S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

Niektoré oznámenia v elektronických formulároch sa zobrazujú chybne. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Ďalšie informácie a pokyny nájdete na našej osobitnej stránke.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Služby - 396038-2018

12/09/2018    S175

Španielsko-Sevilla: Poskytovanie jazykových kurzov pre zamestnancov Európskej komisie, ktorí pracujú v spoločnom výskumnom centre v Seville

2018/S 175-396038

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2018/S 152-348188)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Smernica č. 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, JRC – Joint Research Centre, JRC.R – Support Services, JRC.R.1 – Support Services Sevilla
Poštová adresa: C/ Inca Garcilaso, 3, Expo Building
Mesto/obec: Sevilla
Kód NUTS: ES618 Sevilla
PSČ: 41092
Štát: Španielsko
E-mail: jrc-seville-procurement@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytovanie jazykových kurzov pre zamestnancov Európskej komisie, ktorí pracujú v spoločnom výskumnom centre v Seville

Referenčné číslo: JRC/SVQ/2018/R.1/0079/OC
II.1.2)Hlavný kód CPV
79632000 Školenia a výcvik personálu
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tejto rámcovej zmluvy je zabezpečiť potreby jazykového vzdelávania pracovníkov z pracoviska v Seville počas nasledujúcich 4 rokov (2019-2022).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
06/09/2018
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 152-348188

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: II.1.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Hlavný kód spoločného slovníka obstarávania (CPV):
Namiesto:
79632000 Školenia a výcvik personálu
má byť:
79632000 Školenia a výcvik personálu
80580000 Poskytovanie jazykových kurzov
Číslo oddielu: IV.2.2
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 17/09/2018
má byť:
Dátum: 01/10/2018
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 18/09/2018
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 02/10/2018
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: I.3)
Miesto, kde má byť text upravený: Komunikácia
Namiesto:

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na adrese:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3955

Dodatočné informácie je možné získať z vyššie uvedenej adresy.

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky pomocou:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3955

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese.

má byť:

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na adrese:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3955

Dodatočné informácie je možné získať z vyššie uvedenej adresy.

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese.

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie:

Dôvodom zmeny je odstránenie možnosti eSubmission z ponuky z dôvodu technických ťažkostí.