Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 395238-2021

03/08/2021    S148

Poland-Warsaw: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2021/S 148-395238

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 133-354879)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
National registration number: 015314758
Postal address: pl. Starynkiewicza 5
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-015
Country: Poland
Contact person: Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Telephone: +48 224455317
Fax: +48 224455315
Internet address(es):
Main address: www.mpwik.com.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kompleksowa dostawa oraz dystrybucja energii cieplnej do obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Reference number: 01045/WS/PW/PZP-DRZ-WRP/D/2021
II.1.2)Main CPV code
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Kompleksowa dostawa oraz dystrybucja energii cieplnej do obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 133-354879

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 10/08/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 20/08/2021
Local time: 11:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 15/10/2021
Read:
Date: 29/10/2021
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 10/08/2021
Local time: 11:15
Read:
Date: 20/08/2021
Local time: 11:15
VII.2)Other additional information: