Varor - 396089-2021

Submission deadline has been amended by:  445705-2021
04/08/2021    S149

Frankrike-Paris: Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling

2021/S 149-396089

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: UNICANCER ACHATS
Postadress: 101 rue de Tolbiac
Ort: Paris
Nuts-kod: FR France
Postnummer: 75013
Land: Frankrike
E-post: c-joly@unicancer.fr
Telefon: +33 185343109
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.unicancer.fr
Upphandlarprofil: http://unicancer.e-marchespublics.com
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Santé

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Marché relatif à l'étude d'implantation, la fourniture, la livraison, la mise en service, la maintenance et le financement associé de salles de Radiologie Interventionnelle pour les CLCC et les EA

Referensnummer: UNICANCER/2021/PPE023
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33110000 Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 450 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Une salle avec arceau fixe incluant un ConeBeamCT (CBCT)

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33110000 Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling
33111700 Angiografilaboratorium
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FR France
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 300 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 144
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Article 11 du CCAP :

11.2.1- Durée du Marché - volet fourniture, la livraison, l'installation. Le Marché a une durée de 24 mois.

Le Marché peut faire l'objet de 1 reconduction(s) pour une durée maximale de 12 mois.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Une salle multi-modale avec une base TDM avec arceau fixe

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33110000 Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling
33111700 Angiografilaboratorium
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FR France
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 150 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 144
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Article 11 du CCAP :

11.2.1- Durée du Marché - volet fourniture, la livraison, l'installation. Le Marché a une durée de 24 mois.

Le Marché peut faire l'objet de 1 reconduction(s) pour une durée maximale de 12 mois.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 28/09/2021
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Franska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
30/07/2021