Forniture - 397237-2022

22/07/2022    S140

Ungheria-Budapest: Gas da rete pubblica

2022/S 140-397237

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Károli Gáspár Református Egyetem
Numero di identificazione nazionale: 18060676243
Indirizzo postale: Kálvin Tér 9
Città: Budapest
Codice NUTS: HU110 Budapest
Codice postale: 1091
Paese: Ungheria
Persona di contatto: Luterán Róbert beszerzési osztályvezető
E-mail: luteran.robert@kre.hu
Tel.: +36 309533541
Fax: +36 17999909
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.kre.hu
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000942322022/reszletek
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000942322022/reszletek
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: egyetem, egyházi jogi személy
I.5)Principali settori di attività
Istruzione

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Földgázbeszerzés a 2022-2023. gázévre

Numero di riferimento: EKR000942322022
II.1.2)Codice CPV principale
09121200 Gas da rete pubblica
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Földgázbeszerzés a 2022-2023. gázévre. Földgáz szállítása teljes ellátásról szóló földgáz adásvételi szerződés keretében.

Az éves szerződött mennyiség (SZM) kWh mértékegységben kerül megadásra. A beszerzés mennyisége (SZM): 3 897 552 kWh/év (előzetes tervadatok szerint: 398 450 m3/év).

A Felhasználó napi, heti, havi igénybejelentést nem ad, kizárólag éves földgázigényt ad meg.

A Kereskedő a Felhasználó részére az ellátás időtartalma alatt újonnan belépő fogyasztási helyek ellátására a TOP sáv terhére köteles.

TOP sáv: a szerződött mennyiségtől az ajánlatkérő -15 % (alulvételezési határ), +15 % (felülvételezési határ) mértékig szankciómentesen eltérhet. Fogyasztási tolerancia szempontjából a felhasználási helyek (POD- ok) szerződött földgáz mennyiségét összevontan kell kezelni.

Alulvételezési pótdíj: alulvételezés esetén a Felhasználó a ténylegesen felhasznált és az alulvételezési határ közötti mennyiséget a gázdíj 75%-án köteles megfizetni.

Felülvételezési pótdíj: felülvételezés esetén a Felhasználó a felülvételezési határ feletti földgáz mennyiséget a gázdíj 125%-án köteles megfizetni.

A teljesítés során a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet előírásaira kell figyelemmel lenni.

A földgáz minőségi követelményeit a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 11. számú melléklete határozza meg.

A beszerzés tényleges mennyisége a szerződéstervezet szerinti felhasználási/mérési helyeken egyedi mérés alapján, a fogyasztásnak megfelelően alakul.

A nettó energia költség az egységnyi Gázdíj és a forgalomarányos rendszerhasználati díj összege és a ténylegesen átvett kWh-ban kifejezett gázmennyiség szorzata és a havi kapacitásdíjak összege. A Gázdíj mértéke a szerződés időtartama alatt nem változhat. A Gázdíjat Ft/kWh egységben nettó értékben, forintban kell megadni.

Az RHD és a Gázdíj nem tartalmazza a Felhasználó által megfizetendő áfát, jövedéki adót, MSZKSZ díjat és bármely egyéb, a jövőben esetlegesen felmerülő további adót, díjat, járulékot, költséget.

Ugyanakkor a díjaknak tartalmazniuk kell a 2015. évi LVII. törvény szerint meghatározott energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR) szerint alapján Kereskedőre háruló kötelezettség alapján meghatározható díjakat. Kereskedő az EKR-rel kapcsolatos további költséget sem a szerződés időtartama alatt, sem azt követően nem háríthat át Felhasználóra.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
09121200 Gas da rete pubblica
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU Magyarország
Luogo principale di esecuzione:

HU-Magyarország, Budapest, Nagykőrös, Pilismarót, Kecskemét a II.2.4) pontban felsorolt felhasználási helyek szerint.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Földgázbeszerzés a 2022-2023. gázévre. Földgáz szállítása teljes ellátásról szóló földgáz adásvételi szerződés keretében.

Az éves szerződött mennyiség (SZM) kWh mértékegységben kerül megadásra. A beszerzés mennyisége (SZM): 3 897 552 kWh/év (előzetes tervadatok szerint: 398 450 m3/év).

A Felhasználó napi, heti, havi igénybejelentést nem ad, kizárólag éves földgázigényt ad meg.

A Kereskedő a Felhasználó részére az ellátás időtartalma alatt újonnan belépő fogyasztási helyek ellátására a TOP sáv terhére köteles.

TOP sáv: a szerződött mennyiségtől az ajánlatkérő -15 % (alulvételezési határ), +15 % (felülvételezési határ) mértékig szankciómentesen eltérhet. Fogyasztási tolerancia szempontjából a felhasználási helyek (POD- ok) szerződött földgáz mennyiségét összevontan kell kezelni.

Alulvételezési pótdíj: alulvételezés esetén a Felhasználó a ténylegesen felhasznált és az alulvételezési határ közötti mennyiséget a gázdíj 75%-án köteles megfizetni.

Felülvételezési pótdíj: felülvételezés esetén a Felhasználó a felülvételezési határ feletti földgáz mennyiséget a gázdíj 125%-án köteles megfizetni.

A teljesítés során a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet előírásaira kell figyelemmel lenni.

A földgáz minőségi követelményeit a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 11. számú melléklete határozza meg.

A beszerzés tényleges mennyisége a szerződéstervezet szerinti felhasználási/mérési helyeken egyedi mérés alapján, a fogyasztásnak megfelelően alakul.

A nettó energia költség az egységnyi Gázdíj és a forgalomarányos rendszerhasználati díj összege és a ténylegesen átvett kWh-ban kifejezett gázmennyiség szorzata és a havi kapacitásdíjak összege. A Gázdíj mértéke a szerződés időtartama alatt nem változhat. A Gázdíjat Ft/kWh egységben nettó értékben, forintban kell megadni.

Az RHD és a Gázdíj nem tartalmazza a Felhasználó által megfizetendő áfát, jövedéki adót, MSZKSZ díjat és bármely egyéb, a jövőben esetlegesen felmerülő további adót, díjat, járulékot, költséget.

Ugyanakkor a díjaknak tartalmazniuk kell a 2015. évi LVII. törvény szerint meghatározott energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR) szerint alapján Kereskedőre háruló kötelezettség alapján meghatározható díjakat. Kereskedő az EKR-rel kapcsolatos további költséget sem a szerződés időtartama alatt, sem azt követően nem háríthat át Felhasználóra.

További részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban (szerződéstervezetben).

Felhasználási helyek:

1146 Budapest, Dózsa György út 25-27.

1116 Budapest, Temesvár u. 18.

1088 Budapest, Reviczky u. 4.

2750 Nagykőrös, Arany János u. 2.8

1091 Budapest, Kálvin tér 9/3.

1091 Budapest, Kálvin tér 9/1.

1091 Budapest, Kálvin tér 9/2.

1093 Budapest, Mátyás u. 15. 1. em. 8.

1042 Budapest, Viola u. 3-5.

2750 Nagykőrös, Rákóczi u. 13.

2028 Pilismarót, Rákóczi F. u. 51.

2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.

1085 Budapest, Horánszky u. 26.

6000 Kecskemét, Festő u. (lépcsőház) 2.

2750 Nagykőrös, Berzsenyi u. 8.

6000 Kecskemét, Festő u. (üzletek) 2. 1-4. ép. I. em. 6.

1022 Budapest, Csopaki u. 6.

1088 Budapest, Reviczky u. 6.

1083 Budapest, Szigetvári u. 7.

6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.

6000 Kecskemét, Kaszap u. 6/14.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1./ Az Ár szempont megnevezése: éves összes nettó energia költség (Ft). Ennek megfelelően ajánlatot az éves összes nettó energia költségre kell tenni.

A nettó energia költség az egységnyi Gázdíj és a forgalomarányos rendszerhasználati díj összege és a ténylegesen átvett kWh-ban kifejezett gázmennyiség szorzata és a havi kapacitásdíjak összege. A Gázdíj mértéke a szerződés időtartama alatt nem változhat. A Gázdíjat Ft/kWh egységben, nettó értékben, forintban kell megadni.

Az RHD és a Gázdíj nem tartalmazza a Felhasználó által megfizetendő áfát, jövedéki adót, MSZKSZ díjat és bármely egyéb, a jövőben esetlegesen felmerülő további adót, díjat, járulékot, költséget. Ugyanakkor a díjaknak tartalmazniuk kell a 2015. évi LVII. törvény szerint meghatározott energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR) szerint alapján Kereskedőre háruló kötelezettség alapján meghatározható díjakat. Kereskedő az EKR-rel kapcsolatos további költséget sem a szerződés időtartama alatt, sem azt követően nem háríthat át Felhasználóra.

2./ Felhasználó a Szerződést határozott időtartamra, 2022.10.01.-i gáznaptól 2023.10.01.-i gáznapig tartó időszakra köti meg, amely időszak után a Szerződés automatikusan, külön értesítés nélkül megszűnik.

3./ További részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban (szerződéstervezetben).

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése hatálya alatt áll.

Igazolás: A közbeszerzési eljárásokban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor, a Kr. II. Fejezete szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával, a Kr. 3-4. és 5-6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot és/vagy ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő a közös ajánlattevők mindegyikére vonatkozóan külön formanyomtatványt nyújt be. Az EEKD-ben az érintett gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, másrészt megadja az eljárásban kért információkat.

A kizáró okok hatálya alá nem tartozás előzetes igazolására Ajánlatkérő kéri a formanyomtatvány III. részében szereplő részletes információk megadását, olyan módon, hogy abból egyértelműen és ellenőrizhető módon, kétséget kizáróan megállapítható legyen az egyes kizáró okok hatálya alá nem tartozás. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és szükség esetén a hozzájáruló nyilatkozatot.

Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, a Kr. 8., 10., 12-14. és 16. §-a szerint, további igazolások benyújtására is köteles.

A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) vonatkozásában az ajánlattevő az ajánlatban csak EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására, további igazolások benyújtására nem köteles.

Ha a Kr. szerinti minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, az Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja, azonban erre a körülményre már az EEKD-ban, amennyiben annak megadása ott nem lehetséges, az ajánlatba csatolt külön nyilatkozatban utalni kell, megjelölve, hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó nyilvántartás, illetve, elektronikus nyilvántartás esetén, hogy mi az elérési út.

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) is irányadó.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Az Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Az Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) II. fejezetének megfelelően az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) IV. részének kitöltésével kell igazolnia az M1) pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelést.

M1) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) legjelentősebb szállításainak ismertetésével.

Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek. Ajánlatkérő előzetes igazolásként elfogadja ajánlattevő EEKD IV. részének α pontjában tett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek (Kr. 2. § (1) bekezdés c) pont, (5) bekezdés).

Közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Utólagos igazolás: Az ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint, az Ajánlatkérő erről szóló felhívásától számított megfelelő határidőben a kért igazolások benyújtásával kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelését.

A Kr. 22. § (1) bekezdése szerint - az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására - az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmasságát a következő módon kell igazolni:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

- teljesítés ideje (év, hó, nap, -tól, -ig),

- a szerződést kötő másik fél megnevezése,

- a szállítás tárgya, mennyisége (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen),

- a teljesítésről nyilatkozattételre jogosult személy neve, elérhetősége (telefonszáma és/vagy e-mail-címe),

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az Ajánlatkérő az igazolások benyújtására kötelezett ajánlattevő ajánlata vonatkozásában ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait is.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az alkalmasságát az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia és csak azon alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani melynek tekintetében igénybe vették.

A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Ha az Ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat. Az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait az eljárás során bármikor ellenőrizheti.

A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani, további igazolások benyújtására nem köteles.

A Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdése, továbbá 69. § (11a) bekezdése az eljárásban irányadó.

Az igazolási módok részletes leírása az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) irányadó.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő [illetőleg a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevők együttesen, a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetre támaszkodás esetét is ideértve], ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, legalább 2 000 000 kWh vagy 200 000 m3 mennyiségű földgáz szállítására vonatkozó referenciával, amely vonatkozásában a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmassági feltételnek való megfelelés több referenciával is igazolható.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az M1) alkalmassági minimumkövetelményeket szigorúbban állapította meg a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

I./ Rendszerhasználati Díjak (RHD):

1./ A Felhasználó az aktuális RHD-t a Kereskedőn keresztül fizeti meg a rendszer-üzemeltetők (szállító, elosztó, tároló) részére.

2./ A Kereskedő a szagosítás díját a forgalomarányos rendszerhasználati díjban jeleníti meg. A Kereskedő az RHD változásokat visszamenőlegesen is jogosult a Felhasználóra áthárítani. Kereskedő köteles Felhasználó kérésére a rendszerhasználati díj módosításával összefüggő számításokat (különösen a hatósági rendszerhasználati díjak változása esetén) Felhasználó felé transzparens módon bemutatni, azaz vállalja, hogy a rendszerhasználati díjak egységárának vagy Felhasználó kapacitásigényének változásából pontosan kiszámítható, az új RHD díjakat tartalmazó excel számítást ad át Felhasználó számára, ha Felhasználó ezt kéri.

3./ Kereskedő a beszerzési forrásaiban történő változás miatti RHD változás áthárítására nem jogosult.

4./ A forgalmi alapú rendszerhasználati költség az egységnyi forgalmi RHD és a ténylegesen átvett kWh-ban kifejezett gázmennyiség szorzata.

5./ A forgalmi alapú RHD (RHDFORG) mértéke a szerződéstervezet 1. sz. melléklete szerint.

6./ A kapacitás alapú rendszerhasználati költség (RHDFIX) az egységnyi kapacitás RHD és az adott gázévre és adott Mérési Pontra (POD) lekötött kapacitás szorzata.

7./ A kapacitás alapú RHD (RHDFIX) mértéke a szerződéstervezet 1. sz. melléklete szerint.

II./ Földgázdíj (továbbiakban: Gázdíj)

1./ A nettó energia költség a közbeszerzési dokumentumok (felhívás II.1.4), II.2.4) és II.2.14) pont és szerződéstervezet) szerint.

2./ A Gázdíj mértéke a szerződés alatt nem változik.

3./ A Gázdíj mértékegysége: Ft/kWh.

4./ Az RHD és a Gázdíj nem tartalmazza a Felhasználó által megfizetendő áfát, jövedéki adót, MSZKSZ díjat, és bármely egyéb, a jövőben esetlegesen felmerülő további adót, díjat, járulékot, költséget.

5./A díjaknak tartalmazniuk kell a 2015. évi LVII. törvény szerint meghatározott energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR) szerint alapján Kereskedőre háruló kötelezettség alapján meghatározható díjakat. Kereskedő az EKR-rel kapcsolatos további költséget sem a szerződés időtartama alatt, sem azt követően nem háríthat át Felhasználóra..

6./ Az RHD, a Gázdíj, valamennyi adó és más díjelem forintban (HUF) fizetendő.

III./ RHDFIX számla: a Szerződés 1. számú mellékletében rögzített lekötött kapacitás és a jelen pontban meghatározott egységár szorzatának 1/12-ed része, vagy az alapdíj 1/12-ed része. Kiállításának határideje a tárgyhónapot megelőző hónap 5. munkanapjáig. Fizetési határideje a számla kézhezvételétől számított 15 nap.

IV./ RHDFORG számla: a tárgyhónapban átvett energiamennyiség és a jelen pontban meghatározott egységár alapján fizetendő forgalomarányos díj. Kiállításának határideje a tárgyhónap 1. munkanapjáig. Fizetési határideje a számla kézhezvételétől számított 15 nap.

V./ Előrefizetett Gázdíj számla: a Gázdíj számla tartalmazza a szerződés szerinti havi energiamennyiség és a Gázdíj egységár (Ft/kWh) szorzataként számított földgázdíjat. A Gázdíj számla nem tartalmazza az MSZKSZ díjat és a jövedéki adót. Amennyiben az RHDFORG és Gázdíj pénzneme azonos, az RHDFORG és a Gázdíj ugyanazon számlában kerülnek kiállításra. Kiállításának határideje a tárgyhónap 1. munkanapjáig. Fizetési határideje a számla kézhezvételétől számított 15 nap.

VI./ Elszámoló Gázdíj számla: a Gázdíj számla tartalmazza a földgázelosztó által megküldött mérőállásokból képzett energiamennyiség és a szerződött egységár szorzataként számított földgázdíjat. A Gázdíj számla tartalmazza továbbá az MSZKSZ díjat és a jövedéki adót. A Gázdíj számla összegét korrigálni kell az Előrefizetett Gázdíj számla összegével. Amennyiben az Előrefizetett Gázdíj számla összege magasabb, mint az Elszámoló Gázdíj számla összege, akkor Kereskedő a különbséget köteles Felhasználó számára visszafizetni. Kiállításának határideje a tárgyhónapot megelőző hónap 10. munkanapjáig. Fizetési határideje a számla kézhezvételétől számított 15 nap.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/08/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Ungherese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 1 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/08/2022
Ora locale: 12:00
Luogo:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattétel határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

A Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §-a szerint. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

1./ A III.2.2) pont folytatása (a szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek):

- A számla földgáz mennyiségi alapja az Elosztói adatközlés, vagy annak hiányában a Szerződés 1. sz. mellékletében megadott szerződött éves földgázmennyiség (a továbbiakban: SZM) időarányos része. Elosztói mérési adatok hiányában az éven belüli felhasználás felosztása a következők szerint történik: január 19 %, február 17 %, március 14 %, április 8 %, május 3 %, június 1 %, július 1 %, augusztus 0 %, szeptember 2 %, október 6 %, november 12 %, december 17 %.

- Minden Felhasználási hely külön számlán kerül számlázásra.

- A Kereskedő pénzügyi biztosítékot, bankgaranciát, egyéb teljesítési biztosítékot nem kérhet.

- A Kereskedő neki felróható téves, vagy jogszerűtlen kikapcsolás esetén a Felhasználó részére a visszakapcsolásig kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke naponta 50 000 Ft (ötvenezer forint). A Szerződésben kikötött kötbér magában foglalja a MEKH garantált szolgáltatásokra vonatkozó határozatában foglalt kötbért is.

- A Kereskedő a Felhasználó részére az ellátási időtartalma alatt újonnan belépő fogyasztási helyek ellátására a TOP sáv terhére köteles. Az újonnan belépő fogyasztási helyeken a szolgáltatás minőségi követelménye megegyezik a szerződött mennyiséggel.

- A teljesítés során a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet előírásaira figyelemmel kell lenni.

- A földgáz minőségi követelményeit a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 11. számú melléklete határozza meg.

- Az Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor a 110/2020. (IV.14.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot rendelkezésére bocsátja, amely a megkötendő szerződés mellékletét fogja képezni.

- Az eljárásban a Kbt. 27/A. §-a és a felhívás VI.2) pontja is irányadó. Az Ajánlatkérő elektronikus számla fogadására szolgáló e-mail címe: eszamla@kre.hu.

- A késedelmi kamatra a vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés az irányadó.

- Az eljárásban a Kbt. 135. § (6) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése is irányadó.

- Az Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé a szerződésnek a nyertes ajánlattevő(k) által létrehozandó gazdálkodó szervezet általi teljesítését.

2./ Részajánlattétel kizárásának indokolása: Több szerződés esetén az egyes szerződések keretében beszerzett gázenergia mennyisége jelentősen alacsonyabb, így a szolgáltatások árképzésére figyelemmel a fajlagos energiaköltség magasabb lenne, amely ellentétes a hatékony és felelős gazdálkodás elvével.

3./ A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésének és a 39. § (3) bekezdésének megfelelően a minősített ajánlattevőnek külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban vagy az előminősítési rendszerében - a 28. § (3) bekezdése vagy a 37. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest - szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. Az Ajánlatkérő a szigorúbban meghatározott alkalmassági követelményekre kifejezetten utal a felhívás III.1.3) M1) alkalmassági feltétel vonatkozásában.

4./ Az ajánlatban NEM kell megjelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni.

5./ Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja. Az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése: NEM.

6./ Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot NEM alkalmazza.

7./ Ajánlatkérő előírja, hogy az EKR-ben csatolt dokumentumokat - kivéve azon nyilatkozatokat, amelyek az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre állnak - pdf formátumban kell benyújtani. Az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatokat az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni és benyújtani. A Kbt. 41/A. § (1)-(5) bekezdése, valamint a 47. § (2a) bekezdése a közbeszerzési eljárásban irányadó.

8./ Ajánlatot az éves összes nettó energia költségre kell tenni azzal, hogy a Gázdíj mértéke a szerződés alatt nem változhat. A Gázdíjat Ft/kWh egységben nettó értékben, forintban kell megadni.

9./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló 2022/576/EU rendelet (2022. április 8.) 5k. cikke szerinti nyilatkozatot arról, hogy nem tartozik az ajánlattevő, a szerződés értékének 10 %-át meghaladó bármely alvállalkozó, szállító. kapacitást biztosító szervezet a tilalom hatálya alá és a teljesítés során nem vesz igénybe a tilalom hatálya alá tartozó gazdasági szereplőt. Amennyiben megállapítható, hogy a tilalom személyi hatálya fennáll, ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.

10./ Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az árváltozásból eredő kockázatok csökkentése érdekében a beérkező ajánlatokat a lehető legrövidebb határidőn belül (a bontást követően azonnal) el kívánja bírálni, ezért kéri a tisztelt ajánlattevőket, hogy ajánlatukat a lehető legnagyobb gondossággal állítsák össze és jogszabályokban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban előírt valamennyi dokumentumot - ideértve az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is - már az ajánlatukban nyújtsák be!

11./ A POD-okat és fogyasztási mérő kapacitásokat és az előzetesen tervezett mérőhelyi-felhasználási adatokat fogyasztási helyenként a további közbeszerzési dokumentumok (szerződéstervezet) tartalmazzák.

12./ FAKSZ: dr. Balogh László Csaba (lajstromszám: 00252).

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
18/07/2022