Paslaugos - 396855-2014

Pateikti glaustą rodinį

21/11/2014    S225

Belgija-Briuselis: Skirtingų perkėlimo veiksnių, skirtų ES ATLPS išlaidų dėl išmetamo anglies dioksido poveikiui įvertinti, tyrimas

2014/S 225-396855

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Klimato politikos generalinis direktoratas, SRD.2 – Finansai
Adresas: BU 9, 01/005
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Kam: Rinkų darbo grupė
El. paštas: clima-tenders@ec.europa.eu
Telefonas: +32 22960008

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Aplinka
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Sutarčiai suteiktas pavadinimas
Skirtingų perkėlimo veiksnių, skirtų ES ATLPS išlaidų dėl išmetamo anglies dioksido poveikiui įvertinti, tyrimas.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Extra muros.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
II.1.4)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Tyrime bus nustatyta, kiek su ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema susijusios išlaidos dėl išmetamo anglies dioksido yra arba gali būti perkeltos per produktų, kuriuos pagamina energijai imlios pramonės šakos ES ATLPS, kainodarą. Remiantis šiais testų atvejais, tyrime bus analizuojama, kokie veiksniai turėjo įtakos perkėlimui ir kaip šie veiksniai galėtų būti plėtojami ir įvertinami.
Tyrimo tikslas – dokumentuoti lyginamaisiais standartais pagrįstos suderintos paskirstymo sistemos poveikį Europos pramonei. Taip pat siekiama įvertinti, ar trečiajame ES ATLPS etape taikomos taisyklės pakeitė ATLPS apimamų pramonės šakų kitimą ir prekybą bei investicijų modelius.
II.1.5)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

90700000 Aplinkosauginės paslaugos

II.1.6)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.2)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
II.2.1)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
Vertė: 219 770 EUR
Be PVM

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius:
1. Siūlomos metodikos kokybę. Lyginamasis svoris 70
2. Darbo organizavimą. Lyginamasis svoris 20
3. Kokybės kontrolės priemones. Lyginamasis svoris 10
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Surengtas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris
CLIMA.B.2/ETU/2014/0011.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

Išankstinis informacinis skelbimas

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2014/S 37-060303 21.2.2014

Skelbimas apie pirkimą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2014/S 105-184207 3.6.2014

V dalis: Sutarties sudarymas

Sutartis Nr: 340201/ETU/2014/691416 /CLIMA.B.2
V.1)Sprendimo dėl sutarties sudarymo priėmimo data:
6.11.2014
V.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 4
V.3)Ūkio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutartį, pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

Oficialus pavadinimas: CE Delft BV & Öko-Institut e.V.
Adresas: Oude Delft 180
Miestas: Delftas
Pašto kodas: 2611 HH
Šalis: Nyderlandai

V.4)Informacija apie sutarties vertę
Pradinė numatyta bendra sutarties vertė:
Vertė: 250 000 EUR
Be PVM
Bendra galutinė sutarties vertė:
Vertė: 219 770 EUR
Be PVM
Jei numatyta metinė arba mėnesinė vertė:
Mėnesių skaičių: 9
V.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus pavesta vykdyti subrangovams: ne

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.2)Papildoma informacija:
Vadovaudamasi 25.10.2012 Finansinio reglamento Nr. 966/2012 taikymo taisyklių 134 straipsnio 1 dalies f punktu, per 3 metus nuo pradinės sutarties sudarymo perkančioji organizacija galės pasinaudoti išskirtine derybų procedūra dėl papildomų paslaugų (iš anksto nepublikuodama skelbimo apie pirkimą), kurias sudaro panašių paslaugų, patikėtų ekonominės veiklos vykdytojui, kuriam ta pati perkančioji organizacija paskyrė pradinę sutartį, kartojimo (ne daugiau nei 50 % pradinės sutarties vertės).
Atkreipiame dėmesį, kad tai buvo skelbta anksčiau 21.2.2014 išankstiniame informaciniame skelbime OL S 37-060303, kurio pavadinimas „Anglies dioksido nutekėjimo po 2020 m. rizikos galimybių vertinimas“ ir kurio biudžetas – 250 000 EUR. Šios sutarties biudžeto ribos buvo nuo 200 000 EUR iki 250 000 EUR.
VI.3)Skundų pateikimo procedūra
VI.3.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): per 2 mėnesius po to, kai apie tai pranešta ieškovui, arba, jei pranešimas neparengiamas, nuo dienos, kai informacija tampa žinoma. Europos ombudsmenui pateiktas skundas neturi galios šio laikotarpio sustabdyti ar inicijuoti naujo apeliacijų pateikimo laikotarpio.
VI.3.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.4)Šio skelbimo išsiuntimo data:
11.11.2014