Supplies - 396183-2021

04/08/2021    S149

Netherlands-Sittard: Security cameras

2021/S 149-396183

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Sittard-Geleen
National registration number: 14130475 0000
Postal address: Hub Dassenplein 1
Town: Sittard
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 6131 LB
Country: Netherlands
Contact person: Mariëlle Smeets-Leenders
E-mail: inkoop@sittard-geleen.nl
Telephone: +31 627109354
Internet address(es):
Main address: http://www.sittard-geleen.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=168478
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=168478
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nieuw camerasysteem inclusief bijhorende diensten en services

II.1.2)Main CPV code
35125300 Security cameras
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Sinds 2014 zet de burgemeester cameratoezicht in ten behoeve van de handhaving van de openbare orde in de centra van Sittard en Geleen. Later is de omgeving rondom het voetbalstadion Fortuna toegevoegd en heeft er door de jaren heen uitbreiding in en rond de centra plaatsgevonden. Het cameratoezicht is geëvalueerd en hieruit blijkt dat het cameratoezicht een constante positieve bijdrage levert aan het pakket maatregelen om de veiligheidsopgaven in de gemeente aan te pakken. Een logisch gevolg hiervan is het continueren en uitbreiden van het cameratoezicht. In 2021 is de gemeente een doorontwikkelingsproject gestart. Het contract met de huidige leverancier loopt in februari 2022 af, het cameratoezichtsysteem is verouderd en het is tijd voor vernieuwing. Dit houdt in dat een Europese aanbesteding is gestart om de continuïteit van het cameratoezicht te waarborgen.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
35125300 Security cameras
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Sittard-Geleen

II.2.4)Description of the procurement:

De opdracht bevat de levering, de installatie, het in bedrijf stellen en het in beheer nemen van een cameratoezichtsysteem incl. bijbehorende diensten en services.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De opdracht kan met 2 x 1 jaar verlengd worden.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Onderstaande werkzaamheden vallen binnen de scope van de opdracht maar worden pas afgenomen als daar specifiek opdracht voor wordt gegeven. De opdrachtnemer wordt vooraf gevraagd een offerte uit te brengen. De opdrachtgever beoordeelt of de offerte marktconform is. De opdrachtgever kan gemotiveerd besluiten om deze werkzaamheden middels een separate opdracht op de markt te zetten bij een andere leverancier.

1. Mocht het binnen de looptijd van de overeenkomst nodig zijn om additionele camera’s te plaatsen of bestaande camera’s te verplaatsen of te vervangen dan kan de opdrachtnemer gevraagd worden deze werkzaamheden te realiseren.

2. Mocht het binnen de looptijd van de overeenkomst besloten worden de cameratoezichtruimte te verhuizen naar een andere locatie kan de opdrachtnemer gevraagd worden de verhuizing en het opnieuw aansluiten van de apparatuur te realiseren;

3. De gemeente Sittard-Geleen zal in de komende jaren worden voorzien van een glasvezel netwerk. De wens van de opdrachtgever is om met het cameratoezichtsysteem gefaseerd over te gaan naar dit glasvezelnetwerk. Op het moment dat dit gaat spelen kan de opdrachtnemer gevraagd worden inzichtelijk te maken welke draadloze verbindingen cruciaal zijn en t.b.v. het behoud van dan wel verbetering van beeldkwaliteit en stabiliteit als eerste in aanmerking zouden moeten komen om over te gaan naar het glasvezelnetwerk. Tevens kan de opdrachtnemer gevraagd worden om de overgang naar glasvezel, lees aansluiting op, te realiseren

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Er wordt een schouw georganiseerd waaraan per Ondernemer max. 2 personen kunnen deelnemen. Deze vindt plaats op 16 augustus 2021, 10.00 uur. De Ondernemers dienen zich uiterlijk 12 augustus, via lotte.heijgelen@sittard-geleen.nl, aan te melden voor de schouw onder vermelding van de personen die deelnemen aan de schouw.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zie aanbestedingsleidraad

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zie aanbestedingsleidraad

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zie aanbestedingsleidraad

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zie aanbestedingsleidraad

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zie aanbestedingsleidraad

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zie aanbestedingsleidraad en programma van eisen

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/10/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/10/2021
Local time: 10:00
Place:

Sittard-Geleen

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Limburg
Town: Maastricht
Country: Netherlands
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/07/2021