Építési beruházás - 397517-2019

Submission deadline has been amended by:  437750-2019
23/08/2019    S162    Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Miskolc: Építési munkák

2019/S 162-397517

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56264890
Postai cím: Városház tér 8.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Angyalné dr. Soltész Kitti
E-mail: soltesz.kitti@miskolc.hu
Telefon: +36 46512710
Fax: +36 46347807

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.miskolc.hu/

A felhasználói oldal címe: http://www.miskolc.hu/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001038972019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001038972019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Miskolc, Szent István tér és körny. kialakítása

Hivatkozási szám: EKR001038972019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Ajánlatkérő a Terület és Településfejlesztési Operatív Programhoz tartozó Miskolci Integrált Területi Program (ITP) keretében a TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001. sz., «Zöld város kialakítása Miskolc Belváros — Történelmi Avas akcióterületen» nevű projekt megvalósítását tervezi, helyét a Szent István tér – Kálvin János utca – Rácz György utca – Erzsébet tér együttese adja. A fejlesztés átfogó célja:

a.) a táj városszövetbe illesztése;

b.) a városi rendezvények, események és a mindennapok nyüzsgő, életteli helyszíne legyen; c.) a városközpont és az Avas összefűzése, fizikai és vizuális kapcsolat megteremtése. A terület számos olyan városi igényt ki tud elégíteni, amik eddig szétszórtan jelenhettek meg a városban. Ilyen a helyi termelői piac, a zöldfelülettel kombinált vendéglátóterasz, városi információs hálózat, helyi vonatkozású témák tanösvénye, Szinva vízfelület kialakítás és aktív rekreációs zöldfelületek. A tér használati lehetőségei és az elérhető szolgáltatások köre egyaránt bővülnek.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000
45262800
45212212
71220000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:

Miskolc, 2095/6., 2407., 2411; 2094; 1812/5.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Zöldfelület összesen: 8 697 m2 48,3 %

Burkolat összesen: 8 860 m2 49,2 %

Vízfelület összesen 457 m2 2,5 %

A térnek jelenleg 41 %-a zöldfelület, 59 %-a pedig burkolt felület. A területen 172 db fa található, és a zöldfelületekből 700 m2 cserjével borított. A növényfelületek fajösszetételének meghatározásában fontos szempont a biodiverz állományok létrehozása. A városklíma hősziget-hatást új, lombhullató, klímatűrő faállomány, valamint automata öntözőrendszer telepítésével kompenzáljuk. Északi területrész a Szinvától északra: A megújuló tér ezen része reprezentatív közösségi tér lesz. Központi eleme egy vízarchitektúra kialakítása, mely a tér klimatikus viszonyait javító berendezésként funkcionál. A vízarchitektúra is teherbíró burkolatot kap, mely egy szintben van a térburkolattal. A központi részre (termelői piac területe) nagyelemes kőburkolat, a csatlakozó felületekre sötétebb színű, beton térkő burkolat kerül, a természetes kő méretével és rakásmintájával megegyezően. A rendezvényterületeken, valamint a sétányokon vízáteresztő burkolatok kerülnek kialakításra. A burkolatok megújítása természetes, helyi, vagy közelben található lelőhelyekről származó anyagokat használ fel. A park területén a csapadékvíz elvezetése és szikkasztása teljes mértékben megoldható. 2 helyen faburkolatú, napvitorlákkal árnyékolt terasz kapott helyet, valamint egy nagyméretű vendéglátó terasz került kialakításra a gesztenyés területén. A tervezésénél fontos szempont az egységes arculat kialakítása. A területen moduláris rendszerű kandeláberek lettek tervezve, melyek egy részébe térfigyelő ill. WIFI modulok kerülnek. Ehhez gyengeáramú hálózat és optikai hálózat kialakítása szükséges. Szinva és déli területrész

A projekt egyik fő eleme a Szinva patak 45,2 fm szakaszon történő kibontása, szabad vízfelület és pihenőhelyek kialakításával. A Szinva patak zártszelvény szakasza összesen 112,9 fm, a tér közlekedési útvonalainak helyzete alapján kerül felújításra. Az Avasra tanösvényhez kapcsolódva, a tervezési terület déli részén egy városi tanösvény kerül kialakításra. A teret és az Avast a Kálvin J. úton egy bazalt kockakő burkolatú gyalogos átkelő köti össze, mely egy új lépcsősorban folytatódik a templomkert bejáratáig. Kálvin János utca megszüntetése, zöldítése. Az útszakasz nyomvonala módosításra, a Szinva medervonalat követő Szent István téri útszakasz megszüntetésre kerül. A Kálvin J. utca által elszeparált terület hozzácsatolásra kerül a Szent István térhez, zöldítése megtörténik. Kálvin János- Rácz György- Petőfi utcák kivitelezése: I. jelű útszakasz: A Kálvin J. utcai szakasz a Rácz Gy. utcai csomóponttól, ahol a 0+000,00 szelvény megegyezik a Meggyesalja utca A jelű útszakasz 0+125,72 szelvényével. Az útszakasz nyomvonala a meglévő út nyomvonalát követi, hossza a Papszer utcai csomópontig 199,08 m. Az átépítés során a teljes burkolat elbontásra kerül, az új burkolatot gumibitumenes aszfalt kopóréteggel szükséges készíteni. A szelvényezés szerinti bal oldalon elválasztás nélküli gyalogos (1,5 m beton térkő) — kerékpárút (2,0 m aszfalt) készül, A jobb oldalon a meglévő gyalogosjárda átépítése aszfaltburkolattal történik. A közlekedési út aszfaltburkolata a helyszínrajzon jelölt határokig épül. II. jelű útszakasz: A Rácz Gy. utca a Meggyesalja utcai csomóponttól a Petőfi utcai csomópontig.

Az útszakasz 0+000,00 szelvénye megegyezik a Meggyesalja utca A jelű útszakasz 0+125,72 szelvényével. Az útszakasz nyomvonala a meglévő út nyomvonalát követi, hossza a Petőfi utcai csomópontig 137,93 m. A Petőfi utca csatlakozása az útszakasz 0+132,58 km szelvényében készül. A teljes burkolat elbontásra kerül, az új burkolatot gumibitumenes aszfalt kopóréteggel szükséges készíteni. A szelvényezés szerinti bal oldalon az aszfaltjárda átépítése beton térkő burkolattal történik, a jobb oldalon elválasztás nélküli gyalogos (1,5 m beton térkő) — kerékpárút (2,0 m aszfalt) készül. További információt a közbeszerzési dokumentumok és a kiviteli tervdokumentáció tartalmaz

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. 1. A felhívás M.2.1. alkalmasság tekintetben megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalata (alkalmasság igazolására bemutatott tapasztalatán felüli) (min.: 0, max 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. 2. A felhívás M.2.2. alkalmasság tekintetben megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalata (alkalmasság igazolására bemutatott tapasztalatán felüli) (min.: 0, max 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. 3. A felhívás M.2.3. alkalmasság tekintetben megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalata (alkalmasság igazolására bemutatott tapasztalatán felüli) (min.: 0, max 36 hó) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2. 4. A felhívás M.2.4. alkalmasság tekintetben megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalata (alkalmasság igazolására bemutatott tapasztalatán felüli) (min.: 0, max 36 hó) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 20
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001., TOP-6.4.1-16-MI1-2017-00005.

II.2.14)További információk

II.2.5. ponthoz: Pontszám: 0–10. Ajánlati ár: fordított arányosítást, a minőségi szempontok: 2-egyenes arányosítás, 3- (nem 0 pont, igen 10 pont, pontozás).

III.2.2. ponthoz: Jótállás kötelező 24 hónap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő (tov:AK) továbbá a Kbt. 74. §(1) bekezdés b) pont alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t (közös AT),alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be. A megkövetelt igazolási mód: Egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD). Az AT-nek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bek. alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bek-ben meghatározott kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (2) és (4) bek-ben foglaltakra. A Kbt. 67. § (3) bek. alapján: ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti EEKD-t. A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-i szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, ill. ha AT a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4)–(7) bek-ben foglaltakra. AT-nek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: «Kr.») 8. §, 10.§ és 12-14. §, ill. 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-iben meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben. Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az AT letelepedése szerinti országában ezzel azonos jogállású szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján. Az AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire. Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont szerinti alkalmasság:

SZ1) A 322/2015.(X.30.) Kr. 21.§ alapján a magyarországi letelepedésű AT-ek, és valamennyi, a teljesítésbe bevonásra kerülő építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőnek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság szükséges. Ezek nem teljesülése AT alkalmatlanságát eredményezi. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ1) Az ajánlatban EEKD nyilatkozatot kell benyújtani az alkalmassági követelménynek való megfelelésről (Kbt. 67.§). AK a 321/2015. (X. 30.) Kr. 2.§ (5) bek. alapján nem kéri a részletes információk megadását az EEKD dokumentum IV. részében, elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés dokumentummal történő igazolása ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívását követően szükséges.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P/1. AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti Egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az EEKD IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni. Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra történik: A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző utolsó 3 (három) mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes — általános forgalmi adó nélkül számított — árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P/2. AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti Egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az EEKD IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni. Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra történik: A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző utolsó 3 (három) mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (útépítés és/vagy zöldfelület fejlesztés és/vagy közműépítés) szerinti — általános forgalmi adó nélkül számított — árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes — általános forgalmi adó nélkül számított — árbevétele nem éri el a 1 500 000 000 HUF összeget.

P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (útépítés és/vagy zöldfelület fejlesztés és/vagy közműépítés) származó — általános forgalmi adó nélkül számított — árbevétele nem éri el a 1 100 000 000 HUF összeget.

A Kr. 19. § (2) bekezdés alkalmazásában a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt árbevétel mértéke: ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (útépítés és/vagy zöldfelület fejlesztés és/vagy közműépítés) származó — általános forgalmi adó nélkül számított — árbevétele összesen nem éri el a 1 100 000 HUF-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M/1 AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti Egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az EEKD IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni. Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. §-a szerinti AK-i felhívásra az alábbiak szerint történik: M/1 AT a Kr. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján mutassa be az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző legfeljebb 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül (60 hónapban) befejezett, a közbeszerzés tárgya szerinti, legjelentősebb építési beruházásait a Kr. 23. § alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazoltan. Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését,

— a teljesítés helyét,

— a kivitelezés tárgyát

— az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal,

— az építési beruházás főbb mennyiségi adatait az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal,

— a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő — legalább év, hónap és nap — megjelölésével, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját), valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M/2. AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti EEKD-ba foglalt nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az EEKD IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni. Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik: AT a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok:

— a szakemberek bevonására, gyakorlati idejük ismertetésére vonatkozó nyilatkozat,

— a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia),

— végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata,

— más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása,

— a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.

M/3. AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti Egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az EEKD IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni. Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. §-a szerinti AK-i felhívásra az alábbiak szerint történik: M/3. AT a Kr. 21. § (2) bekezdésének h) pontja alapján mutassa be a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve a műszaki felszereltség felsorolását, a rendelkezési jogviszony megjelölésével (saját eszköz, bérelt eszköz). Saját eszköz esetén az eszköz nyilvántartó kartonját, a nem saját eszközök esetén a rendelkezési jogot biztosító szerződést mellékelni kell.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult referenciá(k)val amely tartalmazott:

— olyan zöldfelület fejlesztésre vonatkozó referenciát mely tartalmazott összesen legalább 300 m2 vízfelületet érintő építési munka, és legalább 6 000 m2 alapterületet érintő zöldfelületet kialakítási munkákat, és tartalmazott öntözőrendszer kiépítést,

— összesen legalább 6 000 m2 térburkolat építést, ami tartalmazott villamos közmű építési munkákat,

— összesen legalább 300 fm hosszúságú, szerződésszerűen teljesített, legalább 2 forgalmi sávú teljes szélességű, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult útfelújítási és/vagy útépítési referenciával ahol a kivitelezés a forgalom folyamatos fenntartása mellett történt.

A benyújtandó útfelújítási és/vagy útépítési referenciák közül:

— legalább 1 db referenciának jelzőlámpás csomópont átépítése és/vagy kiépítését is kell tartalmaznia

A fenti minimumkövetelményeket legfeljebb 5 db referenciából lehet teljesíteni.

M/2.) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik

M/2.1. Legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki rendelkezik a felelős műszaki vezetői pozíció betöltésére előírt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriára vonatkozó jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti «MV-KÉ» felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik. Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultság megszerzéséhez szükségessel egyenértékű végzettséget is, mely egyenértékűséget az AT-nek igazolnia kell.

M/2.2. Legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki rendelkezik a felelős műszaki vezetői pozíció betöltésére előírt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti «MV-M» kategóriára vonatkozó jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti «MV-M» felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik. Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultság megszerzéséhez szükségessel egyenértékű végzettséget is, mely egyenértékűséget az AT-nek igazolnia kell.

M/2.3. Legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki rendelkezik a felelős műszaki vezetői pozíció betöltésére előírt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti «MV-ÉG» kategóriára vonatkozó jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti «MV-ÉG» felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik. Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultság megszerzéséhez szükségessel egyenértékű végzettséget is, mely egyenértékűséget az AT-nek igazolnia kell.

M/2.4. Legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki rendelkezik a felelős műszaki vezetői pozíció betöltésére előírt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti «MV-ÉV» kategóriára vonatkozó jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti «MV-ÉV» felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik. Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultság megszerzéséhez szükségessel egyenértékű végzettséget is, mely egyenértékűséget az AT-nek igazolnia kell.

