Prekės - 396386-2020

24/08/2020    S163

Lenkija-Gdynia: Medicinos įranga

2020/S 163-396386

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2020/S 138-338763)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: KRS 0000492201
Adresas: ul. Powstania Styczniowego 1
Miestas: Gdynia
NUTS kodas: PL633 Trójmiejski
Pašto kodas: 81-519
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Agnieszka Ossowska – Dział Zamówień Publicznych
El. paštas: zp@szpitalepomorskie.eu
Telefonas: +48 587260359
Faksas: +48 587260338
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.szpitalepomorskie.eu

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego: pomp infuzyjnych, stacji dokujących, lamp operacyjnych, aparatów do znieczulania, ssaków próżniowych na potrzeby SOR w w Szpitalu św. Wincentego a' Paulo

Nuorodos numeris: D25M/251/N/20-40rj/20
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33100000 Medicinos įranga
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby SOR o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 4 do SIWZ:

— zadanie nr 1 – pompy infuzyjne – szt. 18 + 6 stacji dokujących,

— zadanie nr 2 – lampy operacyjne – szt. 4,

— zadanie nr 3 – aparaty do znieczulania – szt. 3,

— zadanie nr 4 – ssaki próżniowe – szt. 2.

2. Dostawa, instalacja, uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu w stanie gotowym do użytkowania Sprzętu i wyposażenia wymienionego powyżej.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
19/08/2020
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 138-338763

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 27/08/2020
Vietos laikas: 11:00
Turi būti:
Data: 03/09/2020
Vietos laikas: 11:00
Dalies numeris: IV.2.6
Keistino teksto vieta: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Oferta musi zachować ważność do:
Yra:
Data: 25/10/2020
Turi būti:
Data: 01/11/2020
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert Data:
Yra:
Data: 27/08/2020
Vietos laikas: 11:30
Turi būti:
Data: 03/09/2020
Vietos laikas: 11:30
VII.2)Kita papildoma informacija: