Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Varor - 396190-2021

04/08/2021    S149

Belgien-Evere: Utrustning och instrument för tandvård och underspecialiteter

2021/S 149-396190

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: MRMP-S/AD - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Support Systems - Sous-section Corporate Support Systems
Nationellt registreringsnummer: 0308.357.555_23
Postadress: Rue d'Evere, 1 - BOX 29
Ort: Evere
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1140
Land: Belgien
E-post: Nathalie.Robijns@mil.be
Telefon: +32 24415392
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.mil.be/
Upphandlarprofil: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418841
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Försvar

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

L'achat et la livraison de vingt-deux (22 EA) unités dentaires et accessoires suivis d'un contrat de fourniture et de service pour l'entretien et la maintenance de ces équipements.

Referensnummer: MRMP-S/AD-21SD920-F02_0
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33130000 Utrustning och instrument för tandvård och underspecialiteter
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE Belgique / België
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 120
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

entretien pendant toute la durée de vie de l'équipement

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 22/09/2021
Lokal tid: 10:45
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Franska, Nederländska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
30/07/2021