The Publications Office of the EU is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Services - 39772-2020

27/01/2020    S18    Services - Contract notice - Open procedure 

Sweden-Borlänge: Services related to noise pollution

2020/S 018-039772

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Trafikverket
National registration number: 202100-6297
Postal address: Rödavägen 1
Town: Borlänge
NUTS code: SE
Postal code: 781 89
Country: Sweden
Contact person: Kristina Löfström
E-mail: kristina.lofstrom@trafikverket.se
Telephone: +46 771921921

Internet address(es):

Main address: http://www.trafikverket.se

Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/93163

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=256026&B=TRAFIKVERKET
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=256026&B=TRAFIKVERKET
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Utredningar av buller och ljudkvalitet

Reference number: 2019 11025
II.1.2)Main CPV code
90742000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Vid byggande av nya infrastrukturanläggningar eller väsentlig ombyggnad av befintliga anläggningar finns behov av en rad bullerutredningar för att säkerställa att bullerkraven för ny – och ombyggnad uppfylls. De långsiktiga riktvärdena för buller ska klaras så långt det är möjligt och rimligt. Dessa utredningar kan behöva genomföras före, under och efter färdigställande av anläggningen. Exempel på vanligt förekommande arbetsuppgifter: • Underlag till olika typer av infrastrukturplaner • Bullerutredningar avseende bullerkällor i anläggningen • Åtgärdsutredningar • Samhällsekonomiska bedömningar och samlade effektbedömningar • Uppföljningsstudier • Bullerutredning • Mätning • Beräkning

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
34928230
38434300
71313100
90742100
90742200
90742300
90742400
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE
II.2.4)Description of the procurement:

Vid byggande av nya infrastrukturanläggningar eller väsentlig ombyggnad av befintliga anläggningar finns behov av en rad bullerutredningar för att säkerställa att bullerkraven för ny – och ombyggnad uppfylls. De långsiktiga riktvärdena för buller ska klaras så långt det är möjligt och rimligt. Dessa utredningar kan behöva genomföras före, under och efter färdigställande av anläggningen. Exempel på vanligt förekommande arbetsuppgifter: • Underlag till olika typer av infrastrukturplaner • Bullerutredningar avseende bullerkällor i anläggningen • Åtgärdsutredningar • Samhällsekonomiska bedömningar och samlade effektbedömningar • Uppföljningsstudier • Bullerutredning • Mätning • Beräkning

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

24 månader

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/03/2020
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Swedish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 24/08/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/03/2020
Local time: 23:59

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Förvaltningsrätten i Falun
Postal address: Box 45
Town: Falun
Postal code: 791 21
Country: Sweden
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Förvaltningsrätten i Falun
Town: Falun
Country: Sweden
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 79121 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Förvaltningsrätten i Falun
Town: Falun
Country: Sweden
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/01/2020