Lieferungen - 397975-2018

12/09/2018    S175

Slovenija-Ljubljana: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema

2018/S 175-397975

Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2009/81/ES

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 5268923000
Poštni naslov: Vojkova cesta 55
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Gordana Bratovž
E-naslov: gordana.bratovz@mors.si
Telefon: +386 14712424
Telefaks: +386 14712762
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.mors.si
I.4)Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5)Glavna področja dejavnosti
Obramba

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Ročno protioklepno orožje z enkratno uporabo, 90 mm, RGW 90

Referenčna številka dokumenta: MORS 193/2018-ON-PSPB, 430-208/2018
II.1.2)Glavna koda CPV
35000000 Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Ročno protioklepno orožje z enkratno uporabo, 90 mm, RGW 90.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 6 272 500.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
35300000 Orožje, strelivo in pripadajoči deli
35310000 Razno orožje
35320000 Strelno orožje
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Tehnično skladišče Drulovka, Breg ob Savi b.š., SI-4000 Kranj, SLOVENIJA.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Ročno protioklepno orožje z enkratno uporabo, 90 mm, RGW 90 (1 300 kom).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Postopek s pogajanji brez objave obvestila o javnem naročilu
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga:
    • odsotnost konkurence iz tehničnih razlogov
Razlaga:

Ročno protioklepno orožje za enkratno uporabo (RPOO-1) RGW 90, 90mm, je v operativni uporabi SV od leta 2008 (sklep o uvedbi, NGŠ, št. 4301-48/2007-41 z dne 28.1.2008). RGW 90 predstavlja formacijsko oborožitev za protioklepno delovanje in delovanje po drugih utrjenih ciljih na kratke razdalje v osnovnih taktičnih sestavih SV (oddelek, vod). Za njegovo uporabo in popolnjevanje so izdelane materialne formacije enot. Za uporabo orožja/streliva so izdelani program in načrt usposabljanja, izšolani inštruktorji, usposobljeni vzdrževalci streliva in pirotehniki ter pridobljena in prevedena tehnična in uporabniška dokumentacija. Za vse uporabnike RPOO-1 RGW 90 (Velika Britanija, Singapur, Slovenija, Švica idr.) proizvaja in trži RGW 90 samo 1 proizvajalec, in sicer Dynamit Nobel Defence GmbH, Nemčija, zato je bilo povabilo k oddaji ponudbe poslano le omenjenemu podjetju.

IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije

Oddelek V: Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije

Št. naročila: MORS 193/2018-ON-PSPb
V.2)Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije
V.2.1)Datum oddaje naročila:
06/09/2018
V.2.2)Informacije o ponudbah
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: Dynamit Nobel Defence GmbH
Poštni naslov: Dr.-Hermann-Fleck-Allee 8
Kraj: Burbach
Šifra NUTS: DE DEUTSCHLAND
Poštna številka: 57299
Država: Nemčija
Izvajalec/koncesionar bo MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije (brez DDV)
Začetna ocenjena skupna vrednost javnega naročila/sklopa/koncesije: 6 393 442.62 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa/koncesije: 6 272 500.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
Poštni naslov: Vojkova cesta 55
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
06/09/2018