Supplies - 398621-2020

25/08/2020    S164

Poland-Włocławek: Disposable gloves

2020/S 164-398621

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 145-356520)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
Postal address: ul. Wieniecka 49
Town: Włocławek
NUTS code: PL619 Włocławski
Postal code: 87-800
Country: Poland
Contact person: mgr Agnieszka Matczak – referent ds. Zamówień Publicznych, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek.
E-mail: przetargi@szpital.wloclawek.pl
Telephone: +48 544129413
Fax: +48 544129432
Internet address(es):
Main address: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic medycznych – postępowanie II dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Reference number: DZP/68/2020
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych nitrylowych, rękawic diagnostycznych nitrylowych do podajników, rękawic do działu sprzątania, rękawic do cytostatyków, rękawic chirurgicznych jałowych oraz rękawic chirurgicznych jałowych ortopedycznych i ginekologicznych przez okres 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy:

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2.1–2.6 do niniejszej SIWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/08/2020
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 145-356520

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 31/08/2020
Local time: 10:00
Read:
Date: 10/09/2020
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 31/08/2020
Local time: 11:00
Read:
Date: 10/09/2020
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: