darbai - 395789-2020

24/08/2020    S163

Slovakija-Prešov: Statybos darbai

2020/S 163-395789

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Darbai

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2020/S 081-189863)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Futbal Tatran Aréna, s.r.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 50494970
Adresas: Hlavná
Miestas: Prešov
NUTS kodas: SK041 Prešovský kraj
Pašto kodas: 080 01
Šalis: Slovakija
Asmuo ryšiams: JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura, PhD.
El. paštas: lasachisro@gmail.com
Telefonas: +421 917765110
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.tatran-arena.sk

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Výstavba štadióna Futbal Tatran Aréna v Prešove

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45000000 Statybos darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Predmetom zákazky je vybudovanie futbalového štadióna v Prešove. Hlavná tribúna má 4 nadzemné podlažia a 1 podzemné podlažie. Ostatné tribúny budú jednopodlažné, doplnené o vstavky pod úrovňou stupňovitej podlahy. Ostatné stavby tvoriace doplnkovú funkciu k hlavnej budove, vstupné brány budú jednopodlažné.

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory

SO 01 Hlavná tribúna

SO 02 Tribúna

SO 04 Hracia plocha

SO 05 Stožiare osvetlenia

SO 06 Vstupné brány-turnikety

SO 08 Vstavky - Tribúna B,C,D

SO 11 Vykurovanie trávnika

SO 20 Preložka kanalizácie

SO 21 Areálová splašková kanalizácia

SO 22 Areálová dažďová kanalizácia

SO 23 Vsakovanie

SO 30 Vodovodná prípojka

SO 31 Areálový rozvod vody

SO 32 Požiarna nádrž

SO 33 Studne

SO 34 Úžitkový vodovod

SO 35 Akumulačná nádrž

SO 40 Rozšírenie STL distribučnej siete

SO 41 STL pripojovací plynovod

SO 54 Verejné osvetlenie

SO 57 Prípojka SLP

SO 60 Spevnené plochy

SO 61 Parkovisko Čapajevova

SO 62 Úprava parkoviska Björnsonova

SO 65 Oporný múr

SO 66 Oplotenie

SO 67 Vnútorná komunikácia

Búracie práce

Prevádzkové súbory:

PS 02 Elektrická požiarna signalizácia a hlasová signalizácia požiaru (EPS a HSP)

PS 03 Poplachové systémy (PS)

PS 03.1 Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS)

PS 03.2 Sledovací kamerový systém (CCTV)

PS 03.2 Systém kontroly vstupu (SKV)

PS 04 Slaboprúdové rozvody (SLP)

PS 04.1 Štruktúrovaná kabeláž pasívna časť (ŠK)

PS 04.2 Spoločná televízna anténa a TV rozvody (STA)

PS 05 Vstupný a informačný systém štadióna

PS 06 Výťahy

PS 08 Stabilné hasiace zariadenie (SHZ)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
19/08/2020
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 081-189863

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2)
Keistino teksto vieta: Lehota na predkladanie ponúk
Yra:
Data: 31/08/2020
Vietos laikas: 12:00
Turi būti:
Data: 31/08/2020
Vietos laikas: 10:00
VII.2)Kita papildoma informacija: