Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 397832-2021

04/08/2021    S149

Netherlands-The Hague: IT services: consulting, software development, Internet and support

2021/S 149-397832

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerie van Buitenlandse Zaken
National registration number: 5910447
Postal address: Rijnstraat 8
Town: Den Haag
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2515 XP
Country: Netherlands
Contact person: Bertrand van Deutekom
E-mail: Bertrand.Deutekom@rijksoverheid.nl
Internet address(es):
Main address: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-zaken
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Applicatiediensten

Reference number: 201850008.022.001
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

BZ gaat een aantal ICT-diensten vernieuwen en voert daarom een Europese aanbesteding voor applicatiediensten uit. Het doel van de Aanbesteding is het sluiten van meerdere Overeenkomsten op het gebied van Applicatiediensten. De intentie is om de Overeenkomsten in februari 2021 van kracht te laten worden. We verdelen de Aanbesteding in drie percelen. Het gaat om de volgende percelen:

• perceel 1: Applicatieontwikkeling en –beheer op het gebied van standaardplatformen;

• perceel 2: Applicatieontwikkeling en –beheer op het gebied van Microsoft technologie;

• perceel 3: Platform-gebaseerd omgevingsbeheer en integratie.

Meer informatie over de opdracht leest u in bijlage C.

Wij zijn voornemens om voor alle percelen een raamovereenkomst af te sluiten. Meer informatie over de overeenkomsten leest u in hoofdstuk 7 van het selectiedocument.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 1: Applicatieontwikkeling en –beheer op het gebied van standaardplatformen

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72200000 Software programming and consultancy services
72262000 Software development services
72210000 Programming services of packaged software products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

De geraamde omvang van de opdracht staat vermeld in paragraaf 3.1. van Bijlage C -Beschrijving van de Prestatie.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Perceel 1: Applicatieontwikkeling en –beheer op het gebied van standaardplatformen (Kwaliteit: subgunningscriterium 1 t/m 4) / Weighting: 70
Price - Weighting: 30
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Perceel 3 kent de mogelijkheid om ook housing/hosting dienstverlening af te nemen.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

De duur van de overeenkomst (max. 48 maanden) staat opgenomen in hoofdstuk 7 van het selectiedocument.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 2: Applicatieontwikkeling en –beheer op het gebied van Microsoft technologie

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72200000 Software programming and consultancy services
72262000 Software development services
72210000 Programming services of packaged software products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

De geraamde omvang van de opdracht staat beschreven in paragraaf 3.2.6 van Bijlage C - Beschrijving van de Prestatie.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Perceel 2: Applicatieontwikkeling en –beheer op het gebied van Microsoft technologie (Kwaliteit: subgunningscriterium 1 t/m 4) / Weighting: 70
Price - Weighting: 30
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Perceel 3 kent de mogelijkheid om ook housing/hosting dienstverlening af te nemen.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

De duur van de overeenkomst (max. 48 maanden) staat opgenomen in hoofdstuk 7 van het selectiedocument.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 3: Platform-gebaseerd omgevingsbeheer en integratie

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72227000 Software integration consultancy services
72510000 Computer-related management services
72267100 Maintenance of information technology software
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

De geraamde omvang van de opdracht staat beschreven in paragraaf 3.3.6 van Bijlage C - Beschrijving van de Prestatie.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Perceel 3: Platform-gebaseerd omgevingsbeheer en integratie (Kwaliteit: subgunningscriterium 1 t/m 5) / Weighting: 70
Price - Weighting: 30
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Perceel 3 kent de mogelijkheid om ook housing/hosting dienstverlening af te nemen.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

De duur van de overeenkomst (max. 96 maanden) staat opgenomen in hoofdstuk 7 van het selectiedocument.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 079-186695
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Perceel 3: Platform-gebaseerd omgevingsbeheer en integratie

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/07/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Atos Nederland B.V.
National registration number: 30132762
Postal address: Burgemeester Rijnderslaan 30
Town: Amstelveen
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 1185 MC
Country: Netherlands
E-mail: europeseaanbestedingen@atos.net
Telephone: +31 630471293
Internet address: http://nl.atos.net
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 0.01 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Perceel 2: Applicatieontwikkeling en –beheer op het gebied van Microsoft technologie

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
25/06/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Sogeti Nederland B.V.
National registration number: 30200252
Postal address: Lange Dreef 17
Town: Vianen
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 4131 NJ
Country: Netherlands
E-mail: business-support@sogeti.com
Telephone: +31 886606641
Fax: +31 886606600
Internet address: http://www.sogeti.nl
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Netcompany Netherlands B.V.
National registration number: 27239458
Postal address: Kanaalweg 3 b
Town: DELFT
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2628EB
Country: Netherlands
E-mail: Netcompany.NL.Sales@netcompany.com
Telephone: +31 646391214
Internet address: http://www.netcompany.nl
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 0.01 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Perceel 1: Applicatieontwikkeling en –beheer op het gebied van standaardplatformen

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/06/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Finalist IT Group B.V.
National registration number: 24243482
Postal address: Stationsplein 45 A4.205
Town: Rotterdam
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3013 AK
Country: Netherlands
E-mail: paula.den.boer@finalist.nl
Telephone: +31 651372767
Internet address: http://www.finalist.nl
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 0.01 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Perceel 2: Applicatieontwikkeling en –beheer op het gebied van Microsoft technologie is gegund aan Sogeti Nederland B.V. in combinatie met Capgemini Nederland B.V.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: District Court of The Hague
Postal address: Prins Clauslaan 60
Town: The Hague
Postal code: 2595 AJ
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telephone: +31 703813131
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Hiervoor verwijzen wij u naar paragraaf 5.12 van het Selectiedocument.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Ministry of Foreign Affairs (attn DJZ/NR)
Postal address: P.O.Box 20061
Town: The Hague
Postal code: 2500 EB
Country: Netherlands
E-mail: djz-nr@minbuza.nl
Telephone: +31 703485374
Internet address: https://www.government.nl/ministries/ministry-of-foreign-affairs
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/07/2021