelmiddelen en (collectieve) inzamelvoorzieningen

• Planning mens en materieel

• Ondersteuning buitendienst m.b.v. technische oplossingen

• Registratie en administratie van alle beschreven processen in de bijlage huidige en gewenste processituaties

• Analyse en rapportage

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL131 Noord-Drenthe
Main site or place of performance:

Assen

II.2.4)Description of the procurement:

De totale waarde van de opdracht is op dit moment niet bekend.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Implementatieplan / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Programma van Wensen / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Real-time demonstratie Casus 1 / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Real-time demonstratie Casus 2 / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Real-time demonstratie Casus 3 / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Real-time demonstratie Casus 4 / Weighting: 10
Price - Weighting: 15
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee jaar en kan daarna iedere twee jaar eenzijdig door de gemeente worden verlengd, de potentiële looptijd van de overeenkomst kan in totaal niet meer bedragen dan 12 jaar. De opdrachtgever opteert voor een langdurige samenwerking.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 114-300092
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Geachte heer/mevrouw,

Na uitvoerig intern overleg heeft de gemeente Assen helaas moeten besluiten deze aanbesteding met kenmerk 316732 in te trekken.

Gewijzigde inzichten maken dat de specificaties moeten worden aangepast. De huidige uitvraag leidt daardoor niet tot hetgeen de gemeente Assen nu voor ogen heeft.

De nieuwe inzichten leiden tot dusdanige wijzigingen in het totale pakket van eisen/specificaties dat wij niet anders kunnen dan de lopende aanbesteding in te trekken.

Onze excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,

Peter Koomans van den Dries

Gemeente Assen

Adviseur Inkoop

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Noord-Nederland locatie Assen
Postal address: Brinkstraat 4
Town: Assen
Postal code: 9401 HZ
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telephone: +31 592339222
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Rechtbank Noord Nederland, locatie Assen
Postal address: Brinkstraat 4
Town: Assen
Postal code: 9401 HZ
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telephone: +31 592339222
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2021