Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Roba - 398483-2021

05/08/2021    S150

Njemačka-Karlsruhe: Nabava instrumenta MC-ICP-MS-a visoke razlučivosti

2021/S 150-398483

Prethodna informacijska obavijest

Ova je obavijest isključivo za prethodne informacije

Roba

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Zajednički istraživački centar (JRC), JRC.G — Nuclear Safety and Security (Karlsruhe), JRC.G.II.8 — Nuclear Safeguards and Forensics
Poštanska adresa: PO Box 2340
Mjesto: Karlsruhe
NUTS kod: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis
Poštanski broj: 76125
Država: Njemačka
Osoba za kontakt: Procurement Department
E-pošta: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8921
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava instrumenta MC-ICP-MS-a visoke razlučivosti

Referentni broj: JRC/KRU/2021/OP/1807-PIN
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

JRC u Karlsruheu planira kupiti multikolektor ICP-MS sa sustavom uvođenja uzoraka postavljenim u komori za rukovanje rukavicama za analizu radioaktivnih uzoraka. Oprema će se upotrebljavati za analizu radioaktivnih i neradioaktivnih uzoraka unutar okvira nuklearne forenzičke istrage i istraživanja. Ugovor o nabavi mora uključivati dodatne usluge kao što su isporuka relevantne dokumentacije, integracija i umjeravanje opreme, jamstvene i povezane usluge.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
38433100 Maseni spektrometri
38433000 Spektrometri
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Hermann-von-Helmholtz-Platz 1

76344 Eggenstein-Leopoldshafen

PO Box 2340, 76125 Karlsruhe, NJEMAČKA

II.2.4)Opis nabave:

Nabava instrumenta MC-ICP-MS-a visoke razlučivosti.

II.2.14)Dodatni podaci

Pogledajte dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi navedenoj u odjeljku I.3).

II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
15/09/2021

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Pogledajte dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi navedenoj u odjeljku I.3).

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
29/07/2021