Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 397588-2019

Submission deadline has been amended by:  515113-2019
23/08/2019    S162

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2019/S 162-397588

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász Dániel
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 17807811
Fax: +36 17808719
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000808062019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000808062019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

83.sz.2x2sávos főút Pápa-Győr közötti kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000808062019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a 83. sz. 2x2 sávos főút Pápa-Győr közötti szakaszának kivitelezésére.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

83.sz.főút Pápa-Tét és 8315j.Repülőtéri bekötőút

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45221110 Hidak építési munkái
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233120 Közút építése
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Veszprém és Győr-Moson-Sopron megye, 83. sz. főút Pápa-Tét dél csomópont (32+574 - 51+000 km sz.) és a 8315 j. Repülőtéri bekötőút (0+000 - 1+546 km sz.) közötti szakasza

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés a 83. sz. főút Pápa-Tét dél csomópont (32+574 - 51+000 km sz.) és a 8315 j. Repülőtéri bekötőút (0+000 - 1+546 km sz.) közötti szakaszának teljes körű kivitelezésére:

A 83. sz. 2x2 sávos főút Pápa - Tét dél csomópont (32+574 - 51+000 km sz.) és a 8315 j. Repülőtéri bekötőút (0+000 - 1+546 km sz.) szakaszokra elkészült engedélyezési és kiviteli tervek, illetve a jogerős környezetvédelmi és útépítési engedélyek alapján kell megépíteni az új nyomvonalon vezetett 83. sz. fizikai elválasztású 2x2 sávos főutat Pápa - Tét dél csomópont (32+574 - 51+000 km sz.) között, mely egybefüggően mintegy 18,4 km hosszúságú, és az új nyomvonalon vezetett 2x1 sávos 8315 j. Repülőtéri bekötő utat, mely egybefüggően mintegy 1546 m hosszú.

Az új 83. sz. fizikai elválasztású 2x2 sávos főút 32+574 - 51+000 km sz. közötti szakaszán két darab különszintű csomópont: Pápa észak és a Gyarmat, és 15 db híd műtárgy került megtervezésre. A Pápa észak különszintű csomópontban lévő B1 334 sz. műtárgy három nyílású, melynek szabad nyílásai 12,10 m - 28,07 m -12,10 m, összesen 52,27 m. A 36+838 km szelvényben lévő B1 368 sz. műtárgy egy nyílású, szabad nyílása 42,60 m.

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozására támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási igény igényelt összegben történő elfogadását ajánlatkérő a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki.

PST kód: K083.06.73

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. AF III.1.3) pont M/2.1) pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje(lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. AF III.1.3) pont M/2.2) pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje(lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. AF III.1.3) pont M/2.3) pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje(lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 30
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-4.1.0-15-2016-00003

II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés során adható pontszám:0,00-10,00 pont. Értékelés módszere: 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2-4. értékelési szempont: egyenes arányosítás Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

83.sz.főút Tét dél csomópont - Győr

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45221110 Hidak építési munkái
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233120 Közút építése
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Győr-Moson-Sopron megye, 83. sz. 2x2 sávos főút Tét dél csomópont - Győr (51+000 - 68+641 km sz.) közötti szakasza

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés a 83. sz. 2x2 sávos főút Tét dél csomópont - Győr (51+000 - 68+641 km sz.) közötti szakaszának teljes körű kivitelezésére.

A 83. sz. 2x2 sávos főút Tét dél csomópont - Győr (51+000 - 68+641 km sz.) közötti szakaszra elkészült engedélyezési és kiviteli tervek, illetve a jogerős környezetvédelmi és útépítési engedélyek alapján kell megépíteni az új nyomvonalon vezetett 83. sz. fizikai elválasztású 2x2 sávos főút Tét dél csomópont - Győr 51+000 - 68+641 km sz. közötti szakaszt, mely egybefüggően mintegy 17,6 km hosszúságú.

Az új 83. sz. fizikai elválasztású 2x2 sávos főút 51+000 - 68+641 km sz. közötti szakaszán négy darab különszintű csomópont: Tét dél, Tét észak, Győrszemere, Koroncó és 8 db műtárgy került megtervezésre. A Tét észak különszintű csomópontban lévő B1 547 sz. műtárgy egy nyílású, melynek szabad nyílása 35,30 m. A Győrszemre, Koroncói út felett lévő B1 592 sz. műtárgy három nyílású, melynek szabad nyílásai 9,61 m - 15,00 m - 8,93 m, összesen 33,54 m.

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozására támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási igény igényelt összegben történő elfogadását ajánlatkérő a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki.

PST kód: K083.03.73

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. AF III.1.3) pont M/2.1) pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje(lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. AF III.1.3) pont M/2.2) pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje(lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. AF III.1.3) pont M/2.3) pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje(lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 30
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-4.1.0-15-2016-00003

II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés során adható pontszám:0,00-10,00 pont. Értékelés módszere: 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2-4. értékelési szempont: egyenes arányosítás Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész tekintetében:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(2)bek.,valamint a 321/2015.(X.30.)K. rend. (a továbbiakban: Kr.)1.§(1)bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő által a Kbt.69.§(4)-(6)bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr.1.§(2)-(5)bek., továbbá a Kr.8.§, 10.§, 12-16.§-ok is megfelelően alkalmazandók.

A Kbt. 62.§(1)bek. k)pont kb)alpontja tekintetében Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, h. olyan társaság,aminek van a 2017. évi LIII. tv. (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§38. pont a)-b) v. d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa,akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa,úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Az ajánlattevő v. az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr.4.§(1)bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt.62.§(1)-(2)bek.-ben említett kizáró okok hiányát. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Kr.3.§(5)bek.).

A Kr.15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó v. más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében,míg azon alvállalkozók tekintetében,amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A Kr.13.§-ára tekintettel Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell,h. van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás.Ha van,ajánlattevőnek csatolni szükséges a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást.Felhívjuk a figyelmet, hogy a nemleges nyilatkozat is csatolandó.

AK felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr.1.§(7)-(8)bek.

Az ajánlatkérő a Kbt.74.§(1)bek. alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,alvállalkozót v. az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet,aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik,v. aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett.

AK felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt.69.§(11a)bek. alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása,amit ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési v. koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt.69.§(4)v.(6)-(8)bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról,h.mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg,h. a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek,h. a korábbi igazolás adott esetben megjelöli,h. azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

AK felhívja Ajánlattevők figyelmét Kbt. 64.§(1)-(2)bek.

Szakmai cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások

Mindkét ajánlati rész vonatkozásában:

Ajánlattevőnek ajánlatában Kbt. 67.§(1)-(2)bek.,valamint a Kr.1.§(1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,h.az előírt alkalmassági feltételnek megfelel.Folytatás III.1.2)pont

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1.

Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján Ajánlattevő csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (közút építése) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya (közút építése) szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).

Ha az ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (8) bekezdésére.

Az alk. igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bek. szerinti szervezet esetében az ajánlatnak - 3kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. (Kbt. 65. § (12) bek.)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1.

Alkalmatlan ajánlattevő,ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3,mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (közút építése) szerinti - ÁFA nélkül számított - árbevétele nem érte el

— az 1. ajánlati rész tekintetében összesen legalább a nettó 20 000 000 000-Ft-ot,

— a 2. ajánlati rész tekintetében összesen legalább a nettó 20 000 000 000-Ft-ot.

Ajánlatkérő közút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.(V.31.)KHVM rend.2.§(1)bek.,valamint a (2)bek. a)-c)pontok szerinti fogalmakat érti.

Ajánlatkérő közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását,átépítését,felújítását v. korszerűsítését érti.

Kbt.65.§(6)bek. alapján a P/1. pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.1)pont folytatása:

AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltését az érintett gazdasági szereplő részéről a részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) megadása nélkül.

SZ/1.

Kbt.65.§(1)bek. c)pontja és a 322/2015.Kr.21.§(1)bek. alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét,ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal v. szervezeti,kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI.mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.

A nyilvántartásokban szereplés tényét -amennyiben a Kbt.69.§(11)bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok,ill. tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód- a nyilvántartás kivonatának,a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak v. a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Mindkét ajánlati rész vonatkozásában

SZ/1.

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az Étv. szerinti,építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, ill. a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI.melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

III.1.3) pont folytatása:

M/2.2.legalább 1 fő útépítési szakemberrel,aki rendelkezik a 266/2013.Kr.szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.Kr.szerinti(v.azzal egyenértékű) végzettséggel és rendelkezik gyorsforgalmi út és/v.főút építési projektek kivitelezése során szerzett legalább 36 hónap építésvezetői és/v.főépítésvezetői szakmai tapasztalattal.

M/2.3.legalább 1 fő hídépítési szakemberrel,aki rendelkezik a 266/2013.Kr.szerinti szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.Kr.szerinti(v.azzal egyenértékű) végzettséggel és rendelkezik gyorsforgalmi út és/v.főút építési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során szerzett legalább 36 hónap hídépítési építésvezetői és/v.főépítésvezetői szakmai tapasztalattal.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1.

Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással az alábbi tartalommal:

— szerződést kötő másik fél (név,székhely),

— építési beruházás tárgya és mennyisége,

— teljesítés kezdő és befejező időpontja (év,hó,nap pontossággal), helye

— a szerződést kötő másik félnek nyilatkozatát arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Igazolás tartalmazzon minden olyan adatot,mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Amennyiben a referenciát ajánlattevő vagy az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, és a teljesítés oszthatatlannak tekinthető a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el a referencia. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek-re, és a Kr. 22.§ (5) bek-re. Ajánlatkérő az igazolások vizsgálata során a Kr. 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el.

M/2.

Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük/képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését,akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó:

— Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével,

— végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok,

— szakmai tapasztalatot egyértelműen igazoló, szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz év,hónap bontásban, valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll,

— a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által megjelölt pozícióban részt vesz, és a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

Az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Minden a szakmai önéletrajzban feltüntetett naptári hónap egész hónapként kerül figyelembe vételre.

Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.Alkalmatlan az ajánlatevő,ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett, de legfeljebb 13éven belül megkezdett sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt,az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített munkákra vonatkozó alábbi referenciával/referenciákkal:

1.ajánlati rész tekintetében:

M/1.1.

1.ajánlati rész tekintetében legalább (továbbiakban:min.) 10 km hosszú, új nyomvonalon épített,min.2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út vagy min.2x2 forgalmi sávos főút építésére vonatkozó referenciával.

2.ajánlati rész tekintetében legalább 10 km hosszú, új nyomvonalon épített,min.2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út vagy min.2x2 forgalmi sávos főút építésére vonatkozó referenciával.

M/1.1.alkalmassági követelménynek való megfelelést AT legfeljebb 1db szerződéssel igazolhatja.

Mindkét ajánlati részben történő ajánlattétel esetében mindkét részben való érvényességhez elegendő az alkalmassági feltételt egyszer teljesíteni.

M/1.2.

1.ajánlati rész tekintetében min. 1 db legalább 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út v.legalább 2x2 forgalmi sávos főút átvezetését szolgáló híd és/vagy felüljáró és/vagy aluljáró építése, amelynek két egymással közvetlenül szomszédos támasza közötti legnagyobb szabadnyílása min.22 méter.

2.ajánlati rész tekintetében min.1 db legalább 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út v.legalább 2x2 forgalmi sávos főút átvezetését szolgáló híd és/vagy felüljáró és/vagy aluljáró építése,melynek két egymással közvetlenül szomszédos támasza közötti legnagyobb szabadnyílása min.22 méter.

M/1.2.alkalmassági követelménynek való megfelelést AT legfeljebb 1db szerződéssel igazolhatja.Mindkét ajánlati részben történő ajánlattétel esetében a mindkét részben való érvényességhez elegendő az alkalmassági feltételt egyszer teljesíteni.

AK gyorsforgalmi út alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.KHVM rendelet 2.§(1)bek.a)pontja szerinti fogalmakat érti.AK főút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.KHVM rendelet 2.§(1)bek.b)pontja szerinti fogalmakat érti.AK közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti.Nem magyaro.-i ref.esetén az adott ref. köv.szerinti 19/1994.KHVM rendelet által előírt,megkövetelt tartalmat kell igazolnia AT-nek.

M/2.

Alkalmatlan az ajánlatevő,ha nem rendelkezik

1.ajánlati rész tekintetében:

M/2.1.legalább 1 fő projektvezető szakemberrel,aki rendelkezik a 266/2013.Kr.szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.Kr.szerinti(v.azzal egyenértékű) végzettséggel és legalább 36 hónap gyorsforgalmi út és/v.főút építési projektek kivitelezése során szerzett projektvezetői és/v.projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal.

M/2.2.legalább 1 fő útépítési szakemberrel,aki rendelkezik a 266/2013.Kr.szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.Kr.szerinti(v.azzal egyenértékű) végzettséggel és rendelkezik gyorsforgalmi út és/v.főút építési projektek kivitelezése során szerzett legalább 36 hónap építésvezetői és/v.főépítésvezetői szakmai tapasztalattal.

M/2.3.legalább 1 fő hídépítési szakemberrel,aki rendelkezik a 266/2013.Kr.szerinti szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.Kr.szerinti(v.azzal egyenértékű) végzettséggel és rendelkezik gyorsforgalmi út és/v.főút építési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során szerzett legalább 36 hónap hídépítési építésvezetői és/v.főépítésvezetői szakmai tapasztalattal.

2.ajánlati rész tekintetében:

M/2.1.legalább 1 fő projektvezető szakemberrel,aki rendelkezik a 266/2013.Kr.szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.Kr.szerinti(v.azzal egyenértékű) végzettséggel és legalább 36 hónap gyorsforgalmi út és/v.főút építési projektek kivitelezése során szerzett projektvezetői és/v.projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal.Folyt.III.1.2

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Kötbérek(késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási): SZF vonatkozó pontja. Késedelmi kötbér mértéke 0,5 % /nap; Hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó értékének 15 %-a; Meghiúsulási kötbér mértéke a vállalkozói díj 20 %-a.

Teljesítési,jótállási biztosíték:váll.díj 5 %-a(tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolg. 5 %-a).

Előleg mértéke: 30 %. AK előleget a Kbt. és a 272/2014 Kr.1.melléklet 134/B.1és134/B.2. pontban foglaltak alapján biztosítja.

Jótállás 36, szavatosság 60 hónap.

Irányadó: Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(8), (12) bek., Ptk.6:130.§ (1)-(2) bek., 322/2015. (X.30.) Kr.32/A.-32/B.§ Részszámlák: 322/2015. (X.30.) Kr.32.§ szerint. Finanszírozás:utófinanszírozás.Továbbiak az AD I.és II.kötetben.

Tartalékkeret:2 %.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 27/09/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 27/09/2019
Helyi idő: 12:00
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) bek., valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései az irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt.40.§(1)bek. alapján a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes,elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017.(XII.19.)Kr.6.§(1)bek. alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.

2. Az ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan,jelszó nélkül olvasható,nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.

3. Az ajánlatnak ajánlati részenként a Kbt.66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia,amin fel kell tünteti a Kbt.68.§(4)bek. szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017.(XII.19.)Kr.11.§(1)bek. alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.

4. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt.47.§(2a)bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben.Ebben az esetben,ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni.AK felhívja a figyelmet a Kbt.35.§(2a), 41/A.§(1),(4)-(5),valamint a 424/2017. (XII.19.) Kr.11.§(4)bek.re.

5.AK a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló,sem a közös ajánlattevők esetében.

6.AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71.§-a szerint biztosítja a 71.§(6)bek.szerinti korlátozással.

