Supplies - 395822-2019

Submission deadline has been amended by:  443158-2019
22/08/2019    S161

Lithuania-Kaunas: Processed fruit and vegetables

2019/S 161-395822

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Kauno miesto savivaldybės administracija
National registration number: 188764867
Postal address: Laisvės al. 96
Town: Kaunas
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-44251
Country: Lithuania
Contact person: Vytė Steponavičienė
E-mail: vyte.steponaviciene@kaunas.lt
Telephone: +370 37424747
Fax: +370 37223106
Internet address(es):
Main address: http://www.kaunas.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4786
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=473459
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=473459&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Maisto produktų (perdirbtų vaisių, uogų ir daržovių) pirkimas Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

II.1.2)Main CPV code
15330000 Processed fruit and vegetables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Perkami maisto produktai – įvairiais būdais perdirbti vaisiai ir daržovės (džiovinti vaisiai ir uogos, liofilizuoti vaisiai ir uogos, konservuoti vaisiai, uogos ir daržovės, šaldyti vaisiai, uogos ir daržovės) Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, nurodytoms preliminariosios sutarties priede, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

I pirkmo dalis – džiovintų vaisių ir uogų pirkimas Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
15330000 Processed fruit and vegetables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Kaunas.

II.2.4)Description of the procurement:

Perkami perdirbti maisto produktai – džiovinti vaisiai ir uogos Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, nurodytoms preliminariosios sutarties priede, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Perkamų prekių sąrašas ir preliminarus kiekis nurodytas preliminariosios sutarties 3 priede. Pirkėjas, esant poreikiui, gali įsigyti preliminariosios sutarties 3 priede nenurodytų, tačiau su pirkimo dalyku susijusių prekių, neviršydamas preliminariosios sutarties 26 punkte nurodytos I pirkimo daliai vertės.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Preliminarioji sutartis galioja 12 mėnesių ir šalių rašytiniu susitarimu gali būti pratęsiama ne ilgesniam terminui kaip 24 mėnesiai. Bendras preliminariosios sutarties galiojimo terminas negali viršyti 36 mėnesių.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

II pirkimo dalis – liofilizuotų vaisių ir uogų pirkimas Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
15330000 Processed fruit and vegetables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Kaunas.

II.2.4)Description of the procurement:

Perkami perdirbti maisto produktai – liofilizuoti vaisiai ir uogos Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, nurodytoms preliminariosios sutarties priede, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Perkamų prekių sąrašas ir preliminarus kiekis nurodytas preliminariosios sutarties 3 priede. Pirkėjas, esant poreikiui, gali įsigyti preliminariosios sutarties 3 priede nenurodytų, tačiau su pirkimo dalyku susijusių prekių, neviršydamas preliminariosios sutarties 26 punkte nurodytos II pirkimo daliai vertės.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Preliminarioji sutartis galioja 12 mėnesių ir šalių rašytiniu susitarimu gali būti pratęsiama ne ilgesniam terminui kaip 24 mėnesiai. Bendras preliminariosios sutarties galiojimo terminas negali viršyti 36 mėnesių.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

III pirkimo dalis – konservuotų vaisių, uogų ir daržovių pirkimas Kauno miesto savivald. švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklin. ugdymo programas

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
15330000 Processed fruit and vegetables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Kaunas.

II.2.4)Description of the procurement:

Perkami perdirbti maisto produktai – konservuoti vaisiai, uogos ir daržovės Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, nurodytoms preliminariosios sutarties priede, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Perkamų prekių sąrašas ir preliminarus kiekis nurodytas preliminariosios sutarties 3 priede. Pirkėjas, esant poreikiui, gali įsigyti preliminariosios sutarties 3 priede nenurodytų, tačiau su pirkimo dalyku susijusių prekių, neviršydamas preliminariosios sutarties 26 punkte nurodytos III pirkimo daliai vertės.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Preliminarioji sutartis galioja 12 mėnesių ir šalių rašytiniu susitarimu gali būti pratęsiama ne ilgesniam terminui kaip 24 mėnesiai. Bendras preliminariosios sutarties galiojimo terminas negali viršyti 36 mėnesių.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

IV pirkimo dalis – šaldytų vaisių, uogų ir daržovių pirkimas Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklin. ugdymo programas

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
15330000 Processed fruit and vegetables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Kaunas.

II.2.4)Description of the procurement:

Perkami perdirbti maisto produktai – šaldyti vaisiai, uogos ir daržovės Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, nurodytoms preliminariosios sutarties priede, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Perkamų prekių sąrašas ir preliminarus kiekis nurodytas preliminariosios sutarties 3 priede. Pirkėjas, esant poreikiui, gali įsigyti preliminariosios sutarties 3 priede nenurodytų, tačiau su pirkimo dalyku susijusių prekių, neviršydamas preliminariosios sutarties 26 punkte nurodytos IV pirkimo daliai vertės.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Preliminarioji sutartis galioja 12 mėnesių ir šalių rašytiniu susitarimu gali būti pratęsiama ne ilgesniam terminui kaip 24 mėnesiai. Bendras preliminariosios sutarties galiojimo terminas negali viršyti 36 mėnesių.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis.

Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Nutraukus preliminariąją sutartį dėl preliminariosios sutarties 51 ir 58 punkte nurodytų priežasčių, tiekėjas įsipareigoja sumokėti pirkėjui 10 (dešimt) proc. baudą nuo pradinės preliminariosios sutarties vertės.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/09/2019
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 24/12/2019
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/09/2019
Local time: 11:45
Information about authorised persons and opening procedure:

Vokų atplėšimo procedūroje tiekėjai ar jų įgalioti asmenys nedalyvauja.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Kauno apygardos teismas
Postal address: A. Mickevičiaus g. 18
Town: Kaunas
Postal code: LT-44312
Country: Lithuania
E-mail: kauno.apygardos@teismas.lt
Telephone: +370 37490941
Fax: +370 37324164
Internet address: http://kat.teismai.lt/lt/tilulinis.html
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Peržiūros procedūra numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/08/2019