Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 394918-2021

03/08/2021    S148

Netherlands-Leusden: Supply services of medical personnel

2021/S 148-394918

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Stichting Open Nederland
National registration number: 521835103
Postal address: Leusderend 42
Town: Leusden
NUTS code: NL31 Utrecht
Postal code: 3832 RC
Country: Netherlands
E-mail: projectbureau@procurance.nl
Internet address(es):
Main address: https://www.stichtingopennederland.nl/
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Versnelde EOA Beschikbaar stellen van mobiele testcapaciteit ten behoeve van Stichting Open Nederland

II.1.2)Main CPV code
79625000 Supply services of medical personnel
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De onderhavige opdracht ziet op het beschikbaar stellen van mobiele testcapaciteit (200 mobiele testafnameplekken) in de periode van 14 augustus tot en met 31 augustus, zodat in deze periode maximaal tenminste 167.000 testen afgenomen kunnen worden. De Stichting benadrukt dat zij met het publiceren van deze aanbesteding niet de indruk wil wekken dat de Rijksoverheid reeds een besluit heeft genomen over evenementen na 13 augustus 2021. Zij heeft de opdracht gekregen om voorbereidingen te treffen indien en voor zover een dergelijk besluit wel genomen zal worden.

Over de inzet na 1 september a.s. (die alleen zal plaatsvinden bij verlenging van de overeenkomst) zal de testaanbieder op aanwijzing van de Stichting mobiele testcapaciteit beschikbaar moeten stellen. De daarbij behorende aantallen zijn op dit moment nog niet bekend.

Via deze aanbesteding wenst de Stichting maximaal twee Opdrachtnemers te contracteren die ieder één regio bedienen.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 1: testaanbieder A

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
85141000 Services provided by medical personnel
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

Festival perceel 1: Freshtival, Boerenrockfestival, Lowlands***, Down the Rabbit Hole***, Mysteryland

Opdrachtgever wenst per perceel met één Inschrijver die de economisch meest voordelige Inschrijving (de laagste prijs) heeft gedaan een Raamovereenkomst te sluiten. Inschrijver mag inschrijven op beide percelen, maar kan maximaal één perceel gegund krijgen.

Wanneer een Inschrijver op beide percelen op nummer 1 in de ranking is geëindigd, krijgt deze partij uitsluitend perceel 1 gegund. De partij die in de ranking van perceel 2 als nummer twee is geëindigd, krijgt perceel 2 gegund.

De toekomstige Opdrachtnemers, alsmede de door de Opdrachtnemers te leveren diensten, moeten voldoen aan de door Opdrachtgever te stellen voorwaarden, die zijn gespecificeerd in deze Offerteaanvraag.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 2: testaanbieder B

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
85141000 Services provided by medical personnel
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

Festival perceel 1: Decibel, Nirwana Tuinfeest, Lowlands***, Down the Rabbit Hole***

Opdrachtgever wenst per perceel met één Inschrijver die de economisch meest voordelige Inschrijving (de laagste prijs) heeft gedaan een Raamovereenkomst te sluiten. Inschrijver mag inschrijven op beide percelen, maar kan maximaal één perceel gegund krijgen.

Wanneer een Inschrijver op beide percelen op nummer 1 in de ranking is geëindigd, krijgt deze partij uitsluitend perceel 1 gegund. De partij die in de ranking van perceel 2 als nummer twee is geëindigd, krijgt perceel 2 gegund.

De toekomstige Opdrachtnemers, alsmede de door de Opdrachtnemers te leveren diensten, moeten voldoen aan de door Opdrachtgever te stellen voorwaarden, die zijn gespecificeerd in deze Offerteaanvraag.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Stichting Open Nederland is opgericht en snel van start gegaan met als doel om op zeer korte termijn testcapaciteit te realiseren. Op dit moment is er op zeer korte termijn behoefte aan mobiele testcapaciteit ten behoeve van het (her)testen van bezoekers van meerdaagse evenementen die vanaf 14 augustus plaatsvinden.

Omwille van het spoedeisende karakter van de opdracht van VWS en de noodzaak om vanaf het weekend van 14 augustus de testcapaciteit op de evenementenlocaties in te zetten, zou het doorlopen van een Europese aanbestedingsprocedure volgens de reguliere termijnen, te veel tijd kosten. Daarom wordt gebruik gemaakt van de in de Aanbestedingswet 2012 geboden mogelijkheid om deze termijn te verkorten.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 144-383441
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

**De aanbesteding wordt om de volgende redenen ingetrokken:**

Tijdens de persconferentie van 26 juli 2021 is duidelijk geworden dat er geen meerdaagse evenementen vóór 1 september 2021 zullen plaatsvinden. De Offerteaanvraag in het kader van het 'Beschikbaar stellen van mobiele testcapaciteit' is met name gericht op flexibel inzetbare mobiele testcapaciteit te plaatsen nabij de locaties van meerdaagse evenementen die plaats zouden vinden tussen 14 en 31 augustus. Aangezien op 26 juli jl. besloten is dat deze meerdaagse evenementen niet zullen plaatsvinden, is besloten de Offerteaanvraag in te trekken.

Wij beraden ons, in afwachting op verdere besluitvorming van de Rijksoverheid over de periode tot en met 31 augustus 2021 en daarna, over een mogelijke heraanbesteding, omdat er mogelijk vanaf september alsnog mobiele testcapaciteit benodigd is. Indien dit het geval is, zullen wij deze aanbesteding op TenderNed publiceren en tevens daarvan een melding plaatsen op onze website.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Den Haag
Town: Den Haag
Country: Netherlands
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Iedere belanghebbende die het, ondanks een eventuele nadere (mondelinge) toelichting door Stichting Open Nederland niet met de mededeling van de gunningsbeslissing eens is, kan hierover een voorlopige voorziening vragen bij de bevoegde civiele rechter te Den Haag. Belanghebbende dient hiertoe over te gaan binnen 20 kalenderdagen na elektronische verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing. Deze termijn is een vervaltermijn. Ingeval belanghebbende een voorlopige voorziening vraagt dient hij, in het belang van een snelle en goede voortgang, de Stichting hiervan tijdig op de hoogte te stellen door het opsturen van de kopie dagvaarding via de berichtenmodule in Negometrix4.

Ingeval tegen de mededeling van de gunningsbeslissing een civiel kort geding aanhangig wordt gemaakt, zal Stichting Open Nederland de Inschrijvers hiervan op de hoogte brengen. De Inschrijvers dienen in dat geval hun Inschrijving in ieder geval gestand te doen tot vier weken na uitspraak in kort geding in eerste instantie.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2021