7.AK felhívja figyelmet Kbt.73.§(5)bek.

8.Ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (12) bekezdése értelmében az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak- tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

9.AK ajánlati biztosíték nyújtását írja elő,melynek mértéke az 1.ajánlati rész esetében 4 000 000,-Ft,a 2.ajánlati rész esetében 5 000 000,-Ft.Teljesíthető:KD-ben megadottak szerint.Igazolás:befizetést/átutalást igazoló dok.(10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB);garancia biztosítás esetén:garancia levél, készfizető kezességvállalás esetén:kezességvállalásról szóló dok.; biztosítási szerződés esetén: kötelezvény. A garancia/kezességvállaló nyilatkozatot, valamint a kötelezvényt minden esetben a 2016.évi CXXX.tv.szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában szükséges benyújtani.

Folytatás IV.4.3 pontban

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt.148.§(3)-(9)bek.szerint.

II.2.5) Értékelési szempontok:Valamennyi rész tekintetében

Minőségi kritérium

2. A felhívás III.1.3)M/2.1.szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember gyorsforgalmi út és/v.főút építési projektek kivitelezése során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai többlet tapasztalata (min.0,max.24hónap)/Súlyszám:10

3. A felhívás III.1.3)M/2.2.szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember gyorsforgalmi út és/v.főút építési projektek kivitelezése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min.0,max.24hónap)/Súlyszám:10

4. A felhívás III.1.3)M/2.3.szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember gyorsforgalmi út és/v.főút építési projektek kivitelezése során hídépítési építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min.0,max.24hónap)/Súlyszám:10

III.1.3) pont folytatása:

Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők v. műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

Építésvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja.

A főépítésvezető több, különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja.

Egy szakember csak egy pozícióra és csak egy ajánlati részben jelölhető meg érvényesen.AK gyorsforgalmi út alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.KHVM rendelet 2.§(1)bek.a)pontja szerinti fogalmakat érti.AK főút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.KHVM rendelet 2.§(1)bek.b)pontja szerinti fogalmakat érti.Előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség(ek) egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.

VI.3)További információk folytatása:

10. AT köteles a Kbt.66.§(6)bek. rendelkezései alapján ajánlatában megjelölni

a)a közbeszerzésnek azt a részét (részeit),amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni,

b)az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Amennyiben AT nem kíván alvállalkozót igénybe venni,a nemleges tartalmú nyilatkozatot ebben az esetben is csatolni szükséges!

11. Részajánlat-tétel:ld.AF II.2. pont

12. Felelősségbiztosítás (1.ajánlati rész vonatkozásában): Nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 500millió Ft/év és 100millió Ft/káresemény limitű építési- szerelési- vagyon-,és felelősségbiztosítási szerződést kötni v. meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Felelősségbiztosítás (2.ajánlati rész vonatkozásában): Nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 500millió Ft/év és 100millió Ft/káresemény limitű építési- szerelési- vagyon-,és felelősségbiztosítási szerződést kötni v. meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

13.Szakmai ajánlat:AK az AT által beárazott és cégszerűen aláírt költségvetési kiírást tekinti szakmai ajánlatnak.

14.AK a felhívás IV.2.6)pontja vonatkozásában rögzíti,hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60nap.

15.AK alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját.

16. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.

17.Közbeszerzési eljárás megindítására mindkét ajánlati részben forrás hiányában a Kbt.53.§(6)bek. alapján kerül sor.

18.Mindkét ajánlati részbena II.2.7)pont kapcsán a szerződés teljesítésébe nem számít bele adott év január 1. és február 28. közötti időszak.

19. AK a teljes eljárásban gyorsforgalmi út alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.KHVM rendelet 2.§(1)bek.a)pontja szerinti fogalmakat érti.AK a teljes eljárásban főút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.KHVM rendelet 2.§(1)bek.b)pontja szerinti fogalmakat érti.

20. FAKSZ:Juhász Dániel 01032

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/08/2019