Blago - 396033-2018

12/09/2018    S175

Luksemburg-Luxembourg: Okvirno naročilo za dobavo opreme za spektroskopijo žarkov gama

2018/S 175-396033

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Blago

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2018/S 161-367660)

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate General for Energy
Poštni naslov: European Commission Directorate General Energy — Directorate E — Euratom Safeguards, 1 rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or L-2530 Luxembourg
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG
Poštna številka: L-2530
Država: Luksemburg
E-naslov: ENER-E1-CFT@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://ec.europa.eu/energy/en

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Okvirno naročilo za dobavo opreme za spektroskopijo žarkov gama

Referenčna številka dokumenta: ENER/E1/2018-13-11
II.1.2)Glavna koda CPV
38500000 Aparati za preverjanje in preskušanje
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Predmet okvirnega naročila je dobava opreme za spektroskopijo žarkov gama.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
07/09/2018
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2018/S 161-367660

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: II.1.6)
Besedilo:

Ponudbe je mogoče oddati le za 1 sklop.

Se glasi:

Ponudbe je mogoče oddati za 1 ali več sklopov.

Številka oddelka: IV.2.2)
Besedilo:
Datum: 24/09/2018
Lokalni čas: 16:00
Se glasi:
Datum: 08/10/2018
Lokalni čas: 16:00
Številka oddelka: IV.2.7)
Besedilo:
Datum: 25/09/2018
Lokalni čas: 10:30
Se glasi:
Datum: 09/10/2018
Lokalni čas: 10:30
VII.2)Druge dodatne informacije: