Na internetových stránkách TED se ode dneška, 2. listopadu 2022, začínají používat elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy

Služby - 395439-2021

04/08/2021    S149

Lucembursko-Lucemburk: Služby výroby a redakčních úprav propagačních výrobků Eurostatu

2021/S 149-395439

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Statistical Office of the European Union (ESTAT), ESTAT.B.4 - Dissemination and user support
Poštovní adresa: Bâtiment Bech building (BECH), 5, rue Alphonse Weicker
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2920
Země: Lucembursko
E-mail: estat-calls-for-tender-directorates-a-b@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/eurostat/about/overview
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8124
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8124
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Statistika

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Služby výroby a redakčních úprav propagačních výrobků Eurostatu

Spisové číslo: ESTAT/LUX/2021/OP/0006
II.1.2)Hlavní kód CPV
79800000 Tiskařské a související služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Tato výzva k podání nabídky se týká činností souvisejících se službami výroby a redakčních úprav propagačních výrobků Eurostatu.

Statistické služby tvořící předmět této výzvy k podání nabídky jsou rozděleny do těchto položek:

— položka č. 1: vytvoření propagačních výrobků Eurostatu;

— položka č. 2: redakční služby pro oddíl „Co je nového“ internetové stránky Eurostatu.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 3 056 800.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Vytvoření propagačních výrobků

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79330000 Statistické služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Tato položka kombinuje statistickou a redakční práci v různých statistických oblastech. Zhotovitel musí určit příslušné údaje a analyzovat tyto údaje tak, aby bylo možné určit nejdůležitější závěry. Zhotovitel musí rovněž předložit výsledky jasným, srozumitelným a atraktivním způsobem vytvořením a přidáním příslušných vysoce kvalitních ilustrací podporujících závěry.

Od zhotovitele se očekává, že navrhne nové články a publikace do on-line encyklopedie „Statistics Explained“, zreviduje a aktualizuje stávající články v on-line encyklopedii „Statistics Explained“ a začlení obsah článků do on-line encyklopedie „Statistics Explained“.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 300 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Program pro jednotný trh na období let 2021–2027.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Redakční služby v případě internetových stránek Eurostatu

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79330000 Statistické služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Cílem zakázky je navrhnout a zveřejnit články a vizuály v relativně krátké (několikadenní) lhůtě. To zahrnuje analýzu dat s cílem identifikovat zprávy a odpovídat potřebám cílového publika, redakčním službám, grafickému návrhu a publikování na internetových stránkách. Za tímto účelem Eurostat poptává služby v oblasti koncipování statistických článků v novinářském stylu pro neodborné uživatele, získávání údajů z databáze Eurostatu a vytváření vizualizací odpovídajících sociálním médiím (současné platformy Eurostatu: Twitter, Facebook a Instagram).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 756 800.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Program pro jednotný trh na období let 2021–2027.

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 3
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 30/09/2021
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 12 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 04/10/2021
Místní čas: 10:00
Místo:

Nabídky budou otevřeny elektronicky v den a čas uvedený v oznámení o zakázce. Otevírání nabídek se lze zúčastnit prostřednictvím videokonference.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz zadávací dokumentace, která je k dispozici na adrese uvedené v oddílu I.3).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/07/2021