A szakemberek között átfedés nem megengedett.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A részletes fizetési feltételeket a Dokumentáció tartalmazza. A megvalósítás pénzügyi fedezetét AK uniós forrásból, a TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001, TOP-6.4.1-16-MI1-2017-00005. azonosítószámú projektekből biztosítja. A finanszírozás módja: utófinanszírozás, mértéke 100 %. AK a teljes ellenszolg 5 % ának megfelelő mértékű előleget biztosít. Az előleg igénybevételét nem köti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához. Az előleg elszámolása a kiállított számlákban arányosan történik. 9 db részszáml és 1 db végszámla nyújtható be. A vállalkozói díj az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF), 30 napos fizetési határidővel kerül teljesítésre. Jótállási bizt: a nettó vállalkozói díj 5 %-a. Késedelmi kötbér: a nettó ellenszolg 1 %-a / nap, max a nettó vállalkozói díj 20 %-a. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben olyan okból, amiért a nyertes AT felelős a szerződés teljesedésbe menése meghiúsul, az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összeg.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 16/09/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 16/09/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan — azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek — az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.–17. §- nak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.AK a Kbt. 57. § (2) bek. alapján a dokumentumokat a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben

Regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja.

2. A felolvasólapot az EKR rendszerben kell csatolni. A Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat az EKRben létrehozott űrlappal kell csatolni.

3. A Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyíl. csatolnadó (Nemleges is).

4. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint.

5. AK a Kbt. 56. § szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét, kizárólag az EKR rendszeren keresztül.

6. Ajánlattétel nyelve is a magyar.

7. Gazdasági társaság létrehozását AK nem teszi lehetővé.

8. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1)–(8) bekezdéseire.

9. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevői megállapodást is be kell nyújtani az ajánlatban, Közös ajánlattétel esetén AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (3) bekezdésére.

10. Csatolni kell a cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját.

11. Árazott költségvetést kell csatolni, cégszerűen aláírva, továbbá csatolni kell xls formában is. AK a szakmai ajánlat részének tekinti az árazott költségvetést.

12. Az ajánlathoz indikatív műszaki és pénzügyi ütemtervet kell csatolni. A Kbt. 141. § (4) a) pontjára tekintettel előre rögzíti, hogy az indikatív ütemterv felülvizsgálata, aktualizálása, véglegesítése a közbeszerzési eljárás időbeli bizonytalanságaira tekintettel a szerződéskötéskor nyertes ajánlattevő feladata lesz.

13. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes, mérlegadatok tekintetében a mérleg fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.

14. Irányadó idő:közép-európai helyi idő.

15. AK nem él a Kbt. 114. § (11) bek-ben foglalt lehetőségével.

16. AK helyszíni bejárást és konzultációt jelen esetben nem tart.

17. Nyertes AT köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 100 000 000 HUF/káresemény, 1 000 000 000 HUF/év mértékű építési-szerelési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítás.

18. AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bek. alapján a jótállási biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátása tekintetében.

19. AK jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. 20. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is.

21. Abban az esetben, ha az eljárás során, AT a szakemberek, és a referencia vonatkozásában igénybe veszi más szervezet kapacitásait, csatolandó ezen szervezet kötelezettség vállalása, melyből egyértelműen megállapítható, hogy ezen feladatok elvégzéséhez a megjelölt kapacitást nyújtó kerül bevonásra a teljesítéshez szükséges mértékben.

22. Tekintettel arra, hogy a szerződés teljesítéséhez MMK/MÉK nyilvántartással rendelkező szakemberek közreműködése szükséges, a szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlati felhívás M.2.1)-M.2.4) pontjaiban felsorolt szakembernek szerepelnie kell a Magyar Mérnök Kamarai (www.mmk.hu) vagy a Magyar Építész Kamarai (www.mek.hu) névjegyzékben. Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor erről nyilatkoznia kell.

23. Az ajánlathoz organizációs tervet és ideiglenes forgalomtechnikai tervet kell csatolni.

24. A felhívás IV.2.6. pontjában lévő 2 hónap alatt 60 nap értendő.

25. Ajánlattevőnek a szerződéskötésre rendelkeznie kell az építési területre érvényes, építési-bontási tevékenységből származó nem veszélyes hulladékok előkezelésére és építőipari kivitelezéshez kapcsolódó hasznosítására vonatkozó környezethasználati engedéllyel.

26. Az eljárásban rész vevő FAKSZ: dr. Kisely Alexandra, lajstromsz: 00113.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § (3) bekezdésnek megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/08/2019