Prekės - 398049-2019

23/08/2019    S162    Prekės - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Vengrija-Debrecen: Gamtinės dujos

2019/S 162-398049

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nacionalinis registracijos Nr.: EKRSZ_70582176
Adresas: Piac utca 20.
Miestas: Debrecen
NUTS kodas: HU321
Pašto kodas: 4024
Šalis: Vengrija
Asmuo ryšiams: Dr. Paróczai Bernadett
El. paštas: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Telefonas: +36 52511550
Faksas: +36 52511552

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.debrecen.hu

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001031412019/reszletek
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001031412019/reszletek
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos agentūra ar tarnyba
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Földgázkereskedő kiválasztása 2019–2020. gázévre

Nuorodos numeris: EKR001031412019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
09123000
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Földgáz adásvételi keretszerződés keretében az ajánlatkérő részére a magyar földgáz hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű földgáz energia versenypiaci beszerzése szerződéses időszakra (1.10.2019 06:00 – 30.9.2020 gáznap vége) vonatkozóan, teljes ellátásalapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében, mely magában foglalja a rendszerhasználati díjak és a földgázvásárláshoz kapcsolódó államilag előírt, az ajánlatkérő terhére eső költségek, díjak, adók és más járulékok teljeskörű elszámolását is.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 1.00 HUF
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
09123000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: HU321
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Debrecen város közigazgatás területén, DMJV Önkormányzat és intézményei földgáz felhasználási helyei.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Az ajánlatkérő számára 1.10.2019 – 30.9.2020 gáznap vége közötti időszakra vonatkozó földgázszükségletét biztosító 1 223 865 gnm3 (egy gnm3 34 MJ fajlagos fűtőértékkel számolva) + 20 % opció (opció mennyisége 244 773 gnm3 34 MJ fajlagos fűtőértékkel) mennyiségű földgáz megvásárlása a dokumentációban megadott felhasználási helyeken (DMJV Önkormányzat és intézményei földgáz felhasználási helyei). Az ajánlatkérő a meghatározott legalacsonyabb mennyiségi értéktől való eltérést, az időjárás kiszámíthatatlanságára tekintettel + 20 %-ban írja elő.

Elvárt tolerancia sávhatárok: az előzőeknek megfelelő földgázmennyiség alapján a szerződésben meghatározott Szerződött Földgázmennyiség (amely 1 223 865 gnm3) + 20 %-a. A tolerancia sávval ajánlatkérő nem mennyiségi eltérést kíván rögzíteni, hanem azt kéri ajánlattevőktől, hogy amennyiben a tényleges fogyasztás a tervezetthez képest a sávhatárok között marad, akkor ajánlattevő semmiféle szankciót (pótdíj, büntetés, kötbér stb.) ne érvényesítsen ajánlatkérő felé.

A II.1.5) pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pradžia: 01/10/2019
Pabaiga: 30/09/2020
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

244 773 gnm3 földgáz 34 MJ/m3 fajlagos fűtőértékkel számolva.

II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Ajánlatkérő azért kívánja alkalmazni a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az igényeinek kizárólag a műszaki leírásban megjelölt minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, amely jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, minőségi szempontok szerint nem differenciálható.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása:

I. ajánlatban:

— a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),

— ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),

— továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés).

II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):

— az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 321.) 8. § a)-n) bekezdései szerint, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a VHR 321. 10.§-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései szerinti öntisztázás lehetőségére.

Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésben foglaltakra.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1-16.§-ai az irányadóak.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

(P1) A VHR 321. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából /a földgáz értékesítésből (rendszerhasználati díjak értékét is figyelembe véve)/ származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről.

Ha az ajánlattevő a (P1) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésével kapcsolatban felhívjuk ajánlattevő figyelmét, azon pénzügyi – gazdasági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük 1 felel meg.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

(P1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a hirdetmény feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik összesen minimum nettó 50 millió Ft értékű, közbeszerzés tárgya szerinti, földgáz értékesítésből (rendszerhasználati díjak értékét is figyelembe véve) származó árbevétellel.

A VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (P1) pontban előírt igazolásait.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

(M1) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló VHR 321. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a VHR 321. 22. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott módon és tartalommal kiállított a felhívás feladásának napját megelőző (a felhívás feladásának napját lásd a felhívás VI.5) pontjában) 36 hónapban teljesített (a szerződést kötő másik fél a teljesítésigazolást kiállította) szállításainak ismertetésével köteles igazolni azzal, hogy a referenciaigazolás(ok)ban fel kell tüntetni valamennyi, az alkalmassági minimumkövetelménynél meghatározott adatot is.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

(M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik összesen a felhívás feladásának napját megelőző (a felhívás feladásának napját lásd a felhívás VI.5) pontjában) 36 hónapban teljesített összesen minimum 650 000 gnm3 földgáz értékesítésére vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő, tekintettel arra, hogy három év teljesítéseinek igazolását írja elő, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Ajánlatkérő VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény M1. pontban előírt igazolásait.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Hibás teljesítési kötbér: a Maximum Szerződött Földgázmennyiség mértékéig a Vevő által igényelt földgáznál kevesebb földgáz rendelkezésre bocsátása esetén fizetendő, alapja a leszállított és a Vevő által igényelt mennyiség közötti különbségnek, mint földgázmennyiségnek az Alulszállítás időpontjában érvényes nettó forint értéke, mértéke a kötbéralap 25 %-a.

Finanszírozási feltételek: Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5), (6) és (10) bekezdései szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat intézményei részére tárgyhavonkénti, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére negyedévenkénti - felhasználási helyenként végzett - elszámolás alapján felhasználási helyenként kiállított számlák szerint.

Ajánlatkérő teljesítési biztosíték nyújtását írja elő.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
Pagreitinta procedūra
Pagrindimas:

Jelen közbeszerzési eljárás a DMJV Önkormányzat és intézményei földgáz ellátására irányul 1.10.2019-től 30.9.2020-ig. A hatályos földgáz adásvételi szerződés 30.9.2019-án lejár, a folyamatos (folytatólagos) földgázellátás biztosítása az Önkormányzat jogszabályban előírt kötelezettsége. Az időközbeni fejlesztéseket, intézményi bővüléseket is eredményező önkormányzati beruházások elhúzódása nem tette lehetővé a földgázellátásra jogosult pontos intézményi fogyasztói kör korábban történő meghatározását. Előreláthatóan a hosszabb eljárási határidőket előíró klasszikus nyílt eljárás időigénye nem tartható, emiatt veszélybe kerülhet a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő földgáz adás-vételi szerződés időben történő megkötése és így az Önkormányzatnak, valamint intézményeinek folyamatos földgázellátásának biztosítása.

IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 06/09/2019
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Vengrų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 1 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 06/09/2019
Vietos laikas: 12:00
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

A Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:

1. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás – ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése).

2. Ajánlatkérő az Ajánlattevők vonatkozásában a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott földgáz kereskedelemre vonatkozó – az ajánlattételi határnapon – érvényes engedély meglétét az elektronikus adatbázisban ellenőrzi. Az engedély hiánya vagy annak érvénytelensége az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után.

3. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.2) P1), továbbá a III.1.3) M1) pontjában meghatározott alkalmassági minimum követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvételhez szükséges feltételeknél szigorúbban határozta meg.

4. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, kérjük az erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtását.

5. Nem minősül szerződésmódosításnak az a körülmény, ha a felhívás II.2.4) A közbeszerzés ismertetése meghatározott gnm3 mennyiséget meg nem haladó mértékben, de a dokumentáció mellékletét képező intézményi listában nem szereplő felhasználási helyen válik szükségessé a szolgáltatás teljesítése, ha az megfelel a Szerződés 3.3. pontjának.

6. Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.

7. Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.

8. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.

9. Ajánlatkérő nem alkalmazza jelen eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

10. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbeszerzési dokumentumok részét képező intézményi listában szereplő valamennyi intézmény nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresas: Riadó u. 5.
Miestas: Budapest
Pašto kodas: 1026
Šalis: Vengrija
El. paštas: dontobizottsag@kt.hu
Telefonas: +36 18828592
Faksas: +36 18828593
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§

VI.3) További információk pont folytatása:

11. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében, melyet az EKR űrlapon kell megtenni.

12. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni és az ajánlathoz csatolni.

13. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, lajstromszáma: 00176.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresas: Riadó u. 5.
Miestas: Budapest
Pašto kodas: 1026
Šalis: Vengrija
El. paštas: dontobizottsag@kt.hu
Telefonas: +36 18828592
Faksas: +36 18828593
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
21/08/2019