Da oggi 2.11.2022 il sito TED accoglie i formulari elettronici (eForms). La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata

Lavori - 399260-2021

06/08/2021    S151

Ungheria-Budapest: Lavori di posa di binari

2021/S 151-399260

Avviso di modifica

Modifica di appalto/concessione durante il periodo di validità

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Numero di identificazione nazionale: AK01331
Indirizzo postale: Akácfa utca 15.
Città: Budapest
Codice NUTS: HU110 Budapest
Codice postale: 1072
Paese: Ungheria
Persona di contatto: dr. Lassú Zoltán
E-mail: lassuz@bkv.hu
Tel.: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.bkv.hu
Indirizzo del profilo di committente: http://www.bkv.hu

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciója: vágányépítési, alagúti munkák; biztosítóberendezés felújítása;vasútitávközlési, központi diszpécser rendszerek korszerűsítése

Numero di riferimento: FKLM/16/2017
II.1.2)Codice CPV principale
45234116 Lavori di posa di binari
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciója: vágányépítési, alagúti munkák; biztosítóberendezés felújítása;vasútitávközlési, központi diszpécser rendszerek korszerűsítése

II.2.2)Codici CPV supplementari
45234116 Lavori di posa di binari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU110 Budapest
Luogo principale di esecuzione:

Budapest

II.2.4)Descrizione dell'appalto al momento della conclusione del contratto:

Vágányépítési és alagúti munkák: Vonali

fővágányok.

Építése vb. pályalemezen 33 430 vm; Vonali fővágányok építése zúzottkő ágyazaton 481 vm; Kitérők beépítése fővonalon: 44

csoport; 3. sín bontása és építése: 34288 m. A vonalon a 90-100 cm-es sínalátámasztások 75 cm-re besűrítése. Leerősítések,

Icosit kúpok bontásátkövetően pályabeton javítása, vízelvezető folyókák felújítása/kialakítása. Alagút falán vezetett kábelekből a

keresztezések pálya alatti átvezetéssel való megoldása.

Pályabeton spontán repedések jav.: ~ 7 600 m; Feltáskásodás megszűnt.: ~ 160 m2; Lepattogzások,bemarások megszűnt.: ~ 2

650 m2; Terjeszkedési hézag hibák megszűnt.: ~ 240 m2; Kémiai reakciók okozta korróziók megszűnt.: ~ 840 m2; Sárkivetődés

a pályabeton alól: ~ 50 m2; Szabálytalan kábelátvezetések kitöltése ~ 330db; Egyéb hibák: ~ 2 950 db. Vízelvezetés javítása

alagutakban: 13 300 m. Alagutak szigetelés javítása: 13300 m, ~ 100 000 m2. Egyéb alagúti munkák: Kábeltartók cseréje és

építése: 293 000 m; Alagúti világításfelújítása lámpa t estek cseréjével: 7 100 db; Földelő gerinchálózat, földelő szondák

létesítése: 36 db; Alagúti tűzivízhálózat,szerelvényekkel: 17 100 m; Vonali műtárgyak bontási és szerkezetépítési, szigetelés

javítási munkái: 25 db. Műtárgy és pályabeton csatlakozásánál a vízelvezető folyókák tisztítása, javítása (~1 700 m), a felszíni

szakaszon (~1 800 m) a vízelvezetés megoldása. Kapcsolódó elektromos, gépészeti munkák: Pozitív tápkábelkötések, negatív

sínátkötések; Alagút világítás átépítése; Vonali kábelezés; Alagúti földelő gerinchálózatkiépítése; Váltófűtés átépítése; Gépészeti

ber. tartalmazó vonali műtárgyak szigetelése, felújítása; Tüzivízellátáskiépítése. Kőér utcai járműtelepi munkák: Vágányok

építése zúzottkő ágyazaton: 4 548 m; Kitérők beépítése:20 csoport;3. sín bontása és építése: 3 831 m. 17,3 km hosszú (a lagúti

és felszíni) vonalon, a vonal állomásain,metró járműtelepen és diszpécser központban vasúti távközlési rendszerek és központi

diszpécserek 3 irányítórendszereinek rekonstrukciója, telepítése,kivitelezése, a bizt.ber. berendezések.

Felújítása úgy, mint:

- Vasúti távközlési be rendezések, optikai gerinchálózat telepítése a vonal 20 állomásán, a járműtelepen, és a

diszpécserközpontban,

- Tűzjelző és oltásvezérlő rendszer létesítése a 20 állomáson, mintegy 20000 m2 területen, valamint felügyeleti rendszerbe

integrálása,

- Utasforgalmi IP kamerás megfigyelő rendszerek kiépítése a 20 állomáson, a rendszerek állomási és központi felügyeleti

rendszerbe integrálása,

- Összevont (Központi) diszpécser rendszer (KFM, KFO, KUD1, KUD2, MÜDI1 és MÜDI2) szállítása és telepítése, korszerűsítése,

- Járműtelepi diszpécser (BLP) hírközlési felügyeleti rendszereinek kiépítése,

- Bizt.ber munkák:

- M3 vágánykép mó dosításnak megfelelő bizt.ber. átalakítások, felújítás a teljes vonalon (17,3 km és járműtelep; a bizt.ber 85

db váltót kezel),

- Önműködő jelzőüzem kiterjesztése 5 helyszínen, peronvész áramkörök átalakítása mind a 20 állomáson.

A közbeszerzési dokumentumok a munkákhoz kapcsolódó kiviteli terveket tartalmazzák. Feladat: valamennyi építési munkához

szükséges kiegészítő tervezési feladatok a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint, AT által megajánlott

anyagok, gépek, berendezések, technológiák ismeretében, valamint az ideiglenesés technológiai tervek elkészítése.

AK a vágányépítéshez szükséges új sínanyagot, tervezett új kitérőket beszerezte, nyertes AT-nek beépítéstmegelőzően

leszállíttatja a Kőér utcai járműtelepre. AK az AVR felszedési, felújítási és visszahelyezési munkákat saját hatáskörben végzi el.

II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione
Durata in mesi: 34
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

IKOP 3.1.0-15-2015-00001

Sezione IV: Procedura

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 177-363153

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

Contratto d'appalto n.: 1
Denominazione:

Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciója: vágányépítési, alagúti munkák; biztosítóberendezés felújítása; vasútitávközlési, központi diszpécser rendszerek korszerűsítése

V.2)Aggiudicazione dell'appalto/della concessione
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione:
17/08/2017
V.2.2)Informazioni sulle offerte
L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Denominazione ufficiale: Swietelsky Vas úttechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
Indirizzo postale: Nagy S. tér 14.
Città: Celldömölk
Codice NUTS: HU222 Vas
Codice postale: 9500
Paese: Ungheria
E-mail: info@vasuttechika.hu
Tel.: +36 95420026
Fax: +36 195420067
Il contraente/concessionario è una PMI: no
V.2.4)Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (al momento della conclusione del contratto;IVA esclusa)
Valore totale dell’appalto: 47 799 502 585.00 HUF

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó utca 5 .
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ (2)-(7)bekezdése szerint.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó utca 5 .
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
03/08/2021

Sezione VII: Modifiche all'appalto/concessione

VII.1)Descrizione dell'appalto dopo le modifiche
VII.1.1)Codice CPV principale
45234116 Lavori di posa di binari
VII.1.2)Codici CPV supplementari
VII.1.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU110 Budapest
Luogo principale di esecuzione:

Budapest

VII.1.4)Descrizione dell'appalto:

Vágányépítési és alagúti munkák: Vonali fővágányok.

Építése vb. pályalemezen 33 430 vm; Vonali fővágányok építése zúzottkő ágyazaton 481 vm; K itérők beépítése fővonalon: 44

csoport; 3. sín bontása és építése: 34288 m. A vonalon a 90-100 cm-es sínalátámasztások75 cm-re besűrítése. Leerősítések,

Icosit kúpok bontásátkövetően pályabeton javítása, vízelvezető folyókák felújítása/kialakítása. Alagút falán vezetett kábelekből a

keresztezések pálya alatti átvezetéssel való megoldása.

Pályabeton spontán repedések jav.: ~ 7 600 m; Feltáskásodás megszűnt.: ~ 160 m2; Lepattogzások,bemarások megszűnt.: ~ 2

650 m2; Terjeszkedési hézag hibák megszűnt.: ~ 240 m2; Kémiai reakciók okozta korróziókmegszűnt.: ~ 840 m2; Sárkivetődés

a pályabeton alól: ~ 50 m2; Szabálytalan kábelátvezetések kitöltése ~ 330db; Egyéb hibák: ~ 2 950 db. Vízelvezetés javítása

alagutakban: 13 300 m. Alagutak szigetelés javítása: 13300 m, ~ 100 000 m2. Egyéb alagúti munkák: Kábeltartók cseréje és

építése: 293 000 m; Alagúti világításfelújítása lámpa t estek cseréjével: 7 100 db; Földelő gerinchálózat, földelő szondák

létesítése: 36 db; Alagúti tűzivízhálózat,szerelvényekkel: 17 100 m; Vonali műtárgyak bontási és szerkezetépítési, szigetelés

javítási munkái: 25 db. Műtárgy és pályabeton csatlakozásánál a vízelvezető folyókák tisztítása, javítása (~1 700 m), a felszíni

szakaszon (~1 800 m) a vízelvezetés megoldása. Kapcsolódó elektromos, gépészeti munkák: Pozitív tápkábelkötések, negatív

sínátkötések; Alagútvilágítás átépítése; Vonali kábelezés; Alagúti földelő gerinchálózatkiépítése; Váltófűtés átépítése; Gépészeti

ber. tartalmazó vonali műtárgyak szigetelése, felújítása; Tüzivízellátáskiépítése. Kőér utcai járműtelepi munkák: Vágányok

építése zúzottkő ágyazaton: 4 548 m; Kitérők beépítése:20 csoport;3. sín bontása és építése: 3 831 m. 17,3 km hosszú (a lagúti

és felszíni) vonalon, a vonal állomásain,metró járműtelepen és diszpécser központban vasúti távközlési rendszerek és központi

diszpécserek 3 irányítórendszereinek rekonstrukciója, telepítése,kivitelezése, a bizt.ber. berendezések.

