TEDi veebisait on alates 2. novembrist 2022 valmis e-vormideks. Otsingud on muutunud: palun kohandage oma eelnevalt kindlaks määratud ekspertpäringuid. Muudatustega saab tutvuda veebisaidi uudiste rubriigis ja värskendatud abilehekülgedel

Tarned - 395008-2014

Kuva koondatud vaade

20/11/2014    S224

Belgia-Brüssel: DIGIT/R2/PO/2013/028 – arvuti salvestusseadmed (Nestor III)

2014/S 224-395008

Hankelepingu sõlmimise teade

Asjad

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, informaatika peadirektoraat, ressursside haldamise ja optimeerimise direktoraat, IKT-hangete ja -lepingute haldamise üksus
Postiaadress: rue Belliard 28, büroo 07/142
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: hr Martin Bilbao, üksuse juhataja
E-post: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 22960762
Faks: +32 22957702

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/index_en.htm

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Muu: infotehnoloogia.
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel

Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: jah

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Nõukogu
Postiaadress: 1049
Linn: Brüssel
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Euroopa Parlament
Postiaadress: allée du Printemps
Linn: Strasbourg Cedex
Sihtnumber: 67070
Riik: Prantsusmaa

Ametlik nimetus: Euroopa Kohus
Postiaadress: 2540
Linn: Luxembourg
Riik: Luksemburg

Ametlik nimetus: Euroopa Kontrollikoda
Postiaadress: 12, rue Alcide de Gasperi
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 1615
Riik: Luksemburg

Ametlik nimetus: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Postiaadress: rue Belliard 99
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1040
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Regioonide Komitee
Postiaadress: Jacques Delors'i hoone, rue Belliard 99–101
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1040
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Euroopa Andmekaitseinspektor
Postiaadress: rue Wiertz 60
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1047
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve
Postiaadress: 103 rue de Grenelle
Linn: Pariis
Sihtnumber: 75007
Riik: Prantsusmaa

Ametlik nimetus: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve
Postiaadress: Westhafenplatz 1
Linn: Frankfurt Maini ääres
Sihtnumber: 60327
Riik: Saksamaa

Ametlik nimetus: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet
Postiaadress: Trg republike 3
Linn: Ljubljana
Sihtnumber: SI-1000
Riik: Sloveenia

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus
Postiaadress: Drosbachi hoone, 12E, rue Guillaume Kroll
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 1882
Riik: Luksemburg

Ametlik nimetus: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus
Postiaadress: postkast 22427
Linn: Thessaloníki
Sihtnumber: 551 02
Riik: Kreeka

Ametlik nimetus: Euroopa Lennundusohutusamet
Postiaadress: postkast 101253
Linn: Köln
Sihtnumber: 50452
Riik: Saksamaa

Ametlik nimetus: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus
Postiaadress: Tomtebodavägen 11A
Linn: Stockholm
Sihtnumber: SE-171 65
Riik: Rootsi

Ametlik nimetus: Euroopa Kemikaaliamet
Postiaadress: postkast 400
Linn: Helsingi
Sihtnumber: FI-00121
Riik: Soome

Ametlik nimetus: Euroopa Keskkonnaamet
Postiaadress: Kongens Nytorv 6
Linn: Kopenhaagen
Sihtnumber: 1050
Riik: Taani

Ametlik nimetus: Euroopa Toiduohutusamet
Postiaadress: largo N. Palli 5/A
Linn: Parma PR
Sihtnumber: 43121
Riik: Itaalia

Ametlik nimetus: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut
Postiaadress: Gedimino pr. 16
Linn: Vilnius
Sihtnumber: LT-01103
Riik: Leedu

Ametlik nimetus: Euroopa Ravimiamet
Postiaadress: 30 Churchill Place, Canary Wharf
Linn: London
Sihtnumber: E14 5EU
Riik: Ühendkuningriik

Ametlik nimetus: Euroopa Raudteeagentuur
Postiaadress: postkast 20392
Linn: Valenciennes
Sihtnumber: 59307
Riik: Prantsusmaa

Ametlik nimetus: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur
Postiaadress: Santiago de Compostela, 12 (Miribilla hoone), 5. korrus
Linn: Bilbao (Biskaia)
Sihtnumber: 48003
Riik: Hispaania

Ametlik nimetus: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond
Postiaadress: Wyattville Road, Loughlinstown
Linn: Dublin
Riik: Iirimaa

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet
Postiaadress: Schwarzenbergplatz 11
Linn: Viin
Sihtnumber: 1040
Riik: Austria

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuur
Postiaadress: Rondo ONZ 1
Linn: Varssavi
Sihtnumber: 00-124
Riik: Poola

Ametlik nimetus: Euroopa GNSSi Agentuur
Postiaadress: Janovského 438/2
Linn: Praha
Sihtnumber: 170 00
Riik: Tšehhi

Ametlik nimetus: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet
Postiaadress: Rävala pst 4
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10143
Riik: Eesti

Ametlik nimetus: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet
Postiaadress: MTC plokk A, Winemakers Wharf
Linn: Valletta
Sihtnumber: MT-1917
Riik: Malta

Ametlik nimetus: Ühisettevõte Clean Sky
Postiaadress: avenue de la Toison d'Or 56/60
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Ühisettevõte ECSEL
Postiaadress: TO 56 5/3
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte "Fusion Energy"
Postiaadress: Torres Diagonal Litoral, hoone B3
Linn: Barcelona (Barcelona)
Sihtnumber: 08019
Riik: Hispaania

Ametlik nimetus: Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte (FCH)
Postiaadress: avenue de la Toison d'Or 56/60
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Ühisettevõte SESAR
Postiaadress: avenue de Cortenbergh 100
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1000
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut
Postiaadress: Infopark, Neumann János utca 1/E
Linn: Budapest
Sihtnumber: 1117
Riik: Ungari

Ametlik nimetus: Euroopa Kaitseagentuur
Postiaadress: rue des Drapiers 17–23
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1050
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Euroopa Politseikolledž
Postiaadress: Pf. 314
Linn: Budapest
Sihtnumber: 1903
Riik: Ungari

Ametlik nimetus: Euroopa koolid
Postiaadress: rue Joseph II 30
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Euroopa välisteenistus
Postiaadress: peahoone, rond point Schuman 9A
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1046
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Euroopa Kalanduskontrolli Amet
Postiaadress: postkast 771
Linn: Vigo (Pontevedra)
Sihtnumber: 36200
Riik: Hispaania

Ametlik nimetus: Euroopa Politseiamet
Postiaadress: postkast 90850
Linn: Haag
Sihtnumber: 2509 LW
Riik: Madalmaad

Ametlik nimetus: Euroopa Meresõiduohutuse Amet
Postiaadress: Cais do Sodré
Linn: Lissabon
Sihtnumber: 1249-206
Riik: Portugal

Ametlik nimetus: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus
Postiaadress: Cais do Sodré
Linn: Lissabon
Sihtnumber: 1249-289
Riik: Portugal

Ametlik nimetus: Siseturu Ühtlustamise Amet
Postiaadress: Avenida de Europa, 4
Linn: Alicante (Alicante)
Sihtnumber: 03008
Riik: Hispaania

Ametlik nimetus: Innovatiivsete ravimite algatuse (IMI) ühisettevõte
Postiaadress: avenue de la Toison d'Or 56–60
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1060
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet
Postiaadress: avenue du Bourget 1
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet
Postiaadress: COV2 24/164
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Teadusuuringute Rakendusamet
Postiaadress: COV2
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME)
Postiaadress: place Rogier 16
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Tarbija-, Tervise- ja Toiduküsimuste Rakendusamet (Chafea)
Postiaadress: Drosbachi hoone
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2920
Riik: Luksemburg

Ametlik nimetus: Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA)
Postiaadress: Euroopa Komisjon – W910
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankelepingule antud nimetus
DIGIT/R2/PO/2013/028 (Nestor III)
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Asjad
Nende kombinatsioon
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: osalevate ELi institutsioonide, organite ja ametite peahooned, sh Teadusuuringute Ühiskeskuste asukohad (Ispra, Karlsruhe, Petten, Geel ja Sevilla). Vahetevahel võidakse nõuda kohaletoimetamist mis tahes muusse kohta ELis.
NUTS kood
II.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine
II.1.4)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Varundusriistvara ja juurdekuuluvate seadmete hankimine koos hoolduse, ülenduste ja seonduvate teenustega.
II.1.5)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

30233100 Arvuti mäluseadmed, 72317000 Andmete salvestamisteenused, 72000000 IT-teenused: nõuande-, tarkvaraarendus-, Interneti- ja tugiteenused

II.1.6)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.2)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
II.2.1)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 230 879 000 EUR
Käibemaksuta

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
majanduslikult soodsaim pakkumus
1. Tehniline pakkumine. Osakaal 50
2. Finantspakkumine. Osakaal 50
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatud on elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber
DIGIT/R2/PO/2013/028.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated

Eelteade

Teate number ELTs: 2013/S 65-108225 , 3.4.2013

Hanketeade

Teate number ELTs: 2014/S 68-115854 , 5.4.2014

Muud varasemad teated

Teate number ELTs: 2014/S 96-166913 , 20.5.2014

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: DI/07370-00
V.1)Hankelepingu sõlmimise otsuse kuupäev:
18.9.2014
V.2)Teave pakkumuste kohta
Esitatud pakkumuste arv: 1
V.3)Sellise pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti

Ametlik nimetus: Consortium Comlin, kuhu kuuluvad Telindus Luxembourg, Belgacom ja Dimension Data Belgium
Postiaadress: 81–83, route d'Arlon
Linn: Strassen
Sihtnumber: 8009
Riik: Luksemburg

V.4)Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus:
Maksumus: 230 879 000 EUR
Käibemaksuta
V.5)Teave allhangete kohta
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked: jah
Hankelepingu maksumus või osa, mida tõenäoliselt täidavad kolmandad isikud allhangetena:
Osa: 20 %

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.2)Lisateave:
Käesolev pakkumiskutse on institutsioonidevaheline.
Lisaks Euroopa Komisjonile endale saavad sõlmitud lepingut kasutada lisas A loetletud 49 hankijat (kõik on ELi institutsioonid, ametid ja organid). Sõlmitud raamlepingut saab kasutada ka iga muu ELi institutsioon, amet ja organ, mis luuakse lepingu kestel Euroopa Liidu lepingute või teiseste õigusaktide alusel.
Lepingu kogumaksumus on 230 879 000 EUR ja sellest
— 209 890 000 EUR on ette nähtud Euroopa Komisjoni ja lisas A loetletud 49 ELi institutsiooni lepingute jaoks ning
— 20 989 000 EUR on ette nähtud 10 % suuruseks finantsreserviks, mida kasutatakse lepingu kestel Euroopa Liidu lepingute või teiseste õigusaktide alusel loodavate ELi institutsioonide jaoks.
VI.3)Vaidlustusmenetlus
VI.3.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu/

VI.3.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil asjast teada saadi. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.
VI.3.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, informaatika peadirektoraat, ressursside haldamise ja optimeerimise direktoraat, IKT-hangete ja -lepingute haldamise üksus
Postiaadress: rue Belliard 28, büroo 07/142
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
E-post: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 22960762
Faks: +32 22957702
Internetiaadress: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/procurement/index_en.htm

VI.4)Teate lähetamise kuupäev:
10.11.2014