The Publications Office of the EU is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Services - 396593-2019

22/08/2019    S161    Services - Contract notice - Open procedure 

Belgium-Eeklo: Air pollution monitoring or measurement services

2019/S 161-396593

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM o.v.)
National registration number: 0220.574.436
Postal address: Sint-Laureinsesteenweg 29
Town: Eeklo
NUTS code: BE233
Postal code: 9900
Country: Belgium
Contact person: De heer Johan Haegeman
E-mail: johan@ivmmilieubeheer.be
Telephone: +32 93778211

Internet address(es):

Main address: www.ivmmilieubeheer.be

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/343/DJ/2019
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Intercommunale
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Milieumetingen op de rookgassen en keuren van de continue meetapparatuur van de afvalenergiecentrale

Reference number: 2019/20
II.1.2)Main CPV code
90731400
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Zie II.2.4).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE233
Main site or place of performance:

IVM, Sint-Laureinsesteenweg 29, Eeklo.

II.2.4)Description of the procurement:

Milieumetingen op de rookgassen en keuren van de continue meetapparatuur van de afvalenergiecentrale.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2020
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De opdracht kan, mits akkoord van de dienstverlener, 1 keer voor een periode van 3 jaar verlengd worden.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1) 50 000 EUR.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren;

2) een lijst van de behaalde kwalificaties/kwalliteitsmanagementsysteem (ISO, VCA, [...]);

3) een kopie van de erkenning van het laboratorium met lijst van de parameterpakketten conform VLAREL;

4) een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1) Minimaal 2 gelijkaardige opdrachten op een afvalenergiecentrale in Vlaanderen voor zowel de continue dioxinemetingen (Amesa), de rookgasmetingen, de basiskeuring van een automatisch meetsysteem en de jaarlijkse keuring van een continue meetsysteem;

2) ISO/IEC 17025;

3) Voor alle parameters de juiste erkenning;

4) Max. 20 % van de totale waarde van de opdracht.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/10/2019
Local time: 09:58
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/02/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/10/2019
Local time: 09:58
Place:

I.V.M. ov, Sint-Laureinsesteenweg 29, te Eeklo.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
Telephone: +32 22349611

Internet address: http://www.raadvanstate.be

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
Telephone: +32 22349611

Internet address: http://www.raadvanstate.be

VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/08/2019