Supplies - 395919-2020

Submission deadline has been amended by:  441970-2020
24/08/2020    S163

Sverige-Lund: Utrustning för sterilisering, desinfektion och hygien

2020/S 163-395919

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Lunds universitet
Nationellt registreringsnummer: 202100-3211
Postadress: Box 117
Ort: Lund
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 221 00
Land: Sverige
Kontaktperson: Yvonne Sundman
E-post: yvonne.sundman@eken.lu.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.upphandling.lu.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aftptbcvem&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aftptbcvem&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Kabinettdiskmaskin av genomgångsmodell

Referensnummer: V 2020/707
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33191000 Utrustning för sterilisering, desinfektion och hygien
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Omfattning

Syftet med denna upphandling är att ersätta befintlig kabinettdiskmaskin. Den nya kabinettdiskmaskinen ska placeras i befintligt utrymme.

Upphandlingen omfattar inköp av en (1) kabinettdiskmaskin med två (2) tillhörande reoler till CRC Service, att utnyttjas av enheten för Biomedicinsk Service, BMSD.

I leveransen ska ingå:

Nedmontering, bortforsling, samt destruktion av nuvarande kabinettdiskmaskin

Installation och inkoppling av ny utrustning

Inklädningsplåtar

2 reoler

Slutbesiktning (SAT) inklusive dokumentation

Dokumentation

Utbildning

Option på serviceavtal för 3 år

Option på 2 reoler

Option på lösning för disk av flaskor (exempelvis diskvagn)

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33190000 Diverse medicinktekniska produkter
33191100 Steriliseringsapparat
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Omfattning

Syftet med denna upphandling är att ersätta befintlig kabinettdiskmaskin. Den nya kabinettdiskmaskinen ska placeras i befintligt utrymme.

Upphandlingen omfattar inköp av en (1) kabinettdiskmaskin med två (2) tillhörande reoler till CRC Service, att utnyttjas av enheten för Biomedicinsk Service, BMSD.

I leveransen ska ingå:

Nedmontering, bortforsling, samt destruktion av nuvarande kabinettdiskmaskin

Installation och inkoppling av ny utrustning

Inklädningsplåtar

2 reoler

Slutbesiktning (SAT) inklusive dokumentation

Dokumentation

Utbildning

Option på serviceavtal för 3 år

Option på 2 reoler

Option på lösning för disk av flaskor (exempelvis diskvagn)

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 01/09/2021
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Option på serviceavtal

Option på reoler

Option på lösning avsedd för disk av flaskor

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 21/09/2020
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 21/03/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 22/09/2020
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten Malmö
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/08/2020