Felújítása úgy, mint:

- Vasúti távközlési be rendezések, optikai gerinchálózat telepítése a vonal 20 állomásán, a járműtelepen, és

adiszpécserközpontban,

- Tűzjelző és oltásvezérl ő rendszer létesítése a 20 állomáson, mintegy 20000 m2 területen, valamint felügyeleti rendszerbe

integrálása,

- Utasforgal mi IP kamerás megfigyelő rendszerek kiépítése a 20 állomáson, a rendszerek állomási és központifelügyeleti

rendszerbe integrálása,

- Összevont (Központi) diszpécser rendszer (KFM, KFO, KUD1, KUD2, MÜDI1 és MÜDI2) szállítása és telepítése, korszerűsítése,

- Járműtelepi diszpécser (BLP) hírközlési felügyeleti rendszereinek kiépítése,

- Bizt.ber munkák:

- M3 vágánykép módosításnak megfelelő bizt.ber. átalakítások, felújítás a teljes vonalon (17,3 km és járműtelep; a bizt.ber 85

db váltót kezel),

- Önműködő jelzőüzem kiterjesztése 5 helyszínen, peronvész áramkörök átalakítása mind a 20 állomáson.

A közbeszerzési dokumentumok a munkákhoz kapcsolódó kiviteli terveket tartalmazzák. Feladat: valamennyi építési munkához

szükséges kiegészítő tervezési feladatok a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint, AT által megajánlott anyagok,

gépek, berendezések, technológiák ismeretében, valamint az ideiglenesés technológiai tervek elkészítése.

AK a vágányépítéshez szükséges új sínanyagot, tervezett új kitérőket beszerezte, nyertes AT-nek beépítést megelőzően

leszállíttatja a Kőér utcai járműtelepre. AK az AVR felszedési, felújítási és visszahelyezési munkákat saját hatáskörben végzi el.

VII.1.5)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione
Durata in giorni: 63
VII.1.6)Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 53 982 958 566.00 HUF
VII.1.7)Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Denominazione ufficiale: Swietelsky Vas úttechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
Indirizzo postale: Nagy S. tér 14.
Città: Celldömölk
Codice NUTS: HU222 Vas
Codice postale: 9500
Paese: Ungheria
E-mail: info@vasuttechika.hu
Tel.: +36 95420026
Fax: +36 195420067
Il contraente/concessionario è una PMI: no
VII.2)Informazioni relative alle modifiche
VII.2.1)Descrizione delle modifiche
Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti):

Módosult a szerződés 3.1 pontjának a) és e) szakaszában rögzített munkaterület használatba adásának időpontja

Módosult a szerződés 3.2. pontjában rögzített I., II., IV., V., és VI. építési ütem kötbérköteles határidejei, valamint a Befejezési Határidő

Módosult a Szerződés 4.1. pontja szerinti szerződéses ár összege

Módosult továbbá a megemelt szerződéses ár összegéhez igazodó, a Szerződés 7.1. és 7.2. pontjai szerinti teljesítési és hibás teljesítési biztosítékok összege

Szerződés 18.5. pontja szerint a Megrendelő címe pontosításra került

Szerződés 29.1. pont szerinti adatvédelmi rendelkezések újraszabályozása

VII.2.2)Motivi della modifica
Necessità di modifica determinata da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere [articolo 43, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/25/UE]
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica e spiegazione della natura imprevista di tali circostanze:

A szerződés 4. sz. Módosítását indokló körülmények:

egyrészt a déli vonalszakasz állomásainak korszerűsítésére során szükségessé vált, előre nem látható azbesztmentesítési feladatok,

másrészt az ITM Vasúti Hatósági Főosztálya által kiadott építési engedély tárgyú határozatokban foglaltak,

továbbá a középső vonalszakasz állomásainak korszerűsítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás időközben bekövetkezett műszaki tartalmának módosulása,

a felek által előre nem látható, műszaki szükségességből elrendelt és az ITM által jóváhagyott Változtatási utasítások,

valamint Megrendelő címének módosulása, illetve a jogszabályváltozás folytán bekövetkezett adatvédelmi rendelkezések pontosítása.

VII.2.3)Aumento del prezzo
Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso della direttiva 2014/23/UE, dell'inflazione media dello Stato membro interessato)
Valore, IVA esclusa: 47 799 502 585.00 HUF
Valore totale dell'appalto dopo le modifiche
Valore, IVA esclusa: 53 982 958 566.00 HUF