Lieferungen - 399457-2019

23/08/2019    S162

Polen-Katowice: Leitungen

2019/S 162-399457

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul. Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Palt
E-Mail: j.palt@pgg.pl
Telefon: +48 327161485

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pgg.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Aufsuchung und Gewinnung von Kohle und anderen festen Brennstoffen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa lutni wentylacyjnych elastycznych oraz osprzętu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku (nr grupy 252-5)

Referenznummer der Bekanntmachung: 701902171
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44163100 Leitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje dostawę lutni wentylacyjnych elastycznych oraz osprzętu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 4 028 726.50 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 400

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44163100 Leitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 400 kl. B dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 8 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 400 kl. C dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 20 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 600

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44163100 Leitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 600 kl. A dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 26 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 600 kl. B dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 75 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 600 kl. C dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 41 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 800

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44163100 Leitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 800 kl. B dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 145 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 800 kl. C dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 265 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 1000

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44163100 Leitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 1000 kl. A dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 250 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 1000 kl. B dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 190 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 1000 kl. C dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 772 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 1200

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44163100 Leitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lutnia wentylacyjna elastyczna ssąca fi 1200 kl. C dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 46 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 400

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44163100 Leitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 400 dł. 10,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 10 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 400 dł. 15,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 26 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 400 dł. 20,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 10 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 500

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44163100 Leitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 500 dł. 15,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 29 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 600

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44163100 Leitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 600 dł. 10,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 50 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 600 dł. 15,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 270 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 600 dł. 20,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 149 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 600 dł. 50,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 2 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 800

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44163100 Leitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 800 dł. 10,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 55 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 800 dł. 15,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 308 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 800 dł. 20,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 181 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 800 dł. 50,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 125 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 1000

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44163100 Leitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 1000 dł. 10,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 190 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 1000 dł. 15,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 10 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 1000 dł. 20,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 1 753 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 1000 dł. 50,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 735 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 1200

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44163100 Leitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 1200 dł. 15,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 6 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 1200 dł. 20,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 336 szt.

Lutnia wentylacyjna elastyczna tłocząca fi 1200 dł. 50,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 134 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Złącze zaciskowe dla lutni

Los-Nr.: 12
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44163100 Leitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Złącze zaciskowe dla lutni fi 400 akcesoria wentylacyjne - szacunkowa wielkość dostaw – 76 szt.

Złącze zaciskowe dla lutni fi 600 akcesoria wentylacyjne - szacunkowa wielkość dostaw – 403 szt.

Złącze zaciskowe dla lutni fi 800 akcesoria wentylacyjne - szacunkowa wielkość dostaw – 1 008 szt.

Złącze zaciskowe dla lutni fi 1000 akcesoria wentylacyjne - szacunkowa wielkość dostaw – 4 670 szt.

Złącze zaciskowe dla lutni fi 1200 akcesoria wentylacyjne - szacunkowa wielkość dostaw – 802 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Redukcja lutni ssącej i redukcja lutni tłoczącej

Los-Nr.: 13
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44163100 Leitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Redukcja lutni ssącej fi 800x600mm kl. B dł. 1,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 32 szt.

Redukcja lutni ssącej fi 800x600mm kl. B dł. 3,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 18 szt.

Redukcja lutni tłoczącej fi 800x600mm kl. O dł. 3,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 37 szt.

Redukcja lutni tłoczącej fi 800x600mm kl. O dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 2 szt.

Redukcja lutni tłoczącej fi 1000x800mm kl. O dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 12 szt.

Redukcja lutni ssącej fi 1000x800mm kl. A dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 5 szt.

Redukcja lutni ssącej fi 1000x800mm kl. A dł. 1,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 12 szt.

Redukcja lutni ssącej fi 1200x1000mm kl. A dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 2 szt.

Redukcja lutni ssącej fi 1200x800mm kl. A dł. 5,0m - szacunkowa wielkość dostaw – 5 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Trójnik lutniowy

Los-Nr.: 14
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44163100 Leitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Trójnik lutniowy fi 1000/600/600 3000/3000/2000mm „T” - szacunkowa wielkość dostaw – 3 szt.

Trójnik lutniowy fi 800/800/600 3000/3000/2000mm „T” kl. C z zasuwą fi 800 - szacunkowa wielkość dostaw – 2 szt.

Trójnik lutniowy fi 800/800/600 3000/3000/2000mm „T” kl. C z zasuwą fi 600 - szacunkowa wielkość dostaw – 3 szt.

Trójnik lutniowy fi 800/800/800 3000/3000/2000mm „T” kl. A - szacunkowa wielkość dostaw – 2 szt.

Trójnik lutniowy fi 800/1000/1000 2500/2500/3000mm „T” kl. C - szacunkowa wielkość dostaw – 2 szt.

Trójnik lutniowy fi 800/1000/1000 3000/3000/2000mm „T” kl. C - szacunkowa wielkość dostaw – 16 szt.

Trójnik lutniowy fi 1000/1200/1200 5000/5000/5000mm „T” kl. C - szacunkowa wielkość dostaw – 4 szt.

Trójnik lutniowy fi 800/800/800 2000/3000/3000mm „Y” kl. C - szacunkowa wielkość dostaw – 2 szt.

Trójnik lutniowy fi 1000/1000/1000 2000/3000/3000mm „Y” kl. C - szacunkowa wielkość dostaw – 2 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zawiesie taśmowe obciążenie dopuszczalne 50DAN

Los-Nr.: 15
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44163100 Leitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zawiesie taśmowe obciążenie dopuszczalne 50DAN z klamrą spinającą 90x44x2,5mm szer. 30x3,0mm min. dł. 3500mm z tkaniny obustronnie powlekanej trudnopalnej antystatycznej do podwieszania lutni wentylacyjnych fi 400/600/800/1000mm - szacunkowa wielkość dostaw – 7 500 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zawiesie taśmowe obciążenie dopuszczalne 90DAN

Los-Nr.: 16
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44163100 Leitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zawiesie taśmowe obciążenie dopuszczalne 90DAN z klamrą spinającą 90x44x2,5mm szer. 30x3,0mm min. dł. 4000mm z tkaniny obustronnie powlekanej trudnopalnej antystatycznej do podwieszania lutni wentylacyjnych fi 400/600/800/1000mm - szacunkowa wielkość dostaw – 40 588 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 050-116092
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Część zamówienia nr 5, 7, 10, 11, 12, 13

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/07/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DLD Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Nowowiejska 17E
Ort: Jaworzno
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 43-603
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 043 571.95 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Część zamówienia nr 15, 16

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/07/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Produkcyjny Andrzej Stefaniak
Postanschrift: ul. Szpaków 48/4
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-540
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 553 012.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Część zamówienia nr 1, 2, 6, 9, 14

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/07/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Węglokoks S.A.
Postanschrift: ul. Mickiewicza 29
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-058
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 432 142.55 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Część zamówienia nr 3, 4 i 8

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/08/2019