Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Există o eroare care afectează modul în care sunt afișate URL-urile în anunțurile eForms. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă sugerăm să eliminați virgula (sau orice alt caracter special) care apare la sfârșitul URL-ului. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.

Bunuri - 398483-2021

05/08/2021    S150

Germania-Karlsruhe: Furnizarea unui MC-ICP-MS de înaltă rezoluție

2021/S 150-398483

Anunț de intenție

Prezentul anunţ este doar un anunț de intenție

Produse

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Centrul Comun de Cercetare (JRC), JRC.G - Nuclear Safety and Security (Karlsruhe), JRC.G.II.8 - Nuclear Safeguards and Forensics
Adresă: PO Box 2340
Localitate: Karlsruhe
Cod NUTS: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis
Cod poștal: 76125
Țară: Germania
Persoană de contact: Procurement Department
E-mail: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8921
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea unui MC-ICP-MS de înaltă rezoluție

Număr de referinţă: JRC/KRU/2021/OP/1807-PIN
II.1.2)Cod CPV principal
38000000 Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor)
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

JRC din Karlsruhe intenționează să achiziționeze un ICP-MS cu colector multiplu cu sistemul de introducere a eșantionului montat într-o cutie cu mănuși pentru analiza eșantioanelor radioactive. Echipamentele vor fi utilizate pentru analiza eșantioanelor radioactive și neradioactive în cadrul investigațiilor și cercetării criminalistice în domeniul nuclear. Contractul de achiziții publice de bunuri trebuie să includă servicii complementare precum livrarea documentației relevante, integrarea și calibrarea echipamentelor, garanție și servicii conexe.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38000000 Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor)
38433100 Spectrometre de masă
38433000 Spectrometre
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis
Locul principal de executare:

Hermann-von-Helmholtz-Platz 1

76344 Eggenstein-Leopoldshafen

PO Box 2340, 76125 Karlsruhe, GERMANIA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea unui MC-ICP-MS de înaltă rezoluție.

II.2.14)Informații suplimentare

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa indicată în secțiunea I.3).

II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
15/09/2021

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa indicată în secțiunea I.3).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/07/2021